Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český stát v době předhusitské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český stát v době předhusitské"— Transkript prezentace:

1 Český stát v době předhusitské
PhDr. Jana Žáková

2 VÁCLAV IV. (1378 – 1419) - prvorozený syn, ve dvou letech (1363) korunován českým králem, v 15 letech římským králem ( 1376) Druhý syn Zikmund - Braniborsko, Uhry Třetí – Jan Zhořelecký – Zhořelecko, Braniborský markrabě Václav – nezájem o vládu, odboj šlechty proti králi - 2x jí byl zajat Sesazen z římského trůnu (od 1411 římským králem Zikmund) V Čechách chaos, růst zločinnosti (lapkové – například i Jan Žižka), devalvace měny, společenské rozpory, morová epidemie

3

4 Spory s arcibiskupem Janem z Jenštejna, Václav ho chtěl zlikvidovat, nechal mučit kněze Jana z Pomuku (= Nepomucký) – zemřel při mučení, tělo vhozeno do Vltavy

5 Příčiny společenské krize v Evropě:
hospodářská stagnace rozpory ve společnosti - panovník x vysoká šlechta x nízká šlechta, sedláci x bezzemci, městský patriciát x mistři x chudina, všichni x církvi růst bohatství církve (až 1/3 pozemků, nedělitelnost majetku, množství poplatků), rostoucí nevzdělanost kněží, možnost koupení církevního úřadu, okázalý přepych = rozpor s Biblí a posláním církve - roste kritika = úsilí o reformu

6 papežské schisma = dvojpapežství – francouzský král Filip IV
papežské schisma = dvojpapežství – francouzský král Filip IV. Sličný „unesl“ římského papeže Klimenta V. do Avignonu a nutil ho spolupracovat, 1377 papež Řehoř XI. přesídlil zpět do Říma, po jeho smrti se stal papežem Urban VI., ale ve Francii si zvolili druhého papeže Klimenta VII. - oba se vzájemně dávali do klatby = pohoršení věřících, roku 1409 na koncilu v Pise chtěli sesadit oba „protipapeže“ a zvolit konečně jediného – oba dva však závěr odmítli, a tak byli papežové tři !!!

7 Kritici církve: Jan Viklef – Angličan, přeložil Bibli do angličtiny : papež není božský, proti odpustkům, proti uctívání obrazů, církev má žít v chudobě, nevládnout, ale sloužit lidem (jeho myšlenky do Čech přinesli studenti a Václavova sestra, která byla anglickou královnou )

8 Husovi předchůdci: Konrád Waldhauser (z Rakouska, augustinián, pozván Karlem IV., kázal pro německy mluvící Pražany) Jan Milíč z Kroměříže (vzdal se místa v královské kanceláři, kazatel proti bohatství, obžalován, hájil se v Římě, zemřel v Avignonu)

9 Matěj z Janova (rovnost kněze a laika = kacíř)
Jeroným Pražský (mistr 4 univerzit, pronásledován, upálen po Husovi ) Jakoubek ze Stříbra (Betlémská kaple, zavedl přijímání z kalicha) Tomáš Štítný ze Štítného (traktáty a morálce : Knížky šestery o obecných věcech křesťanských )


Stáhnout ppt "Český stát v době předhusitské"

Podobné prezentace


Reklamy Google