Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karl Hermann Frank Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karl Hermann Frank Název školy"— Transkript prezentace:

1 Karl Hermann Frank www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Karl Hermann Frank Označení DUM VY_32_INOVACE_10_2_17 Autor Mgr. Ivana Mišurcová Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh 2. světová válka a dějiny Třetí říše Ročník 3. ročník, septima

2 Karl Hermann Frank (1898 – 1946) "kat českého národa", "krvavý pes Frank" politik, člen SdP, nacista s hodností SS-Obergruppenführera po okupaci českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava působil jako státní tajemník Úřadu říšského protektora od říšským státním ministrem a generálem policie v Protektorátu Čechy a Morava původním povoláním knihkupec od mládí nenáviděl Čechy a Židy, v dětství utrpěl vážné zranění oka, které mu údajně způsobili čeští spolužáci, místo oka měl skleněnou náhražku neúspěšné studium na Právnické fakultě Německé univerzity v Praze na konci první světové války vstoupil do rakousko-uherské armády horlivý zastánce myšlenky, že Sudety by měly být začleněny do Německé říše, v roce 1920 vstoupil do NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Národně socialistická německá dělnická strana, která vznikla přejmenováním DAP – Deutsche Arbeiterpartei) v roce 1935 se stal zástupcem Sudetoněmecké strany SdP a byl zvolen do čs. parlamentu v SdP reprezentuje nejradikálnější křídlo, získává si přízeň Heinricha Himmlera jeho cílem bylo získat funkci říšského protektora, tajně pracoval na diskreditaci Konstantina von Neuratha

3 Karl Hermann Frank [1] [2]

4 Karl Hermann Frank Konstantin von Neurath odvolán, K.H.Frank jmenován na jeho místo není, místo něj se stává zastupujícím říšským protektorem Reinhard Heydrich počáteční neshody mezi K.H.Frankem a Heydrichem odstraněny, navázali spolupráci po atentátu na Heydricha v květnu roku 1942 byl při povyšování opět přeskočen, novým zastupujícím říšským protektorem se stává Kurt Daluege byl odpovědný za popravy a zatýkání vysokoškoláků v listopadu 1939, za vyhlášení 2. stanného práva, za řízení represí v době heydrichiády, za vypálení českých vesnic Lidic a Ležáků i když se nestal zastupujícím říšským protektorem, byl až do konce války nejmocnějším úředníkem v protektorátu ráno 9. května 1945 společně se svou rodinou uprchl z Prahy směrem na západ, snaha dostat se do zajetí Spojenců, zatčen Američany, vyslýchán ve Wiesbadenu, předán československé justici souzen od března do dubna roku 1946, shledán vinným z válečných zločinů a z vyhlazení Lidic a Ležáků žádost o milost byla zamítnuta, byl odsouzen k trestu smrti oběšením oběšen na dvoře Pankrácké věznice, diváků

5 Karl Hermann Frank - autor
[3]

6 Karl Hermann Frank jeho tělo pohřbeno na Ďáblickém hřbitově v Praze
jeho druhá manželka – lékařka Karola Franková, rozená Blaschek, byla sudetská Němka z Mostu, měli spolu tři děti, 2 dcery a 1 chlapce při útěku na západ ke Spojencům jela i s chůvou a třemi dětmi v koloně 4 automobilů, když byl K.H.Frank v Rokycanech poznán, byla zadržena i manželka nejprve držena v Plzni a Praze, poté odvezena do Moskvy, rok vězněna ve věznici Lubjanka, posléze odsouzena na 10 let do pracovního tábora v Kazachstánu, v roce 1956 se vrátila do SRN, opět pracuje jako lékařka a hledá své děti až po návratu se dozvěděla, že Frank byl popraven, děti přijaly rodiny v Německu, kde žily pod jinými jmény, během 4 let pátrání se s nimi shledala

