Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

84.1 Skloňování číslovek, druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "84.1 Skloňování číslovek, druhy"— Transkript prezentace:

1 84.1 Skloňování číslovek, druhy
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 84.1 Skloňování číslovek, druhy KOLIKÁTÝ? KOLIKANÁSOBNÝ? KOLIKERO? KOLIK? Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.2 Co již víme? 1. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatnými jmény 3. ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména, nebo na ně ukazují 4. ČÍSLOVKY vyjadřují počet nebo pořadí 5. SLOVESA vyjadřují děj, činnost, stav 6. PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti děje 7. PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti děje, ale teprve ve spojení se jménem 8. SPOJKY spojují slova nebo věty 9. ČÁSTICE uvozují slova nebo věty 10. CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

3 84.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 84.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Zápis číslic slovy: ZVLÁŠŤ 52 padesát dva DOHROMADY dvaapadesát na složence Číslovky jsou slova, která mají číselný význam. druhy číslovek otázka určité neurčité základní kolik? pět několik řadové kolikátý? pátý několikátý druhové kolikerý? kolikero? paterý patero několikerý několikero násobné kolikrát? kolikanásobný? pětkrát pětinásobný několikrát několikanásobný

4 84.4 Co si řekneme nového? Skloňování číslovek M Ž S 1.p. dva dvě 2.p.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.4 Co si řekneme nového? Skloňování číslovek M Ž S 1.p. dva dvě 2.p. dvou 3.p. dvěma 4.p. 6.p. 7.p. 1.p. tři čtyři pět 2.p. tří, třech čtyř, čtyřech pěti 3.p. třem čtyřem 4.p. 6.p. třech čtyřech 7.p. třemi čtyřmi

5 UTVOŘTE VŠECHNY DRUHY ČÍSLOVEK
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.5 Procvičení a příklady UTVOŘTE VŠECHNY DRUHY ČÍSLOVEK 1 22 325 DOPLŇTE TEČKY Chodíme do 6 ročníku byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. Za domácí úkol napište 3 cvičení na straně 42 dole. Karel IV byl synem Jana Lucemburského. Vlak odjíždí v 15 hodin a 20 minut. V soutěži mladých literátů obsadil 2 místo. Přečteme si celou 3 kapitolu z 2 dílu. Začátek představení byl o 16 hodině.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.6 Něco navíc pro šikovné DOPLŇ SPRÁVNÉ TVARY ČÍSLOVEK Každé sudé číslo je dělitelné 2 ……………………………. . V rohu stál malý stolek se 3 …………………….. nohami. Odpolední vyučování začíná od 14 …………………. hodin. Šli jsme do kina s našimi 4 ………………… kamarády. Číslo 12 …………………. je dělitelné 2, 3, 4 a 6 ………………………………………………………………………… Utkání se hrálo ve 2 …………… poločasech po 20 ……………….. minutách. NAPIŠTE SLOVEM …………………………………………………………………………… 365 …………………………………………………………………………… 1620 ……………………………………………………………………………

7 WHAT IS YOUR TELEPHONE NUMBER? HOW OLD ARE YOU?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 84.7 CLIL WHAT IS YOUR TELEPHONE NUMBER? HOW OLD ARE YOU? HOW MANY TEETH HAVE YOU GOT? HOW MANY DAYS ARE IN ONE YEAR? HOW MANY ANIMALS ARE HERE?

8 84.8 Test znalostí Jaké jsou druhy číslovek?
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 84.8 Test znalostí Jaké jsou druhy číslovek? a/ základní, obecné, druhové a násobné b/ zásadní, řadové, druhové a dvojné c/ základní, řadové, druhové a násobné d/ základní, řadové, záporné a násobné Vyber správný zápis číslovkového výrazu před lety: a/ před dvěma tisíci pěti sty šedesáti sedmi lety b/ před dvěmi tisíci pětisty šedesáti sedmi lety c/ před dvěma tisíci pětseti šedesáti sedmi lety d/ před dvěma tisíci pět seti šedesátisedmi lety Za kterými číslovkami píšeme tečku? a/ druhovými b/ násobnými c/ základními d/ řadovými Která z následujících číslovek je určitá druhová? a/ dvojnásobný b/ jednou c/ osmnáctery d/ pětapadesátý Správné odpovědi C D A Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.9 Použité zdroje, citace (slide č. 7) ( slide č.7)

10 84.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 84.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2012 Ročník 5. ročník Klíčová slova Číslovky, slovní druhy, druhy číslovek. Anotace Prezentace popisující číslovky, jejich druhy a skloňování.


Stáhnout ppt "84.1 Skloňování číslovek, druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google