Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"— Transkript prezentace:

1 KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
DUR KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

2 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Financování projektu Závěr

3 ÚVOD – řešitelský tým Pracovní tým: Ing. Mgr. Pavel Dvořák
OBJEDNATEL Obec Sibřina starosta: Ing. Petr Vítek ZHOTOVITEL Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Koordinace projektu: Ing. Jan Cihlář Pracovní tým: Ing. Mgr. Pavel Dvořák Ing. Andrea Mináriková PROVOZOVATEL Bude vybrán výběrovým řízením

4 ÚVOD – průběh prací Kanalizace a vodovod v obci Sibřina
Dokumentace pro územní rozhodnutí prosinec 2009 Dokumentace pro stavební povolení, Projekt kanalizačních přípojek, Zpracování žádosti o dotaci jaro 2010 Dokumentace pro výběr zhotovitele Realizační dokumentace Bude následovat

5 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Financování projektu Závěr

6 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Kanalizace a vodovod SIBŘINA

7 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Kanalizace a vodovod STUPICE

8 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Kanalizační gravitační řady celková délka cca 6,4 km materiál PP profily DN hloubka uložení cca. 2,0 m Kanalizační výtlačné řady celková délka cca 2,7 km materiál PE profily d náklady na provoz čerpadla Vodovodní řady celková délka cca 8,2 km materiál PE profily d Domovní přípojky celková délka cca 1,4 km materiál PP profil DN 150

9 KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Samostatná stavba - tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodňovaného pozemku k zaústění do stokové sítě. Domovní přípojka není vodním dílem. Vlastník domovní přípojky - je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Opravy a údržby domovních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

10 KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

11 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Financování projektu Závěr

12 POSTUP PRACÍ 1. KROK - Veřejné zasedání
Všichni majitelé nemovitostí budou pozváni na veřejné jednání jehož náplní bude: Seznámení s projektem kanalizace a vodovodu Seznámení s projektem domovních přípojek Představení dalšího postupu

13 POSTUP PRACÍ 2. KROK – Formuláře a smlouvy
Každý majitel nemovitosti obdrží následující dokumenty: Průvodní dopis Situace s vlastní nemovitostí Plná moc Souhlas s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

14 POSTUP PRACÍ 3. KROK – Obchůzka nemovitostí
Obchůzka zástupců projektanta a obce po jednotlivých nemovitostech (březen – duben 2010) Zakreslení trasy kanalizační přípojky Na základě tohoto zákresu bude možné identifikovat dotčené pozemky Převzetí podepsaných smluv

15 POSTUP PRACÍ Plná moc a Souhlas Plná moc: Souhlas: stavebník
Udělení „Plné moci“ obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na stavebním úřadu. Souhlas: Podepsání „Souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena stavebník

16 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Financování projektu Závěr

17 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

18 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Financování projektu Závěr

19 ZÁVĚR DISKUZE


Stáhnout ppt "KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google