Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Peterka Archiv článků: Jiří Peterka 28.3.2000 Novináři a Internet úvod do problematiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Peterka Archiv článků: Jiří Peterka 28.3.2000 Novináři a Internet úvod do problematiky."— Transkript prezentace:

1 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Jiří Peterka 28.3.2000 Novináři a Internet úvod do problematiky Hradec Králové, 27.-28.3.2000

2 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Co všechno se mění? mění se techniky a mechanismy pro práci s informacemi –mění je nejen Internet, obecně celá oblast ICT mění se možnosti: –veřejnosti –"producentů informací" –novinářů mění se role novinářů mění se chování producentů informací mění se hodnoty: –od "holých faktů" k názorům, závěrům, přehledům, …. mění se zvyky a preference: –všech zúčastněných objevují se nové možnosti –např. personalizace, multimédia, provázání, … objevují se nové otázky a problémy –jak přejímat informace, jak se odkazovat …

3 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Mění se způsob práce s informacemi veřejnosti lze zpřístupnit libovolný "objem" informací –zveřejněním na WWW ale jak zajistit jejich "konzumaci"? informace lze snadno distribuovat ke koncovým příjemcům (veřejnosti) –lze je rozesílat elektronickou. poštou, …. ale je to vhodné? informace dostupné on- line lze snadno a rychle prohledat –pomocí fulltextových vyhledávačů není to snadné neprohledává se úplně všechno (problém dynamického obsahu) lze průběžně monitorovat nově vznikající informace –rešeršní služby (monitoring tisku, SERGE, ….) problém "klapek na očích"

4 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Mění se možnosti směřujeme ke stavu kdy: –každý má přístup ke všem dostupným informacím –každý v nich může jednorázově vyhledávat –každý může vše průběžně monitorovat veřejnost: –má přístup ke všemu, může se vším pracovat sama … producenti informací například firmy vydávající tiskové zprávy, úřady vydávající vyhlášky apod. –mohou oslovovat veřejnost přímo, nepotřebují prostředníky ale jen potenciálně !!! je rozumné aby to skutečně dělali???

5 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Mění se chování producentů informací producent informací –zde kdokoli, kdo generuje nějaké informace faktografického charakteru dříve: –zpřístupňoval všem (přímým způsobem) jen některé informace bylo to drahé a náročné –jiné informace šířil skrz prostředníka – novináře sděloval je novináři, ten je předával dál nebylo to kvůli utajení, ale kvůli technickým možnostem a nákladům dnes: –producenti nepotřebují prostředníky k tomu aby zpřístupnili své informace veřejnosti –producenti potřebují novináře ke zvýšení relevance svých informací k tomu aby přilákali pozornost veřejnosti k jejich informacím, aby jim udělali publicitu

6 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Mění se chování producentů informací pozorování: –producenti informací mohou sami zveřejnit vše, co jsou ochotni zveřejnit a také to dělají, protože přitom mají celý způsob zveřejnění pod svou kontrolou otázka: –má pak smysl se jich ptát na další informace? např. "zákulisní" informace? názor: –"další" informace jsou spíše řízené úniky informací osobní zkušenost: –pokud producenti informací "pustí" nějaké relevantní informace "navíc", pak jsou to jen důvěrné informace které nejsou určeny k publikování jsou "pouštěny" jen tomu, kdo je pasován do pozice důvěryhodného partnera, ne do role "hlásné trouby"

7 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Mění se role novináře dříve: –novináři zprostředkovávali přenos informací od producentů k veřejnosti producenti nemohli oslovovat veřejnost přímo dnes: –tato role mizí –novinář se přibližuje čtenáři mají stejné možnosti hlavní rozdíl mezi nimi: –novinář má více času věnovat se práci s informacemi –měl by k tomu mít i odborné zázemí novináři zůstává především role poskytovatele "přidané hodnoty" spočívá ve: –vyhledávání, posuzování, hodnocení, porovnávání, vyslovování vlastního názoru … novinář se stává jakýmsi "informačním analytikem" –na plný úvazek –s potřebnou kvalifikací kdokoli může publikovat a stát se novinářem !!! kdokoli může publikovat a stát se novinářem !!!

8 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Co je zdrojem přidané hodnoty novináře? nikoli: –exkluzivní přístup k informacím ale spíše: –jeho schopnost pracovat s informacemi vyhledávat informace, vyhodnocovat je, porovnávat informace z různých zdrojů …. –jeho individualita, vlastní názor –jeho zkušenosti –možnost věnovat tomu dostatek času –jeho schopnost zaujmout, vyjádřit se, …. –znalosti oboru, přehled, schopnost rozlišit relevantní informace –….. má být novinář více odborníkem, nebo více literátem?

