Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (Protektorat Böhmen und Mähren) Protektorát bylo území okupované nacistickým Německem od 15. března 1939 do jeho kapitulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (Protektorat Böhmen und Mähren) Protektorát bylo území okupované nacistickým Německem od 15. března 1939 do jeho kapitulace."— Transkript prezentace:

1 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (Protektorat Böhmen und Mähren) Protektorát bylo území okupované nacistickým Německem od 15. března 1939 do jeho kapitulace 9. května 1945.

2

3 15. března 1939 přestalo Československo existovat jako samostatný stát (důsledek Mnichovské dohody), na naše území vstoupily německé jednotky. 16. března vydal Adolf Hitler výnos a v českých zemích byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Bylo přislíbeno, že toto území bude autonomní a bude se pod dohledem Německa samo spravovat, v čele bude stát prezident Emil Hácha a protektorát bude mít vládní vojsko, policii, četnictvo a soudnictví, stát se však stal součástí Velkoněmecké říše a protektorátní správa byla zcela podřízena okupační moci.

4 Základní informace Hlavní město: Praha Rozloha: 49 363 km²
Počet obyvatel: 7 380 000 (1939) Národnosti: Češi, Moravané Jazyky: čeština, němčina Mateřská země: Třetí říše Měna: protektorátní koruna Státní prezident: Emil Hácha (s minimem reálné moci)

5 Říšský protektor: Konstantin von Neurath
( ) Reinhard Heydrich (zastupující říšský protektor )-nejtvrdší Kurt Daluege (zastupující říšský protektor ) Wilhelm Frick ( ) Území protektorátu se členilo na 2 země-Čechy a Morava, země se dále členily na oberlandráty (=seskupení politických okresů)

6 Konstantin von Neurath
Emil Hácha Reinhard Heydrich

7 Wilhelm Frick Kurt Daluege Odstraňování československých pohraničních sloupů sudetskými Němci

8 Hospodářské důsledky Zavedena „vnucená správa“ hospodářských podniků, nařízeními se nuceně slučovaly některé firmy, byly ustanoveny ústřední svazy průmyslu, obchodu, řemesel a dopravy, které určovaly objem produkce, sortimentu, rozdělování surovin a prostředků. Nacisté plně kontrolovali výrobu nejdůležitějších zbrojních podniků-Škodovka, brněnská Zbrojovka, Poldovka, Vítkovické železárny apod. Finance plně pod kontrolou Německa, protektorát byl nucen platit „válečnou daň“ ( miliardy Kč, miliard Kč).

9 Zavedeny potravinové lístky pro 3 kategorie českého obyvatelstva-obyčejní spotřebitelé, těžce pracující, velmi těžce pracující. Obyčejný spotřebitel si mohl za týden odebrat: 2900 g chleba (případně 1200 g chleba a 900 g mouky), 500 g masa či masných výrobků, 210 g tuků a 2 l mléka. Zemědělcům byly příděly kráceny. Později zavedeny také šatenky na textil a poukazy na obuv. Se zhoršující se situací byly příděly potravin snižovány a ceny na černém trhu byly vyšší až o 2000 %.

10 Protektorátní občanka
Potravinové lístky

11 Politické důsledky Vedoucí představitelé státu v čele s prezidentem se stali fakticky loutkami úřadujícího říšského protektora. Německá moc se opírala o gestapo, armádu a jednotky SS. Gestapo (=německá státní policie) plnilo hl.úlohu bezpečnostního aparátu. Česká policie a četnictvo neměli téměř žádné pravomoci a zabývali se jen běžnými přestupky. Státní správa a samospráva byla v německých rukou, ve městech byli na místa zastupitelů a starostů dosazováni Němci. Politické strany byly zrušeny.

12 Kulturní důsledky Došlo k omezení českého školství a vzdělávání, byly uzavřeny všechny české vysoké školy, postupně omezován počet studentů na gymnáziích, zrušeno mnoho středních škol, celkově klesl počet studentů cca na třetinu. Vydavatelskou a nakladatelskou činnost omezila cenzura, bylo zakázáno vydávat, prodávat a půjčovat anglickou, americkou, polskou, židovskou, francouzskou, ruskou a jugoslávskou literaturu. Dále omezení hudby, zákaz divadelních představení a výstav, také byla uzavřena muzea.

13 Vztah Čechů k okupaci Docházelo k bojkotu všeho německého.
Poslouchal se zahraniční rozhlas, šířily se anekdoty, letáky a ilegální časopisy (Český kurýr, V boj, Rudé právo a další). Vytvářely se partyzánské skupiny, přestože za veškeré tyto činnosti hrozil trestu smrti. Zpočátku byla celkem častá různá protiněmecká vystoupení, poutě a demonstrace. Největší demonstrace-v Praze 28. října 1939 ku příležitosti výročí vzniku Československa-byla Gestapem brutálně rozehnána, zemřel student Jan Opletal, jeho pohřeb se stal manifestací proti okupaci a byl taktéž brutálně rozehnán. V důsledku toho byly 17. listopadu na příkaz Hitlera všechny české vysoké školy uzavřeny, vedoucí představitelé českých vysokoškoláků zatčeni a popraveni a stovky studentů poslány do koncentračních táborů.

14 Jan Opletal a jeho pohřeb
Partyzánská odpověď na německou vyhlášku

15 Vztah Čechů a Němců Postoj Němců byl vůči Čechům často nepřátelský, spojený s výhrůžkami a násilím. Nejvyhrocenější vztahy byly v Sudetech (pohraničních oblastech). Podle německé ideologie představovali Němci privilegovanou horní vrstvu (Oberschicht) a Češi dolní vrstvu (Unterschicht). Znevýhodňování Čechů se projevovalo prakticky ve všech oblastech každodenního života-např. odstupňované příděly potravin podle označení-D pro Němce (nejvyšší), T pro Čechy (snížené) a J pro Židy (nejnižší). Židé bez jakýchkoliv práv a svobod byli jako“zkažená rasa“ koncentrováni v ghettech a odsouzeni k likvidaci v koncentračních táborech, jejich domy a byty pak byly přiděleny německým přistěhovalcům z říše.

16 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha, který na jeho následky zemřel. To mělo za následek vypálení vesnic Lidice a Ležáky a popravy se rozjely s ještě větší brutalitou. Protektorát zanikl v květnu 1945 osvobozením našeho území spojeneckými vojsky a byla obnovena Československá republika.

17 Heydrichovo auto po antentátu
Památníky československým parašutistům


Stáhnout ppt "PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (Protektorat Böhmen und Mähren) Protektorát bylo území okupované nacistickým Německem od 15. března 1939 do jeho kapitulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google