Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování auditu 3. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování auditu 3. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Plánování auditu 3. cvičení

2 Vztah účetnictví a auditu
sestavení účetní závěrky a její zveřejnění Audit ověření údajů předložených v účetní závěrce věrný a poctivý obraz (true and fair view) o majetku, zdrojích financování, nákladech , výnosech a výsledku hospodaření

3 Odpovědnost za účetnictví
Za účetní závěrku odpovídá statutární orgán Obchodní zákoník §192 „Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.“

4 Schéma podřízenosti útvaru účetnictví
Ředitel společnosti Obchodní útvar Ekonomický útvar Technický útvar Hlavní účetní investice materiál mzdy fakturace

5 Odpovědnost za audit Za audit odpovídá auditor
Postupuje v souladu s mezinárodními auditorskými standardy Výstupem = zpráva auditora, obsahuje výrok auditora Auditor odpovídá za výrok nikoli za účetní závěrku

6 Účetní výkaznictví ÚČETNICTVÍ Postup dle IAS/IFRS US GAAP
Analýza položek a transakcí Ocenění a zaúčtování transakcí Sumarizace Příprava a zpracování účetní závěrky AUDITING Postup dle ISA Převzetí účetní závěrky k ověření Ověření ÚZ Vydání auditorské zprávy Doručení auditorské zprávy účetní jednotce

7 Plánování auditu ISA 300 – Plánování auditu
Uzavření smlouvy o ověření účetní závěrky Časový harmonogram prací Stanovení strategie auditu Metody a auditorské postupy Sběr důkazních informací –účast u inventarizací

8 Smlouva o auditu Cíl auditu účetní závěrky
Odpovědnost vedení společnosti za ÚZ Rozsah auditu Způsob sdělení výsledků ověřování Doba provádění auditu a jeho ukončení Povinnost společnosti zajistit auditorovi neomezený přístup ke všem záznamům a dokumentům Způsob provedení auditu, upozornění na omezení Cena za audit a způsob fakturace Doba platnosti smlouvy a případná výpovědní lhůta Důvody k odstoupení od smlouvy ze strany auditora a ze strany společnosti

9 Příklad Sestavte plán auditu ve vybrané společnosti v souladu se standardem ISA 300


Stáhnout ppt "Plánování auditu 3. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google