Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI Velké Karlovice 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008 Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI Velké Karlovice 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008 Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji."— Transkript prezentace:

1 VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI Velké Karlovice 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008 Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Pracovní síla Zaměstnavatelé Prostředí – právní, hospodářské, sociální, politické HK ČRÚřady práce Školy, vzdělávací instituce Veřejná správa Podnikatelské svazy Poradenské subjekty Pracovní a personální agentury Ostatní subjekty na trhu práce ITP

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Partneři ITP ve Zlínském kraji Koordinace spolupráce a činností pracovišť ITP HK s úřady práce započala již na přelomu let 2006 a 2007. Doposud proběhlo 11 porad krajské koordinační skupiny, jejichž výstupy mj.ve významné míře napomohly procesu tvorby metodik ITP v oblastech zprostředkování a TP a koordinují realizaci dohodnutých aktivit ITP ve ZK. ITP po linii ÚP a HK: -intenzivní kontakt pracovišť dle potřeby, -soulad s metodikami a specifickými potřebami kraje (jednotlivých okresů) jako kritérium hodnocení činností, -naplňování cílů projektu na principu konsenzu.

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Cíle a formy jejich naplnění Formy naplnění cíle Cíl 1: Zjistit aktuální potřeby zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů. Společné monitorovací návštěvy ve firmách Dotazníková šetření (monitoring ÚP, dotazníková šetření ITP HK – firmy do 25 zaměstnanců) Cíl 2: Informačně- poradenským servisem ITP tyto konkrétní potřeby napomoci vyřešit. Osobně: individuálně nebo hromadně (semináře) Písemně: produktové listy, zpracování konkrétních požadavků Elektronicky: internetové informace

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Analýza potřeb v oblasti TP - záznamový arch Návrh řešení – kompletní poradenský servis OBCE KÚ OBCE KÚ Lidské zdroje ZAMĚSTNAVATEL Databáze Průmyslové zóny Průzkum mobility Vzdělávací instituce potřebné stávající Financování LZ ÚP personální agentury Cizinci – EU, další Personální marketing Školy - absolventi Burzy práce Profesní vzdělávání Rekvalifikace Profesní vzdělávání Rekvalifikace ÚP HK Agentury Další instituce Personální management Personální management Legislativa - ZP, ZoZ Legislativa - ZP, ZoZ APZ ESF Sociální partnerství Sdružení zaměstnavatelů HK, klastry Sdružení zaměstnavatelů HK, klastry Sektorové rady

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Analýza potřeb zaměstnavatele v oblasti trhu práce Obsah monitorovací návštěvy: 1.Přípravná fáze 2.Úvod 3.Nabídka služeb (produktů) úřadu práce 4.Nabídka produktů ITP HK 5.Vyplnění záznamového archu „Zjišťování potřeb zaměstnavatele“ 6.Zpětná vazba – poskytnutí služeb, produktů

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu - monitorovací návštěvy 1.Přípravná fáze  Telefonické zajištění návštěvy (téměř eliminuje riziko odmítnutí)  Zjištění základních údajů o firmě (z veřejně přístupných zdrojů, spolupráce s ÚP, členství v HK atd.)  Předvyplnění 1. strany záznamového archu „Zjišťování potřeb zaměstnavatele“

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu - obsah monitorovací návštěvy 2. Úvod  Vysvětlení podstaty návštěvy  Informace o projektu ITP  Diskuze na téma trh práce:  spolupráce s ÚP nebo HK ČR a dalšími subjekty,  struktura klientů ÚP,  volná pracovní místa firmy. Pozn. na většině schůzek dojde k vyhledání nového pracovního místa.

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu - obsah monitorovací návštěvy 3. Nabídka služeb (produktů) úřadu práce  Informace o zprostředkování zaměstnání ÚP:  hlášení volných pracovních míst - portál MPSV,  nabídka „předvýběrových řízení“,  zaměstnávání cizinců,  zaměstnávání osob se zdravotním postižením atd.  Informace o aktuální nabídce APZ:  informace o nástrojích APZ a postupech při jejich vyřizování.

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP Hlášení volných míst přes portál MPSV  Zaměstnavatel je seznámen s možností zadávat volná místa bez účasti ÚP přímo na portál MPSV  Proběhne prezentace portálu (na notebooku)  V případě zájmu je zaměstnavatel zaregistrován na portál MPSV a jsou mu udělena přístupová práva  Proběhne zadání volného místa  Zaměstnavatel je seznámen s portálem a poučen (předcházení chybnému zadávání a zadávání volného místa s diskriminačními prvky)

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP Výhody:  Rychlé zadání volného místa (tomu předchází příprava na ÚP před monitorovací návštěvou)  Odbourání nejistoty při zadávání volného místa na portál (praktické vysvětlení zadávání) Dosavadní zkušenosti: Pilotně ověřuje ÚP v Uherském Hradišti. Z 60 navštívených firem mělo 35 zájem o prezentaci portálu a proběhlo jejich zaregistrování. Minimálně polovinaz nich nadále aktivně s portálem pracuje.

