Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0209 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Románské sochařství – české země Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby románského sochařství v českých zemích. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Středověk, Byzanc, architektura, směry vlivu byzantské architektury, kláštery v Meteoře. Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 ROMÁNSKÉ SOCHAŘSTVÍ - ČESKÉ ZEMĚ

3 ÚVOD Výukový materiál Románské sochařství – české země obsahuje informace o podobách sochařství na našem území v století. Cílem prezentace je seznámení studentů se základními sochařskými díly románské doby v Čechách a na Moravě. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Malé množství památek Žádný stylový vývoj – převzat „hotový“ styl Pouze spojení s architekturou Pouze kamenictví Absence kovoliteckých a řezbářských památek Portály chrámů Hlavice sloupů Ostění Římsy Dekorativní doplňky (lineární a rostlinné)

5 Hlavní památky ornamentálního sochařství
Portál kostela sv. Prokopa v Záboří u Kolína Výzdoba oken ve Zdíkově paláci v Olomouci Portál kostela sv. Václava v Hulíně Hlavice sloupů

6 Záboří u Kolína Po roce 1200 Portál kostela sv. Prokopa
Tzv. ústupkový portál Vliv burgundského sochařství Geometrická ornamentika Zvířata Lovecké a pastýřské výjevy

7 Hulín – kostel sv. Václava
1. pol. 13. stol. Šikmo kanelované dříky sloupů Ústupkový portál Vliv francouzského sochařství

8 Olomouc – Zdíkův / Přemyslovský palác (poč. 13. stol.)

9 Hlavní památky figurálního sochařství Zejména na tympanonech
Hrusice – kostel sv. Václava Předklášteří u Tišnova – Porta Coeli Jakub u Kutné Hory – výzdoba vnější stěny kostela Fragmenty z Oldříše Mostecký reliéf Svatojiřský reliéf

10 Hrusice Po roce 1200 Kostel sv. Václava
Znázorněni sv. Václav a Vojtěch

11 Předklášteří u Tišnova Klášter Porta Coeli
Přechod mezi románským a gotickým sochařstvím Porta Coeli – Brána nebes Portál francouzského typu Klášter založen Konstancií Uherskou Ženský cisterciácký klášter

12 Předklášteří – Porta Coeli

13 Předklášteří – Porta Coeli

14 Jakub u Kutné Hory Kostel sv. Jakuba 2. pol. 12. stol.
Figurální reliéfy Postavy ve slepých arkádách Vliv akvitánské školy Sv. Jakub se syny donátorky Marie

15 Jakub u Kutné Hory – Kostel sv. Jakuba

16 Mostecký reliéf 2. pol. 12. stol Malostranská mostecká věž
Sedící a klečící postava Význam neobjasněn Barbarossa uděluje Vladislavu II. královský titul? Zřejmě francouzský vliv Nejvýznamnější románské sochařské dílo u nás

17 Svatojiřský reliéf Abatyše Anežka Česká a král Přemysl I. Cca 1220
Tympanon klášterní kaple Madona korunovaná anděly

18 Fragmenty z Oldříše Zaniklý hrad Oldříš (vých. Čechy)
Založen 995 Boleslavem II. Jeden z nejstarších českých hradů Zánik už ve 12. stol. Fragment plastiky z 11. stol. Výška 90 cm Kristus, Jan Křtitel a sv. Petr

19 OTÁZKY A ÚKOLY Došlo na našem území k vývoji sochařské tvorby?
Který sochařský materiál se dochoval do dneška? Na kterých architektonických prvcích se setkáváme s románskou sochařskou výzdobou? Jmenujte památky ornamentálního sochařství. Jmenujte památky figurálního sochařství. Vyhledejte ve svém okolí památky / památku románského sochařství.

20 POUŽITÉ ZDROJE 1. Portál v Záboří: [cit ] 2. Portál v Hulíně: [cit ] 3. Okna ve Zdíkově paláci: [cit ] 4. Tympanon v Hrusicích:  [cit ] 5. Tympanon v Hrusicích – detail: [cit ] 6. Porta Coeli celkový pohled: [cit ]  7. Porta Coeli – bližší pohled: [cit ] 8. Porta Coeli – detail: [cit ] 9. Jakub u Kutné Hory – tři reliéfy: [cit ] Jakub u Kutné Hory – celkový pohled: [cit ] 11. Svatojiřský reliéf: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google