Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0114 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Starověký Řím – Architektura I Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Povaha a druhy římské architektury, chrám, kompozitní řád, císařský palác, městský dům, předměstská vila, bazilika. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Starověk, Řím, architektura Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 STAROVĚKÝ ŘÍM - ARCHITEKTURA I

3 Úvod Výukový materiál Starověký Řím – Architektura I obsahuje informace o povaze a druzích stavitelského umění římské říše. Cílem prezentace je seznámení studentů římským chrámem, kompozitním sloupovým řádem, císařskými paláci, městským domem, předměstskou vilou a bazilikou. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 STRUČNÉ DĚJINY ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
753 př. n. l. – podle legendy založení Říma do 510 př. n. l. – doba etruských králů 509 – 31 př. n. l. – římská republika 1. stol. př. n. l. – krize republiky 31 př. n. l. – 476 n. l. – císařství 31 př. n. l. – 284 n. l. – principát 284 n. l. – 476 n. l. – dominát 395 n. l. – rozdělení římské říše 476 n. l. – zánik západořímské říše

5 POVAHA ŘÍMSKÉ ARCHITEKTURY
Nejdříve pod etruským, pak pod řeckým vlivem Řecká kolonizace jižní Itálie a Sicílie Od 2. stol. př. n. l. – vliv helénismu Odlišnosti od řecké architektury Blokovost a interiérovost Archivoltový princip (oproti architrávovému) Plná zeď a klenba (oproti sloupořadí s kladím) Různé druhy kamene, pálené cihly, beton Od Řeků a Etrusků převzaty sloupové řády Vynalezena kompozitní hlavice

6 VITRUVIUS Marcus Vitruvius Polio (1. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.)
Architekt, inženýr, teoretik Život prakticky neznámý (sporné i paenomen a cognomen) Patrně služba ve vojsku Gaia Iulia Caesara, později u Augusta Deset knih o architektuře Jediné zachované antické dílo svého druhu Urbanistika, stavební materiály, sloupy, veřejné budovy, soukromé budovy, vodovody, stavba hodin, válečné stroje Dílo věnováno Augustovi Charakter učebnice Inspirace pro renesanční, barokní a klasicistní architekturu FORMULA VITRUVIA – firmitas (pevnost), utilitas (užitečnost), venustas (krása)

7 FORUM ROMANUM Centrum města i říše (náměstí, tržiště, shromaždiště)
Nepravidelný půdorys Reprezentační stavby (chrámy, baziliky, vítězné oblouky)

8 ŘÍMSKÉ CHRÁMY Vysoká podezdívka (etruský vliv), schodiště
Podélný půdorys (řecký vliv) Na užších stranách sloupy, na delších polosloupy Zčásti plná zeď Portikus Chrám v Nimes - cca 16 př. n. l.

9 Portunův chrám (Řím) - cca 100 př. n. l. štukové kanelury sloupů
Portunus – bůh přístavů využíván jako křesťanský chrám (proto dochován)

10 PANTHEON 27 př. n. l. (Marcus Agrippa) – dochován portikus
123 n. l. – přestavba po požáru (Hadrianus) Centrální kruhová dispozice, Kopule (43,5 m) s kruhovým otvorem ve vrcholu Pantheon – chrám zasvěcený všem římským bohům

11

12 Kompozitní řád Pátý (poslední) klasický řád
Kombinace iónských volut a korintských akantů

13 CÍSAŘSKÉ PALÁCE Stavěny v Římě, ale i na jiných místech
Rozlehlé městské stavby s mnoha objekty Dnes existují jen půdorysy paláců V Římě na Palatinu (odtud slovo „palác“) Počátky za Tiberia, za Nerona Domus aurea Obrovský Konstantinův palác v Konstantinopoli (35 ha) Diokletianův palác ve Splitu konec 3. stol. n. l. Pevnost na břehu moře, dnes součást města

14 Rekonstrukce Diokleciánova paláce

15 Diokleciánův palác – severní zeď

16 Hadriánova vila v Tivoli
Pol. 2. stol. n. l. Velkolepá rezidence (120 ha) asi 30 km od Říma Tivoli – oblíbené místo bohatých Římanů

17 ŘÍMSKÝ MĚSTSKÝ DŮM Vnějšek i bez oken Atriový dům – etruský vzor
Centrum domu – atrium (vstupy do místností) Asi od 2. stol. př. n. l. – peristyl v atriu Od 4. stol. n. l. – mizí atrium Vnějšek i bez oken

18 REKONSTRUKCE ŘÍMSKÉHO DOMU

19 ŘÍMSKÁ PŘÍMĚSTSKÁ VILA
Tzv. vila suburbana Budova s různými provozními částmi hospodářská, pro hosty, reprezentační, soukromá

20 BAZILIKA Dvě funkce baziliky – soudní budova a tržnice
Podélná stavba s lichým počtem lodí Střední loď – nejvyšší (nahoře okna), apsida Nejstarší na poč. 2 stol. př. n. l. – Basilica Portia (Řím) Další: B. Sempronia (T. S. Gracchus), B. Aemilia (M. A. Lepidus)

21 MAXENTIOVA / KONSTANTINOVA BAZILIKA
Cca 310 n. l., velikost 70 x 100 m, výška střední lodi cca 35 m Nový typ podle term, Forum Romanum Po bitvě u Mulvijského mostu (312) přejmenována

22 OTÁZKY A ÚKOLY Proveďte základní periodizaci dějin Římské říše. Čím se liší římská architektura od řecké? V čem spočívá Vitruviův význam? Co je Forum Romanum? Čím se liší Pantheon od ostatních chrámů? Odkud pochází podoba slova „palác“? Popište římský městský dům. Charakterizujte baziliku jako architektonický typ.

23 POUŽITÉ ZDROJE 1. Forum Romanum: [cit ] 2. Chrám v Nimes: [cit ] 3. Kompozitní hlavice - kresba: [cit ] 4. Kompozitní hlavice – foto: [cit ] 5. Portunův chrám - zepředu: [cit ] 6. Portunův chrám – zezadu: [cit ] 7. Římský atriový dům: [cit ] 8. Římský atriový dům – půdorys: [cit ] 9. Rekonstrukce římského domu: [cit ] 10. Příměstská vila – model: [cit ] 11. Bazilika – schéma: [cit ] 12. Maxentiova bazilika – půdorys: [cit ] 13. Maxentiova bazilika – foto: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google