7 Karl Hermann Frank - projev
„ Dnes český národ prožívá opravdovou a neobyčejně silnou duchovně-politickou krizi. Zhroucení přišlo náhle, jako katastrofa. Obrovská spousta nových věcí zavalila Čechy. Ze zhroucení starých hodnot, názorů a orientací nenašli dosud cestu. Politicky je však přece jen významné, že především dělníci rukou, dělníci, sedláci, řemeslníci, přes všechnu zahraniční propagandu plní loajálně a zdatně své úkoly ve výrobní a výzbrojní bitvě Říše. Bude nutno, aby odtud pronikla do všech vrstev národa nezvratná platnost této věty: Protože v budoucnosti Evropa může žíti bez Čechů, ale Češi nemohou žíti bez silné Německé říše, 7 milionů Čechů musí uznati bezpodmínečné přednostní postavení 85 milionů Němců a podříditi své zvláštní zájmy zájmům říšským. Nebudeme se zde zabývati tím, zda dnešní forma říšského Protektorátu je přiměřená jako forma trvalá nebo musí-li jednou učiniti místo jiné konstrukci. Nepochybně bude třeba ve správní oblasti mnohé zjednodušiti, poněvadž dnes správní instance - v důsledku koexistence říšské a protektorátní správy - jsou namnoze příliš početně obsazeny. Po dvouletých zkušenostech se rozhodně ukázalo, že dosazení silné říšské ústřední moci, podřízené pouze Vůdci, je pro české oblasti naprosto správné. Veliký kruh je uzavřen. Historický čin Vůdcův obnovil prastarou souvislost německých a českých dějin a včlenil země Čechy a Moravu opět do rytmu velké německé historie. Německé říši a německému lidu dostalo se, dík Vůdci, v Evropě opět onoho postavení, které již jednou zaujímaly v dějinách, k dobru tohoto světadílu. V tomto postavení bude naším úkolem, abychom zvlášť pečlivě řídili politickou výstavbu srdeční krajiny Říše - Čech a Moravy. V tom je naše odpovědnost před budoucími staletími.“

8 Úkoly pro studenty Kým byl K.H.Frank pro Čechy ?
Jaké bylo jeho původní povolání ? Od mládí nenáviděl Čechy, proč ? Kdy vstoupil do NSDAP ? K.H.Frank reprezentoval radikální křídlo SdP, zapojil se i do české politiky ? Po jaké funkci K.H.Frank toužil ? Za co byl K.H.Frank během války odpovědný ? K.H.Frank byl po smrti Heydricha nejmocnějším úředníkem protektorátu, byl po válce potrestán ? Zajímavý byl i osud druhé manželky K.H.Franka po válce. Kde byla vězněna ? Jaký byl názor K.H.Franka na Čechy ? (Jeho projev)

9 Řešení K.H.Frank je často označován za "kata českého národa".
Původně se vyučil knihkupcem. V mládí mu čeští spolužáci způsobili úraz, přišel o oko, místo něj měl skleněnou náhražku. Do NSDAP vstoupil v roce 1920. Jako zástupce SdP byl zvolen poslancem čs. parlamentu. Chtěl se stát zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu Böhmen und Mähren. Byl odpovědný za popravy a zatýkání vysokoškoláků v listopadu 1939, za vyhlášení 2. stanného práva, za řízení represí v době heydrichiády, za vypálení českých vesnic Lidic a Ležáků. K.H.Frank byl po válce předán Američany čs. justici, byl souzen a odsouzen k trestu smrti, byl popraven na dvoře Pankrácké věznice , popravě přihlíželo asi diváků. Druhá manželka K.H.Franka byla nejdříve vězněna v Moskvě, později strávila 10 let v pracovním táboře na území Kazachstánu, v roce 1956 se vrátila do SRN a začala znovu pracovat jako lékařka. „Evropa může žíti bez Čechů, ale Češi nemohou žíti bez silné Německé říše, 7 milionů Čechů musí uznati bezpodmínečné přednostní postavení 85 milionů Němců“ a podřídit se.

10 Internetové a knižní zdroje
WIKIPEDIA.ORG. Karl Hermann Frank [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Frank : cesta k šibenici pro kata českého národa [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Karl Hermann Frank [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. MUDr. Karola Blaschek - Frank [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FRANK, Karl Hermann. Čechy a Morava v Říši [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

11 Citace obrázků AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_ ,_Karl_Hermann_Frank.jpg AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_ ,_Reinhard_Heydrich_im_Prager_Schlo%C3%9F_crop.jpg FRANK, Karl Hermann. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atent%C3%A1t_na_Heydricha_-_zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_vyd%C3%A1n%C3%AD.gif

12 Karl Hermann Frank - dokument
( 28 minut)


Stáhnout ppt "Karl Hermann Frank Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google