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP Uspořádání předvýběrového řízení pro zaměstnavatele  Zjištění podrobné charakteristiky volného pracovního místa (většinou se jedná o těžce obsaditelná pracovní místa)  Vytipování vhodných uchazečů o zaměstnání (spolupráce s odd. zprostřed.)  Pozvání vhodných klientů na předvýběrové řízení na ÚP (bez účasti zaměstnavatele)  Podrobné představení pracovního místa (probíhá skupinově)  Individuální pohovory s každým zájemcem

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP Výstup: Seznam klientů, kteří mají zájem o nabízené místo a splňují požadavky zaměstnavatele. Klienti jsou směrování do firmy (v případě zájmu zaměstnavatele je doprovodí pracovník ITP). Během 2 měsíců proběhlo na ÚP ve Zlíně 30 předvýběrových řízení: ÚP ve Zlíně, odd. ITP, GARA TZL PLUS s. r. o., Konform – Plastic s. r. o., DSZO a. s. – 2x pracovník přepravní kontroly, Tip Top Zlín, Avex Trade.

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – služby ITP ÚP Přidaná hodnota:  klientský přístup vůči firmám (prvotní není zaměstnat uchazeče, ale najít vhodnou pracovní sílu pro zaměstnavatele),  princip dobrovolnosti,  firmy, pro které bylo předvýběrové řízení uspořádáno nás dále kontaktují a chtějí tímto postupem obsadit další volná místa.

18 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR Dotační poradenství ESF Personální poradenství Profesní vzdělávání Kariérní poradenství Zaměstnavatel Instituce trhu práce + veřejnost Instituce trhu práce + veřejnost 4. Nabídka produktů ITP HK

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR Dotační poradenství ESF Personální poradenství Profesní vzdělávání Kariérní poradenství Řeší personální potřebu firmy spojenou s řešením otázky lidských zdrojů ve vazbě na trh práce. Řeší specifickou personální potřebu firmy spojenou s požadavkem změny kvalifikace stávajících zaměstnanců Směřuje poznatky o kvalifikačních potřebách firem na školy, jejich zřizovatele, vých.poradce, KÚ, žáky a jejich rodiče ve smyslu podpory aktivit typu partnerství podnikatelské a vzdělávací sféry či podpory nedostatkových oborů. Možnosti zajištění externích finančních zdrojů na práci s lidskými zdroji. Vytipování vhodného dotačního titulu, popis variant zapojení do projektu Oblasti poradenských činností ITP HK ČR

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR Personální poradenství spočívá především v pomoci při činnostech:  personální management (řízení lidských zdrojů, personální plánování, analýza pracovních míst, struktura kvalifikačních požadavků,motivační systém a benefity, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců),  personální marketing je zaměřen na alternativní (mimo ÚP) možnosti vyhledávání zaměstnanců (získávání zaměstnanců vyhledávaných a doporučených od vlastních zaměstnanců, spolupráce firmy se školami – přijímání absolventů, personální agentury – zprostředkování a agenturní zaměstnávání, využívání absolventů rekvalifikačních kurzů, firemní a volně přístupné databáze zájemců, systém inzertní propagace firmy a jejích personálních potřeb, získávání a zaměstnávání cizinců.

21 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR  Základní poradenství v pracovněprávní legislativě: V tomto směru nabízí pracoviště ITP HK ČR malým a středním podnikatelům informování a asistenci při správné aplikaci Zákoníku práce a souvisejících předpisů (pracovní poměr, problematika mezd, pracovněprávní spory, písemnosti pracovněprávních vztahů, orientace v pracovněprávní legislativě: Zákoník práce z hlediska personálního poradenství – hl. změny a vybrané kapitoly, BOZP z pohledu ZP, Zákon o zaměstnanosti, personální agenda, sociální a zdravotní pojištění, interní směrnice, sociální partnerství v oblasti personalistiky).  Informace z trhu práce (využití dostupných převzatých nebo vlastních terénních zjištění).

22 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR Dotační poradenství v oblasti trhu práce se zaměřuje na ESF (OP LZZ a OP VK) a nabízí:  Informační servis v oblasti dotací pro stávající programovací období (aktuality, výzvy, zdroje informací)  Přehled projektů z období let 2004 – 2006 (inspirace, dosavadní zkušenosti)  Přehled dostupných dotačních titulů  Konzultaci vhodného dotačního titulu vzhledem k záměru firmy  Přehled poradenských společností specializovaných na dotační management

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu – produkty ITP HK ČR Poradenstvím pro profesní vzdělávání rozumíme poskytování informací a asistenci zaměstnavateli při zajišťování vzdělávání svých zaměstnanců vedoucího ke zvýšení kvalifikace, zpřesnění (zúžení) kvalifikace (odbornosti) nebo změně jejich kvalifikace.  Zajištění informací o dostupných vzdělávacích kurzech a jejich poskytovatelích (dtb vzdělavatelů, informační zdroje)  Informace o otevřených projektech zaměřených na vzdělávání zaměstnanců firem  Konzultace firemního projektu na vzdělávání zaměstnanců  Informace o problematice firemních školicích středisek