9 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Jak se mění hodnoty dříve: –hodnotu měly již "holé" (faktografické) informace dnes a zítra: –hodnota "holých" informací klesá k nule –roste význam "přidané hodnoty" zpracování, přehledů, posouzení, vlastních názorů, …. individuality cílový stav: informace jsou volně přístupné a zdarma – pro každého, kdo je umí najít, dokáže správně interpretovat a má na to čas novinář "prodává" své schopnosti, znalosti a dovednosti

10 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Jak se mění zvyky - veřejnost veřejnost je zvyklá věřit tomu, co se kde napíše –důvod: tradiční média si více hlídají korektnost svých informací publikovat v tradičních médiích nemůže "jen tak někdo" … ale na Internetu může …. na Internetu se lidé musí více řídit vlastním rozumem –problém posuzování věrohodnosti informací veřejnost je zvyklá na pasivní "konzumaci" informací –možnost reagovat na informaci v tradičních médiích je minimální vyžaduje oporu v zákoně (tiskové opravy, …) Internet je interaktivní, umožňuje aktivitu veřejnosti –reakce na články (talk- back), diskusní fóra je to rychlá a pohodlná zpětná vazba kdokoli může přispět svou reakcí, často jde o hodnotný zdroj informací

11 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Jak se mění možnosti pozorování: –informační obsah na Internetu může být mnohem bohatší než u tradičních médií lze se "rozepisovat" podle libosti, přidávat odkazy, využívat hypertextu … –prezentační možnosti Internetu jsou mnohem bohatší než u tradičních médií k textům lze přidávat grafiku, animace, zvuky ….. otázka: –je vhodné dělat vše co nejbohatší? obsah i formu? podobně jako u programů ??? osobní názor: –nepřehánět to !! ať je to vkusné ale přehledné a výstižné –uživatelé jsou zavalováni velkým množstvím informací začnou se bránit "informační ekologií" cení se i schopnost vyjádřit se jasně a stručně

12 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Jak Internet ovlivňuje práci novinářů na Internetu je snadné opisovat –existuje velké množství zdrojů dojem: nikdo nepozná, že je to opsáno –"opisování" je technicky triviální cut&paste na Internetu se nevyplácí opisovat !!!! –díky fulltextovým vyhledávačům lze rychle a snadno zjistit, zda je něco opsáno (i odkud) ale přejímání myšlenek automaticky rozpoznat nelze kde končí opisování a kde začíná přejímání myšlenek ???? kde končí přejímání myšlenek a kde začíná inspirace ????

13 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Internet, právo a morálka přináší Internet něco nového do pohledu na to, co je korektní a co nikoli? –v zásadě ne, ale u některých nových problémů dosud není všeobecný konsensus např. problematika rozesílání nevyžádaných zpráv někdy je i vynutitelnost snazší (díky existenci zpětné vazby) stojí Internet mimo dosah zákonů? –určitě ne, zákony platí i v Internetu jen na některé otázky nemusí dávat odpovědi

14 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net Co je a není korektní? odkazy –zpočátku dokonce zakazovány, dnes vřele vítány a stále více žádoucí citace –stejně jako u "psaných" textů, dle autorského zákona uvádění zdrojů (odkud informace pochází) –stejně jako mimo Internet díky vyhledávačům lze snáze zjistit, odkud určitá specifická informace pochází přetiskování tiskových a agenturních zpráv –nekorektní, pokud to vydávám za své vlastní dílo –korektní pokud je zřetelně patrné, že jde o přetisk ale ne každý on-line titul považuje přetiskování za účelné

15 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net PozorováníPozorování Internet je báječným zdrojem potvrzujících informací –informací o tom, že něco existuje, platí, …. lze to snadno vyhledat, k ověření stačí 1 výskyt věrohodné potvrzující informace … ale je špatným zdrojem "vyvracejících" informací –informací o tom, že něco neexistuje, neplatí, … obecná vlastnost vyhledávání na Internetu: když něco nenajdete, ještě to nemusí znamenat, že to neexistuje

16 Jiří Peterka jiri@peterka.czhttp://peterka.cz/jiri Archiv článků: http://archiv.czech.net děkuji za pozornost Jiří Peterka Hradec Králové, 27.-28.3.2000


Stáhnout ppt "Jiří Peterka Archiv článků: Jiří Peterka 28.3.2000 Novináři a Internet úvod do problematiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google