Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování Prověřování znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování Prověřování znalostí"— Transkript prezentace:

1 Opakování Prověřování znalostí
Antický Řím Opakování Prověřování znalostí

2 Antický Řím Prověřování znalostí Test obrazový
K jednotlivým reprodukcím přiřaď: 1. název uměleckého či architektonického díla 2. autora 3. období

3 Antický Řím 1 2

4 Antický Řím 3 4

5 Antický Řím 5 6

6 Antický Řím 7 8

7 Antický Řím Prověřování znalostí Test znalostí
Zaškrtni (zapiš na papír) jedinou správnou možnost

8 Antický Řím - test 1. Římské umění je: A) dekorativní B) realistické
C) stylizované 2 Římské umění a architektura čerpá z civilizace: A) antického Řecka B) starověkého Egypta C) antického Řecka a Etrusků

9 Antický Řím - test 3. Archivolta je konstrukce:
A) vzniklá spojením svislých podpor a klenebního oblouku B) vzniklá spojením svislých podpor a rovného překladu C) střídáním klenebního oblouku a rovného překladu 4. Oslavné stavby jsou: A) vítězný oblouk, amfiteátr B) vítězný oblouk, vítězný sloup C) vítězný sloup, amfiteátr

10 Antický Řím 5. římská bazilika je: A) honosná hrobka císařů
B) soudní budova C) chrám 6. peristyl je: A) předsíň chrámů otevřená sloupy do prostoru B) je rytmické řazení sloupů a klenebních oblouků C) vnitřní sloupový ochoz atriových domů

11 Antický Řím 7. historický reliéf je původu: A) římského B) etruského
C) řeckého helénistického 8. římská architektura se stala vzorem pro architekturu: A) karolínskou, románskou, gotickou, renesanční, empírovou B) karolínskou, románskou, renesanční, empírovou C) karolínskou, románskou, gotickou, renesanční, barokní

12 Antický Řím Test obrazový Řešení Test znalostí
1. Koloseum, Řím, 1.stol. 2. Konstantinův vítězný oblouk, Řím, 4.stol. 3. Pantheon, Řím, 2.stol. 4. Octaviánus z Primaporty, 1.stol. 5. náhrobní dvouportrét – Cato a Porcia, 2.stol. 6. nástěnná freska z Pompejí – pekař Proculus s manželkou, 1.stol. 7. mozaika z Pompejí – Alexander Veliký, 1.stol. Test znalostí 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B.

13 Antický Řím Citování odborných informačních zdrojů
Veškerý použitý obrazový materiál byl již náležitě citován v šablonách č. 1 až 18 v Projektu digitálního učebního materiálu, číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ školy SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary v předmětu dějiny výtvarné kultury, tématického okruhu Umění starověku, zpracované M. Bártou.


Stáhnout ppt "Opakování Prověřování znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google