Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 2005."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 2005

2 Psycho-sportogram Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval? Jaké nároky, překážky, specifika jsou spojena s provozováním dané činnosti?

3 Psycho-sportogram Typologie sportovních činností Sporty senzorické
Sporty esteticko koordinační Sporty funkčně mobilizační (krátkodobé, dlouhodobé) Sporty rizikové Sporty anticipační (individuální a týmové)

4 Sporty senzorické Lukostřelba, střelba, kuželky, golf, …
Sporty se odehrávají ve standardním nebo umělém prostředí se standardním náčiním, jehož ovládání vyžaduje jemnou svalovou koordinaci. Základním principem je vztah oko – ruka, maximální krátkodobá koncentrace pozornosti; překonávání psychické únavy. V motorickém učení převládá automatizace a perfektně zvládnutá koordinačně náročná dovednost. Emoční stabilita, rozhodnost, svědomitost, odhad vzdálenosti, rychlosti a směru, senzomotorická koordinace.

5 Sporty esteticko-koordinační
Sportovní a moderní gymnastika, soutěžní aerobic, krasobruslení, skoky do vody, … Sporty prováděné v umělém prostředí se speciálním vybavením. Pohybové reakce jsou standardní, založené na ovládání těla v prostoru. Nároky jsou kladeny na pohybovou kulturu, koordinaci, estetické cítění, tvořivé schopnosti, vnímání rytmu.Volní úsilí je spíše krátkodobého charakteru se zaměřením na koordinačně náročnou reakci. Kreativita, citlivost, pohybová paměť, sebekontrola.

6 Sporty funkčně mobilizační
Krátkodobé (atletické sprinty,skoky, vrhy; vzpírání, … Dlouhodobé (cyklistika, běh na lyžích, běh, … Sporty prováděné spíše v přírodním prostředí, cyklického charakteru, používají se speciální přepravní prostředky, nebo přirozené lokomoce. Nároky na psychiku pramení z nutnosti maximálně mobilizovat fyzické a psychické síly do určitého času. U krátkodobých je pak nutné vysoké psychomotorické tempo, u dlouhodobých schopnost odolávat nastupující únavě. Dlouhodobé zvládání nepříjemných pocitů z vlastního těla, sebejistota, psychická odolnost, vysoké psychomotorické tempo.

7 Sporty rizikové Sjezdové lyžování, skoky na lyžích, sáně, boby, horolezectví, potápění, parašutismus, . Sporty provozované v proměnlivých přírodních podmínkách za použití speciálního vybavení. Cílem je překonávání subjektivně nepříjemných pocitů pramenících z rychlosti, hloubky, výšky. Pohybové reakce jsou ne-stereotypní, závislé na proměnlivosti prostředí a situace. Důležitá je i schopnost přiměřeně a realisticky riskovat, rychle se rozhodovat, ale i se dostatečně ovládat. odvaha, vyrovnanost, stabilita, realismus, nezávislostí, agresivita a nekonvenčnost.

8 Sporty anticipační Individuální (zápas, judo, box, karate, šerm, tenis, .. Kolektivní (fotbal, basketbal, hokej, volejbal, ... Prostředí, v němž se tyto sporty odehrávají, je typicky sociální: jde o překonání soupeře v přímém kontaktu - fyzickému nebo na mentální úrovni. Složité proměnlivé činnosti. Je třeba rychle reagovat podle soupeře, anticipovat jeho příští jednání, případně vnucovat vlastní taktiku. Uplatňuje se orientace v prostoru, rychlé a přesné zpracování informací a adekvátně navazujících reakcí, tvořivost, sociabilita, kooperace i kompetice. Volní úsilí je zaměřeno mimo krátkodobou mobilizaci současně i na překonávání únavy a neustálé rozdělování pozornosti.

9 Psycho-sportogram Typ sportovního prostředí
Nároky na psychiku, ovlivňování výkonu Přírodní Umělé

10 Psycho-sportogram Specifika motorického učení
stálé x proměnlivé podmínky automatizace x plasticita trénink x soutěž přirozená x kreativní lokomoce vývojové hledisko (kritické období)

11 Psycho-sportogram Sociální vztahy Kooperace x kompetice
Sociální kontrola specifické nároky na psychiku vysoká nízká

12 Psycho-sportogram Aktivační úroveň
Optimální úroveň aktivace a její odlišnost v jednotlivých sportech Specifika v oblasti kontroly emocí

13 Psycho-sportogram Pozornost Intenzita x šířka
Čas, množství a proměnlivost podnětů, možnost relaxace…

14 Psycho-sportogram Riziko reálné x subjektivní
Tělesný kontakt, výška,hloubka, rychlost, …


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google