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu 5. Vyplnění záznamového archu „Zjišťování potřeb zaměstnavatele“ Polostrukturovaný rozhovor se zaměstnavatelem získání přehledu o personálních potřebách firmy s cílem následné informační a poradenské asistence zaměstnavateli; Vyhodnocení návštěvy:  integrace informací předaných zaměstnavateli a skutečností od něj zjištěných do závěru - zopakování nabízených služeb v kontextu skutečností zjištěných od zaměstnavatele během rozhovoru s ním, stanovení zájmu/nezájmu zaměstnavatele o nabízené služby; v případě zájmu o konkrétní služby (informace, poradenství, asistenci) je nutno je přesně pojmenovat a zapsat do záznamového archu, informovat zaměstnavatele o následujícím postupu, informovat o termínu a formě předání požadovaných informací, informovat zaměstnavatele o způsobu a kritériích zjišťování a výběru požadovaných informací. Rozdělení práce rozdělení práce mezi pracovníky ITP HK ČR a ITP ÚP podle charakteru požadovaných informací a dohoda o termínu splnění

25 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu

26 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Analýza I.etapy: struktura firem Počet navštívených firem: 244 okresPočet firem Zlín62 Kroměříž60 Uherské Hradiště62 Vsetín60 Komentář: pro 1. fázi byl dohodnutý počet navštívených firem 60 na okres, proto jsou údaje velmi podobné. Z grafu pak vyplývá jednoznačné zaměření na MSP.

27 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Struktura požadavků firem Typ požadavkuPočet požadavků Kompletní přehled služeb ITP67 Průběžný informační servis ITP27 Možnosti vzdělávání zaměstnanců52 Info o ESF - možnosti, termíny75 Využívání prostředků APZ113 Předvýběry na požad. profese102 Spolupráce se SŠ, vých. poradci44 Informace o trzích práce36 Portál MPSV – vkládání VM92 Personální poradenství36 Komentář: Firmy na základě představení služeb ITP vznesly celkem 644 požadavků, které jsou průběžně pracovníky ITP HK a ÚP plněny.

28 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Struktura požadavků firem

29 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Požadavky firem podle velikosti

30 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Příklady požadavků firem řešených ITP HK Seznam místně působících personálních agentur Přehled místních středních škol stavebního zaměření Přehled středních škol strojírenského zaměření Manuál personálního marketingu - aplikace na strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl Podmínky podpory firemního vzdělávání - jazykových kurzů (A,N) Seznam místně působících agentur práce Informace o činnosti a službách OHK Uh. Hradiště Program Školicí střediska Dotační možnosti na rozvoj podnikání v oblasti kosmetických služeb - OSVČ Přehled aktuálních výzev SF ve vybraných programech k 7. 11. 2007 Přehled dotačních programů pro MSP Informace o programu podpory pro začínající podnikatele START

31 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Příklady požadavků firem řešených ITP HK Seznam institucí poskytujících firmou požadované rekvalifikace Možnosti podpory získání strojnického průkazu na UNC Informace o programovacím období 2007 - 2013, Příklady spolupráce firem se školami Možnost profesního vzdělávání nebo rekvalifikace zaměstnanců z prostředků ESF Zprostředkování kontaktů s vybranými středními školami technického zaměření Přehled personálních služeb ITP - Personální agenda, profesní vzdělávání z ESF Systém popisu pracovních míst, katalogy pracovních míst a typových pozic Možnosti získání průkazu na řízení VZV Výstupy z průzkumu mobility pracovní síly Zdroje porovnání mezd v oborech v rámci regionu informace o možné změně v legislativě ohledně dopravy zaměstnanců a zlepšení mobility zaměstnanců Přehled místních vzdělávacích zařízení – rekvalifikace obsluha CNC strojů s kontakty

32 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Závěry: Osobní návštěvy ve firmách (a další způsoby naplnění cílů) jsou vnímány jako funkční způsob, který vede ke:  zvýšení povědomí zaměstnavatelů o nástrojích APZ a zprostředkovatelských službách ÚP,  zkvalitnění práce firem v oblasti HR prostřednictvím produktů linie ITP HK. Služby projektu ITP pokládají zástupci firem za užitečné– což je to podstatné.

33 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008. Vše pro firmu Děkujeme za pozornost Michaela Greplová vedoucí odd. ITP ÚP ve Zlíně, tel: 577 577 181, 722 734 283 Mgr.Marcel Navrátil vedoucí odd.RLZ, ITP HK ČR ve Zlínském kraji Mgr. Věra Kříčková vedoucí ITP HK ČR ve Zlínském kraji


Stáhnout ppt "VŠE PRO FIRMU PREZENTACE PRO KONFERENCI Velké Karlovice 28. 1. 2008 - 29. 1. 2008 Institut Trhu Práce ve Zlínském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google