Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_05 Tematická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_05 Tematická."— Transkript prezentace:

1 Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_05 Tematická oblast:Český jazyk pro střední školy Ročník:3 Datum dokončení:20.11.2012 Anotace:Podpora výukové hodiny, seznámení studentů s číslovkami Jméno autora:Mgr. Erika Minaříková

2 Slovní druhy číslovky

3 ČÍSLOVKY (lat. numeralia) 1.PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2.PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí 3.ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 4.ČÍSLOVKY slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí, …) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.SLOVESA vyjadřují děj, tj. činnost, stav nebo jeho změnu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností, někdy i předmětů 7.PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti spojení se jménem 8.SPOJKY spojují větné členy nebo věty 9.ČÁSTICE uvozují některé věty, naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu 10.CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

4 ČÍSLOVKY Číslovky jsou slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí,…). Číslovky jsou plnovýznamový slovní druh, skloňují se, určujeme u nich gramatickou kategorii pádu. Číslovky jsou ve větě nejčastěji shodným přívlastkem (Do cíle doběhl druhý závodník.). Mohou být také doplňkem (Jana doběhla do cíle první/jako první.) či součástí přísudku jmenného se sponou (Karel byl na místě první.). Číslovky dělíme: a) určité – vyjadřují přesný (určitý) počet, pořadí, násobek,např. dva, pátý b) neurčité – nevyjadřují přesný (určitý) počet, pořadí, násobek, např. málo, několik

5 Dělení číslovek podle významu ?určiténeurčité základníkolik?šestněkolik řadovékolikátý?šestýněkolikátý druhovékolikerý?šesterýněkolikerý kolikero?šesteroněkolikero násobnékolikrát?šestkrátněkolikrát kolikanásobný?šestinásobnýněkolikanásobný

6 Skloňování číslovek Zvláštní skloňování mají číslovky: dva oba tři čtyři 1. dva, dvěoba, obětřičtyři 2. dvouoboutři, třechčtyř, čtyřech 3. dvěmaoběmatřemčtyřem 4. dva, dvěoba, obětřičtyři 5. dva! dvě!oba! obě!tři!čtyři! 6. (o) dvou(o) obou(o) třech(o) čtyřech 7. dvěmaoběmatřemičtyřmi

7 Pravopis číslovek Číslovky složené píšeme zvlášť (dvacet tři, dvě stě šedesát pět). Číslice 7 a 8 píšeme sedm a osm, vyslovujeme [sedum] a [osum]. 3. a 7. pád číslovek dva, oba je dvěma, oběma Tečku píšeme za číslicemi řadovými vyjádřenými číslicemi. Tečka s nepíše za letopočtem (2013), za datem napsaným zlomkem (1/7). Mezi hodinami a minutami píšeme tečku (7.30). Každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť (dvacet dva). Jsou-li však v obráceném pořadí, píšeme je dohromady (dvaadvacet). Pouze na poštovních složenkách a bankovních šecích píšeme číslovky dohromady. Číslovky určité píšeme číslicí pouze ve větách smyslu počtářského a v datech (odešlo 87 žáků, 1.1. 2013), v ostatních případech je píšeme slovy (má dva psy), pokud se nejedná o vyšší číslice.

8 Cvičení 1. Doplňte správné tvary číslovek: Má doma 2 psy. V rohu stála stolička se 3 nohami. Jsou sudá čísla dělitelná 2? Karel doběhl do cíle jako 3. Číslo 20 je dělitelné 10, 5, 4 a 2. Šli jsme do divadla s našimi 4 přáteli. Sedím tu už od 10 hodiny. 2. Znáte nějaké pohádky, ve kterých se objevují číslovky? 3. Která „magická“ čísla se objevují ve filmech a v pohádkách? Co označují? 2. Doplňte tečku: Je mi 15 let. V soutěži obsadil 3 místo. Autobus přijel v 16 hodin 27 minut. Začátek divadelního představení byl o 20 hodině. Přečetl jsi už 7 kapitolu? Karel IV byl český král. 6 7 1415 byl upálen Jan Hus.


Stáhnout ppt "Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CESKYJA ZYK1_05 Tematická."

Podobné prezentace


Reklamy Google