Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bible 6. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bible 6. ročník."— Transkript prezentace:

1 Bible 6. ročník

2 Bible Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

3 Písmo svaté hebrejské literatury nejčtenější kniha na světě
významná památka hebrejské literatury nejčtenější kniha na světě už 2000 let se opisuje, tiskne a překládá do všech jazyků světa

4 Je to kniha dvou světových náboženství
– judaismu (židovského) - křesťanství

5 Židé jsou potomci malého národa Izraelců.
Bible vypráví jejich dějiny od roku 1800 do roku 50 před Kristem.

6 Křesťané jsou následovníci
Žida jménem Ježíš, který žil před 2000 lety.

7 Slovo „bible“ pochází z řeckého „ ta biblia“ = knihy
je to skutečně celá knihovna více než 40 knih napsaná v průběhu deseti století není dílem jediného autora, ale celé řady spisovatelů, většinou neznámých (první z nich používali ústní tradici)                                           

8 Bible se skládá: ze Starého zákona – vznikal pravděpodobně od 15. st. př. Kr. po dobu asi let - napsán v hebrejském jazyce - skládá se z 39 žánrově různorodých knih - základem židovského náboženství Obsahuje: Pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky- tóra) Genesis (o dějinách lidstva od stvoření světa, o potopě a zmatení jazyků, o době patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba) Exodus (vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví) Leviticus Numeri Deuteronomium Svitek tóry s ukazovátkem zvaným jad

9 Samuelovy knihy Královské knihy Žalmy Přísloví Píseň písní
Knihy soudců Samuelovy knihy Královské knihy Prorocké knihy – obracely se nejen k soudobým posluchačům, ale v mnohém zůstávají platné až do dnešních dnů Mudroslovné knihy – obsahují části Žalmy Přísloví Píseň písní zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna a v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko)

10 2. z Nového zákona – vznikl v 1. a 2. st. n. l.
- napsán Židy řečtinou - tvoří 27 knih - základem křesťanského náboženství Obsahuje: Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) - vyprávějí o životě a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení Skutky apoštolů – zachycují počátky křesťanství a osudy prvních zvěstovatelů poselství o Spasiteli (o působení Kristových žáků) Listy apoštolů (epištoly) – zde je vyloženo křesťanské učení a zásady jak pro život jednotlivce, tak pro chování lidí mezi sebou prorocká kniha Zjevení – apoštol Jan v ní poodhaluje okolnosti druhého příchodu Krista, jeho tisíciletého království, posledního soudu a nové Země

11 Překlady Bible Bible se rozšířila do jiných kultur a k jiným národům poměrně rychle díky překladům. tzv. Septuaginta – překlad Starého zákona už před vznikem křesťanství (3.-2. století př. n. l., název znamená „sedmdesát“, podle tradice totiž překlad provedlo 72 rabínů) Vulgata (lat. vulgatus – lidový) – Bible se tímto latinským překladem sv. Jeronýma (4.-5. století) dostala do Evropy Z literárního hlediska je Bible souborem textů nejrůznějších žánrů (např. mýtická vyprávění, historické a filozofické spisy, náboženské úvahy, duchovní a milostná lyrika, listy).

12 Pro dějiny českých zemí je důležitý překlad části biblických textů do staroslověnštiny, který přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj v 9. století. Nejstarší český překlad Bible se dochoval ze let 14. století, tzv. Drážďansko-leskovecká Bible. Významná je dále Bible kralická, která vznikla v prostředí Jednoty bratrské ( ), Nejnovější překlad Bible do češtiny, tzv. ekumenický překlad do češtiny, pochází ze 70. let 20. století.

13 Bible jako pramen umělecké inspirace
Michelangelo Buonarroti - Sixtinská kaple muzikál Jesus Christ Superstar Lev Nikolajevič Tolstoj Jan Amos Komenský

14 Mnohé filmy se jen volně inspirují prostředím
či zápletkou a vycházejí z fantazie tvůrců filmu či literární předlohy. Příkladem může být Šifra mistra Leonarda (2006) Rona Howarda.

15 Jiné filmy představují nový netradiční
pohled na známá biblická témata. Např. Gibsonův film Umučení Krista (2004) Má diváka vyburcovat, ukázat poslední hodiny Ježíšova života jinak, důrazněji, než je obecně zažité.

16 Téma: Bible – 6. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Bible 6. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google