Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Ing. Pavel Dražďák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Ing. Pavel Dražďák."— Transkript prezentace:

1 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Ing. Pavel Dražďák

2 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Při přípravě výstavby komunikační sítě pro poskytování služeb elektronických komunikací se musí investor této sítě (poskytovatel služeb elektronických komunikací) vypořádat, kromě jiného, i s následujícími základními nástrahami: 1) Časové 2) Finanční 3) Technické 4) Komunikační

3 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování 1) Časové nástrahy a) Tlak ze strany zákazníka na rychlé zřízení nabízených služeb b) Urychlení výstavby „nestandardním“ řešením c) Urychlení výstavby realizací kratších úložných tras (výkopů) bez územně správního projednání d) Představa, že územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci, lze získat za dobu kratší než 7 měsíců

4 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Důsledky podlehnutí časovým nástrahám ad a) až d) Porušení stavebního zákona realizací černých staveb vystavení se riziku od obdržení pokuty od stavebního úřadu až po příkaz stavebního úřadu k odstranění stavby 1) Časové nástrahy a) Tlak ze strany zákazníka na rychlé zřízení nabízených služeb b) Urychlení výstavby „nestandardním“ řešením c) Urychlení výstavby realizací kratších úložných tras (výkopů) bez územně správního projednání d) Představa, že územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci, lze získat za dobu kratší než 7 měsíců

5 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování 2) Finanční nástrahy a) Uzavření smlouvy na územně správní projednání za nezvykle výhodných podmínek b) Odmítnutí geodetického předměření v úsecích tras sítí s nejednoznačně identifikovatelnými pozemky c) Snížení nákladů na výstavbu sítě neuzavřením smluv o smlouvách budoucích d) Vlastní výstavba sítě pouze na základě projektové dokumentace pro územní řízení

6 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Důsledky podlehnutí finančním nástrahám ad a) Nedopracování a nedoprojednání stavby z důvodu časové nebo odborné zdatnosti a nutnosti předání rozpracovaného projednání k dopracování jiné firmě ad b) Výstavba tras sítě v jiných pozemcích než těch, co jsou projednány v územně správním řízení ad c) Znemožnění si v budoucnu vstupovat na pozemek za účelem údržby, opravy nebo úpravy sítě ad d) Porušení stavebního zákona, nebezpečí poškození sítí jiných správců inženýrských sítí, pravděpodobnost nárůstu investičních nákladů při požadavku na následné rozšíření kapacity sítě 2) Finanční nástrahy a) Uzavření smlouvy na územně správní projednání za nezvykle výhodných podmínek b) Odmítnutí geodetického předměření v úsecích tras sítí s nejednoznačně identifikovatelnými pozemky c) Snížení nákladů na výstavbu sítě neuzavřením smluv o smlouvách budoucích d) Vlastní výstavba sítě pouze na základě projektové dokumentace pro územní řízení

7 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování 3) Technické nástrahy Minimalizace rozsahu sítě v úrovni územně správního projednání bez představy o rozvoji předmětné sítě

8 Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Důsledky podlehnutí technickým nástrahám Nemožnost pružné reakce na požadavky na zřízení služby v době, kdy se již síť realizuje 3) Technické nástrahy Minimalizace rozsahu sítě v úrovni územně správního projednání bez představy o rozvoji předmětné sítě

9 4) Komunikační nástrahy a) Nedostatečné objasnění důvodů výhodnosti využití nabízených služeb potencionálním budoucím zákazníkům b) Nedostatečné projednání umístění tras sítě v zájmových objektech Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování

10 Důsledky podlehnutí komunikačním nástrahám ad a) V některých případech získání až averze původně potencionálních zákazníků k nově nabízeným službám i jejich poskytovatelům ad b) Z důvodu neznalosti vnitřního uspořádání objektů možnost navržení nevhodných míst pro vstupy tras sítě do připojovaných objektů, jejímž dopadem je buď časová prodleva z důvodu nutnosti nového projednání tras nebo zvýšení finanční náročnosti např. nestandardní vedení tras v objektech Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování 4) Komunikační nástrahy a) Nedostatečné objasnění důvodů výhodnosti využití nabízených služeb potencionálním budoucím zákazníkům b) Nedostatečné projednání umístění tras sítě v zájmových objektech

11 1) stavební uzávěra 2) památkově chráněná zóna 3) zvláštní užívání komunikací 4) přechod trati ČD 5) přechod vodního toku 6) lesní pozemky a ochranné pásmo lesa 7) pozemky zemědělského půdního fondu 8) souhlasy vlastníků Další nástrahy, které je někdy nutné řešit v rámci územně správního projednání Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování

12 Děkuji za pozornost. Ing. Pavel Dražďák pavel.drazdak@protelpro.cz tel. 602 321 620


Stáhnout ppt "Nástrahy veřejnoprávního projednávání a územního rozhodování Ing. Pavel Dražďák."

Podobné prezentace


Reklamy Google