Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva auditora Zpráva auditora představuje vysoce koncentrovanou informaci pro uživatele účetních závěrek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva auditora Zpráva auditora představuje vysoce koncentrovanou informaci pro uživatele účetních závěrek."— Transkript prezentace:

1 Zpráva auditora Zpráva auditora představuje vysoce koncentrovanou informaci pro uživatele účetních závěrek

2 Zpráva by měla být vždy předkládána spolu s účetní závěrkou, k níž byla vydána.

3 ISA 700 Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům

4 Zpráva auditora musí obsahovat jasně formulovaný výrok k účetní závěrce. Auditor posuzuje přiměřenost rámce účetního výkaznictví (ISA 200, ISA 210)

5 Základní prvky zprávy auditora Název Příjemce Úvodní odstavec Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku Odpovědnost auditora

6 Základní prvky zprávy auditora Podpis auditora Datum zprávy auditora Sídlo auditora

7 Úvodní odstavec Vymezení účetní jednotky Názvy účetních výkazů, z nichž se ÚZ skládá Odkaz na přílohu včetně obecných účetních zásad Datum, ke kterému je UZ sestavena a období, které zahrnuje

8 Odpovědnost účetní jednotky Odpovědnost za ÚZ Návrh, zavedení a zajištění vnitřních kontrol Volba a uplatňování vhodných účetních zásad Přiměřenost účetních odhadů

9 Odpovědnost auditora Soulad s ISAs Dodržování etických norem Plánování a provedení auditu s cílem získat přiměřenou jistotu, že ÚZ neobsahuje významné nesprávnosti Výběr auditorských postupů je odpovědností auditora

10 Odpovědnost auditora (pokr.) Posouzení vhodnosti použitých účetních zásad Posouzení přiměřenosti účetních odhadů Posouzení celkové prezentace ÚZ Důkazní informace jsou dostatečné a vhodné pro vyjádření výroku

11 Modifikace zprávy auditora ISA 701 Modifikace zprávy auditora

12 Skutečnosti neovlivňující výrok zdůraznění skutečnosti Skutečnosti ovlivňující výrok auditora Výrok s výhradou Odmítnutí výroku Záporný výrok

13 Omezení rozsahu Nesouhlas s vedením účetní jednotky

14 Ověření výroční zprávy ISA 720 Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Použije se na ověření výroční zprávy spolu s aplikační doložkou vydanou KAČR

15 Zpráva auditora pro zvláštní účely ISA 800 Zpráva auditora o auditu pro zvláštní účely

16 Zpráva o ÚZ sestavené na základě jiných účetních zásad Zpráva o části účetní závěrky Zpráva o plnění smluvních podmínek Zpráva o agregované účetní závěrce

17 Plný text ISA 700, ISA 701, ISA 720 a ISA 800 včetně aplikačních doložek naleznete na www.kacr.cz


Stáhnout ppt "Zpráva auditora Zpráva auditora představuje vysoce koncentrovanou informaci pro uživatele účetních závěrek."

Podobné prezentace


Reklamy Google