Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. V učení nacházíme tři současně probíhající procesy:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". V učení nacházíme tři současně probíhající procesy:"— Transkript prezentace:

1 MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY.

2 . V učení nacházíme tři současně probíhající procesy:
1. Osvojování nové vědomosti či dovednosti, 2. Začlenění vědomosti či dovednosti do dosavadního systému, 3. Reflexe, zjištění, zda výsledek odpovídá zadanému úkolu, cíli, potřebě.

3 . Motorika zajišťuje mj. postavení těla v prostoru a lokomoci,
je koordinovaná činnost kosterního svalstva, vnější projev chování jedince rozlišujeme motoriku cílenou (volní, úmyslnou) a opěrnou (mimovolní, neúmyslnou, reflexní). Oba druhy motoriky se dělí: - hrubou - jemnou

4 Pohybová-motorická dovednost
je učením získaná dispozice ke správnému,rychlému a úspornému vykonávání určité pohybové činnosti. Ve vztahu k realizaci pohybové dovednosti lze členit: - jednoduchý pohyb tzn.. odpověď na základní senzorický podnět, - pohybový akt tzn.. sled pohybů směřujících ke konkrétnímu cíli, - pohybová operace tzn.. spojení několika pohybových aktů, - pohybová činnost tzn.. soubor operací směřujících k jednomu společenskému cíli, tj.činnost sportovní, pracovní apod..

5 Motorické učení Podstatou MU je osvojování, zdokonalování a stabilizaci pohybových struktur. MU má svoji strukturu i dynamiku,je to dlouhodobý děj, který můžeme rozdělit do 4 fází, které svým způsobem také tréninkový proces člení.

6

7 Hypotetické příklady vývoje pohybového učení u jednotlivců

8 Proces osvojování sportovních dovedností
Cíl: vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti Sportovní pohybová dovednost získané předpoklady účelně, účinně a úsporně provádět, řešit pohybové úkoly dané specifikou sportu Sportovní dovednosti se získávají v technické přípravě, kterou lze pojmout jako specifický pedagogický proces. Úspěšnost tohoto procesu závisí zejména: ucelené koncepci - prověřené postupy, odpovídající organizace, plán postupu uvědomělá aktivita sportovce a trenéra - kvalitní spolupráce, komunikace, důvěra kvalita trenéra předpoklady a připravenost sportovce

9 . Členění pohybových dovedností pro sportovní účely:
- jemné a komplexní (podle zapojení svalových skupin) - otevřené (variabilní, nepředvídatelné např.. PD uplatňované ve sportovních hrách) vyžadující přizpůsobení se okolnostem, jež nelze předem předvídat - uzavřené (v prostředí stabilním, předvídatelném např.ve sportovní gymnastice), tzn. málo proměnlivá činnost v konstantních podmínkách - kontinuitní a diskontinuitní (pohyby cyklické,, stále se opakující pohybový akt a pohyby acyklické) - diskrétní (jasný začátek a konec,, jako např.. hod míče –chycení) - kontinuální (prováděné po delší dobu,, např.jízda na kole) - seriální (soubor dovedností, např. herní dovednosti).

10 Fáze technické přípravy
Nácvik Zdokonalení Stabilizace Nácvik: Dva hlavní úkoly: seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví nácvik základů techniky příslušných sportovních dovednost V této fázi se jedná obvykle o všeobecný rozvoj, široký dovednostní základ s prvky techniky daného sportu. Věk sportovce – záleží na požadavcích sportu Délka etapy záleží na předpokladech sportovce i na charakteru sportu. .

11 Zdokonalení Stabilizace Hlavní úkoly:
- zpevňování, zdokonalení a s tím spojené přizpůsobování techniky v příslušných specializacích - postupné propojování techniky a kondičními požadavky a fyziologickými funkcemi organizmu Stabilizace završuje proces technické přípravy. hlavním úkolem je dosáhnout takové úrovně techniky a její stabilizace, která sportovci umožní ji využívat co k nejvyššímu výkonu. Fáze má dva na sebe navazující úkoly: zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků, schopných se uplatnit v programech pro činnost sportovce v soutěžích (automatizace) vzájemné propojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů a nejsložitějším podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje (tvůrčí přizpůsobení podmínkám)

12 Metody a postupy v technické přípravě
Pro každý sport, disciplínu specifické , pro všechny je základem opakování Členění metod: slovní, názorné, praktické analytické, analyticko-syntetické, syntetické(komplexní) metody koncentrace disperze Zvláštní oblastí jsou mentální metody (rozvoj koncentrace, motivace, paměti, regulace psych. stavů apod.), Metoda ideomotorická


Stáhnout ppt ". V učení nacházíme tři současně probíhající procesy:"

Podobné prezentace


Reklamy Google