Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál"— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál
1 DUM - Digitální Učební Materiál Název školy: Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská Liberec 6 IČO: REDIZO: ___________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu: Bible VY_32_INOVACE_C2_08 Anotace : Interaktivní výklad: Bible Třída a datum ověření: 1.A ; Autor : Mgr. Ludmila Vlková (Muchová) Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/

2 Bible Obr.č. 1 – Gutenbergova Bible

3 vznikala v průběhu tisíciletí
původně hebrejské náboženské texty, které křesťanství označilo za Starý zákon, ten se pak stal součástí křesťanské bible Obr.č. 2 – Ikona Ježíše Krista ze 6.st. Obr.č. 3 – Ikona Panny Marie

4 STARÝ ZÁKON konečná podoba st. př. Kr., obsahuje texty ryze historické přes epické až po milostnou lyriku Pět knih Mojžíšových (Tóra, Pentateuch) – Genesis – stvoření světa, Adama a Evy, první zločin Kaina, když zabil Ábela, za další zločiny seslal Bůh na Zemi potopu, zachránil se pouze Noe se svými potomky, ti se v dalších pokoleních ve své pýše rozhodli vystavět Babylonskou věž až do nebe);

5 Exodus – biblické dějiny Židů, příběh nejslavnějšího Noemova potomka Abrahama, který vyvedl Židy z Mezopotamie do Palestiny, jeho syn Izák měl syna Jákoba, ten měl 12 synů, bratři nejmladšího Josefa prodali do otroctví do Egypta, Josef tam ale získal majetek, svým bratrům odpustil a vyzval je k usazení v Egyptě, postupně se jejich potomci dostali do otroctví, ze kterého je vyvedl Mojžíš

6 Obr.č. 4 -Stránka z Geneze z hebrejské bible Geršoma ben Mošeho Soncina, Brest, 1494

7 Knihy prorocké (Neviim) – Knihy soudců (příběh Samsona a Dalily), Knihy královské (dějiny Židů za vlád králů Saula, Davida a Šalamouna, příběh Davida a Goliáše) Spisy (Ketubim) – Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní, Rút, Kazatel, Ester, Jeremiášův pláč)

8 NOVÝ ZÁKON shrnuje nejstarší křesťanskou literaturu (1.-2. st.), jeho obsahem je život Kristův a jeho učení v podání jeho žáků a stoupenců 4 evangelia (evangelium=dobrá zpráva) – Marek, Matouš, Lukáš a Jan, první tři jsou tzv. synoptická – vypravují o životě a skutcích zakladatele křesťanství Ježíše, v Janově podání je Kristus spíš symbolem, sleduje především historické události (Nikodémovo evangelium – apokryf, neuznáno jako součást bible, obsahuje i vyprávění o Josefu Arimatijském, který zachytil do diamantové nádoby Kristovu krev – odtud pak legenda osv. Grálu)

9 Obr.č. 5 -Vyobrazení čtyř evangelistů (820)

10 Skutky apoštolů a Epištoly – hovoří o prvních letech existence nové církve
Apokalypsa – Zjevení sv. Jana – vize konce světa a hrůz, které mu budou předcházet, poslední soud Překlady Nového zákona měly velký význam pro rozvoj všech evropských středověkých literatur, příběhy jsou vzorem pro celou řadu literárních, ale i filmových a hudebních děl: Ivan Olbracht: Biblické příběhy Karel Čapek: Kniha apokryfů Nikos Kazanzakis: Poslední pokušení Jesus Christ Superstar – muzikál

11 Obr.č. 6 - Freska poslední večeře od Leonarda da Vinciho

12 Znáte biblické postavy?
Metoda brainstormingu Mojžíš Jidáš Kain Ježíš Panna Marie Šalamoun… Víte, co znamená, když se řekne… Kalvárie apokalypsa pieta Madona poslední soud Mesiáš Vyhledejte z dostupných zdrojů (internet, učebnice)

13 SEZNAM ZDROJŮ Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. rozš., dotisk. Editor Eva Hánová. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN Gutenberg Bible. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Ikona Ježíše Krista ze 6.st. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Ikona Panny Marie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Freska poslední večeře od Leonarda da Vinciho. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: _Da_Vinci_5.jpg Stránka z Geneze z hebrejské bible Geršoma ben Mošeho Soncina, Brest, In: Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit ]. Dostupné z: Vyobrazení čtyř evangelistů (820). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google