Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA"— Transkript prezentace:

1 PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA
PŘEDCHŮDCI HUSOVI POČÁTKY HUSITSTVÍ ŽIVOT MISTRA JANA HUSA Mgr. Michal Oblouk

2 H U S I T S T V Í konec 14. století – 70. léta 15. století
vrchol procesu demokratizace (zlidovění), počešťování (čeština i v oblasti teologické a správní) a laicizace (zesvětštění) literatura prostředkem politického boje – agitační cíle, reakce na aktuální skutečnost v popředí traktát (učené pojednání), kázání, satira, duchovní píseň próza i poezie se přibližuje běžné hovorové řeči

3 PŘEDCHŮDCI HUSOVI (poslední třetina 14. století)
JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE (asi 1320 – 1374) český kazatel do r pracoval v královské kanceláři, pak se vzdal svých funkcí a začal kázat kázal česky (vliv na chudinu) usiloval o reformu církve shora, tvrdě kritizoval duchovenstvo byl velmi populární je pohřben ve francouzském Avignonu

4 KONRÁD WALDHAUSER (asi 1326 – 1369)
PŘEDCHŮDCI HUSOVI KONRÁD WALDHAUSER (asi 1326 – 1369) kazatel, spisovatel, církevní reformátor narodil se v Dolních Rakousích, zemřel v Praze do Čech ho pozval Karel IV. kázal německy a latinsky jeho kázání byla velmi populární, kázal proti lakotě a pýše Pražanů, později proti svatokupectví

5 PŘEDCHŮDCI HUSOVI MATĚJ Z JANOVA (asi 1350 – 1394)
český katolický kněz a kazatel byl žákem Jana Milíče z Kroměříže studoval teologii v Paříži kázal latinsky (pro učence), kritizoval kult svatých a uctívání jejich ostatků ohlas jeho kázání byl velký, proto byl církví donucen zanechat kazatelské činnosti a některé své názory musel odvolat

6 TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO (asi 1333 – mezi 1401 a 1409)
český šlechtic (jihočeský zeman), spisovatel (první klasik české naučné prózy), církevní reformátor, překladatel a kazatel narodil se ve Štítném u Žirovnice v nezámožné vladycké rodině studoval na Vysokém učení pražském, ale studia nedokončil a vrátil ke svému hospodářství r se přestěhoval do Prahy, kde také zemřel psal především traktáty, ve kterých poučuje děti i ostatní o správném křesťanském životě velmi si vážil názoru Milíče z Kroměříže o náboženských a filozofických otázkách psal česky

7 ŠTÍTNÉHO DÍLO Knížka o šašiech – o mezilidských vztazích (přirovnání k šachové hře) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – traktáty o věrouce, o zásadách dokonalého měšťanského života, o sociálních otázkách Řeči besední – rozhovor otce s dětmi o Bohu, o stvoření světa Řeči sváteční a nedělní – kazatelský výklad částí evangelia

8 OBDOBÍ PŘÍPRAV HUSITSKÉHO HNUTÍ (počátek 15. století)
vyvrcholení rozporů: panovník x šlechta, panstvo x zemané, sedláci x bezzemci všeobecná nespokojenost a odpor proti církvi diskuse o názorech anglického reformátora Johna Wycliffa mezi německými a českými mistry na univerzitě 1391 založena Betlémská kaple pro kázání v češtině 1409 vydán Václavem IV. Dekret kutnohorský – změnil poměr počtu hlasů na univerzitě (3:1 ve prospěch Čechů)

9 KAZATELÉ JERONÝM PRAŽSKÝ – vzdělanec, Husův přítel, po Husově smrti také upálen v Kostnici jako kacíř JAKOUBEK ZE STŘÍBRA – Husův pokračovatel, univerzitní mistr JAN ŽELIVSKÝ – kazatel, iniciátor pražské defenestrace v r. 1419, popraven na Staroměstské radnici JAN ROKYCANA – kazatel, opora Jiřího z Poděbrad

10 J A N H U S (1371 – 1415)

11 ŽIVOT JANA HUSA český myslitel a náboženský reformátor
narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic studoval na pražské univerzitě, r se stal bakalářem, r mistrem svobodných umění a r byl vysvěcen na kněze určitý čas byl děkanem a rektorem pražské univerzity od r působil jako kazatel v Betlémské kapli – učil o pravé lásce k vlasti, pravdě a k bližnímu, získal si posluchače mezi učeným i prostým lidem

12 BETLÉMSKÁ KAPLE

13 ŽIVOT JANA HUSA 6. 7. 1415 byl upálen
r začal na univerzitě podporovat Wycliffovo reformní hnutí r vystoupil proti prodeji odpustků a proti rozmařilosti duchovních – církví uvržen do klatby a na Prahou vyhlášen interdikt odchází na venkov – kázání na Kozím Hrádku u Tábora a na hradě Krakovec u Rakovníka, předvolán před církevní koncil do Kostnice r předstoupil před koncil, protože však trval na svých názorech a na pravdivosti spisů, byl prohlášen za kacíře byl upálen

14 K O S T N I C E

15 HUSOVY POMNÍKY

16 ZDROJE


Stáhnout ppt "PŘEDHUSITSKÁ LITERATURA"

Podobné prezentace


Reklamy Google