Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘESŤANSKÁ ANTIKA, RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘESŤANSKÁ ANTIKA, RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 KŘESŤANSKÁ ANTIKA, RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ

2 Křesťanskou antikou nazýváme umění
a kulturu století n.l., kdy bylo území římské říše pod vlivem nového křesťanského náboženství. Forma děl je antická, obsah křesťanský. Křesťanství bylo zpočátku pronásledováno, ve 4. století se stalo náboženstvím státním a nahradilo pohanství.

3 Katakomby jsou podzemní několikapatrové chodby, do jejichž stěn se ukládali mrtví, nacházejí se v Římě, ale i dalších městech. Najdeme v nich nejstarší umělecké památky křesťanů - nástěnné malby. Nástěnné malby měly náměty figurální i ornamentální. Obrazy vyjadřovaly křesťanské symboly a výjevy. Například: ryba a beránek - Kristus palma - vítězství nad smrtí kotva - naděje pastýřské a venkovské motivy symbolizovaly ráj, hostiny - poslední večeři Dobrý pastýř nesoucí ovečku představoval Krista. Od 2. století se objevují postavy Panny Marie a Krista.

4 Sochařství Architektura
Volná socha se téměř nevyskytovala Výjimkou byla postava dobrého pastýře, která představovala péči Krista o zbloudilé duše Z antiky převzali křesťané sarkofág s reliéfní výzdobou. Architektura Počátky monumentální architektury jsou spjaty se 4. stoletím, kdy bylo křesťanství uznáno císařem Konstantinem Velikým. Bazilika se stala hlavním typem křesťanského kostela. Raně křesťanská bazilika: - vznikla z římské baziliky (soudní budova a tržnice) - podélná stavba s lichým počtem lodí - byla křesťanským shromaždištěm k bohoslužbám - křesťanský kostel byl na rozdíl od řeckého chrámu určen pro všechny pokřtěné věřící

5 Památky bazilika svatého Petra ve Vatikánu
Hlavní křesťanský chrám římské církve postavený nad hrobem svatého Petra, byl pětilodní a byl zbořen 1506, aby uvolnil místo renesanční stavbě. Ravennská architektura Zaujímá zvláštní místo ve vývoji křesťanské architektury. V letech 402 – 476 byla sídelním městem západořímských císařů. Její baziliky jsou vyzdobeny nádhernými mozaikami. Význam: - vrcholí v ní vývoj římské architektury - projevuje se v ní i vliv Byzance - předjímá románskou architekturu Památka: Baptisterium Ariánských v Ravenně

6 Vytvořený obrazový a textový učební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplněk učebních materiálů využívaných v estetické výchově. Byl připraven výhradně pro účely výuky. Pro tyto účely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich části. Doporučení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dějepisu, českého jazyka, základů společenských věd…

7 Použitá literatura: Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1 – 4. Praha 2000 Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Pijoan, J.: Dějiny umění Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975 Herout, J.: Staletí kolem nás. Praha 1970 Hora, P.: Toulky českou minulostí 1-9. Praha 1985 – 2004 Stadler, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996 CD ROM Artopedia 2 CD ROM Encyklopedie světové architektury CD ROM Lexikon českých výtvarníků ..

8 nástěnné malby

9

10

11

12

13 mozaiky

14

15


Stáhnout ppt "KŘESŤANSKÁ ANTIKA, RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google