Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do právního systému Evropské unie Vědomá zkušenost je povahově intencionální, vždy má subjektový i objektový pól.. Edmund Husserl FEL ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do právního systému Evropské unie Vědomá zkušenost je povahově intencionální, vždy má subjektový i objektový pól.. Edmund Husserl FEL ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 Úvod do právního systému Evropské unie Vědomá zkušenost je povahově intencionální, vždy má subjektový i objektový pól.. Edmund Husserl FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do právního systému Evropské unie

3 EVROPSKÁ UNIE - ZÁKLADNÍ FAKTA EVROPSKÁ UNIE - ZÁKLADNÍ FAKTA 27 členských států 27 členských státůčlenských státůčlenských států Rozloha 4 314 000 km² Rozloha 4 314 000 km² Přibližně 486 miliónů obyvatel Přibližně 486 miliónů obyvatel 1952 - 1958 - zakládající státy Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko – v roce 1990 o býv. NDR 1952 - 1958 - zakládající státy Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko – v roce 1990 o býv. NDR 195258BelgieFrancieItálie LucemburskoNěmeckoNizozemsko1990NDR 195258BelgieFrancieItálie LucemburskoNěmeckoNizozemsko1990NDR 1973 - Dánsko, Irsko a Spojené království 1973 - Dánsko, Irsko a Spojené království 1973DánskoIrskoSpojené království 1973DánskoIrskoSpojené království 1981 - Řecko 1981 - ŘeckoŘecko 1986 - Španělsko a Portugalsko 1986 - Španělsko a PortugalskoŠpanělskoPortugalskoŠpanělskoPortugalsko 1995 - Finsko, Rakousko a Švédsko 1995 - Finsko, Rakousko a Švédsko 1995FinskoRakouskoŠvédsko 1995FinskoRakouskoŠvédsko 2004 - Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 2004 - Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 2004ČeskoEstonskoKyprLitvaLotyšskoMaďarskoMalta PolskoSlovenskoSlovinsko 2004ČeskoEstonskoKyprLitvaLotyšskoMaďarskoMalta PolskoSlovenskoSlovinsko 1985 - vystoupilo Grónsko - referendum 52% obyvatel proti 1985 - vystoupilo Grónsko - referendum 52% obyvatel proti 1985Grónsko 1985Grónsko 2007 - Rumunsko a Bulharsko 2007 - Rumunsko a Bulharsko 2007RumunskoBulharsko 2007RumunskoBulharsko

4 Úvod do právního systému Evropské unie

5

6 Evropská unie Evropská unie Zakladatelé Zakladatelé Evropské společenství uhlí a oceli – ESUO MONTÁNNÍ UNIE - 1951 Evropské společenství uhlí a oceli – ESUO MONTÁNNÍ UNIE - 1951 Evropské atomové společenství – EAS Evropské atomové společenství – EAS EURATOM - 1957 Evropské hospodářské společenství – EHS Evropské hospodářské společenství – EHS 1957, od roku 1992 – Evropské společenství

7 Úvod do právního systému Evropské unie Evropská unie Evropská unie Maastrichtská smlouva Maastrichtská smlouva Smlouva o Evropské unii r. 1992 Smlouva o Evropské unii r. 1992 EU nemá právní subjektivitu EU nemá právní subjektivitu Členové EU si zachovávají právní subjektivitu Členové EU si zachovávají právní subjektivitu Vznik komunitárního práva Vznik komunitárního práva

8 Úvod do právního systému Evropské unie Základy Evropské unie Základy Evropské unie Společná zahraniční politika Společná zahraniční politika Společná bezpečnostní politika Společná bezpečnostní politika Policejní a justiční spolupráce Policejní a justiční spolupráce Rovnoprávnost členských zemí Rovnoprávnost členských zemí Delegace pravomocí členských států Delegace pravomocí členských států

9 Úvod do právního systému Evropské unie Evropská komise Evropská komise Zastupuje zájmy Evropské unie jako celku Zastupuje zájmy Evropské unie jako celku Je nezávislá na národních vládách Je nezávislá na národních vládách Vypracovává návrhy nových právních předpisů Vypracovává návrhy nových právních předpisů Provádí politiku EU a vynakládá finanční prostředky EU Provádí politiku EU a vynakládá finanční prostředky EU Dohlíží na dodržování evropských smluv a právní předpisů Dohlíží na dodržování evropských smluv a právní předpisů Předkládá podněty Soudnímu dvoru. Předkládá podněty Soudnímu dvoru.

10 Úvod do právního systému Evropské unie Evropský parlament Evropský parlament jediným přímo voleným orgánem Evropské unie jediným přímo voleným orgánem Evropské unie tvoří jej 785 poslanců tvoří jej 785 poslanců volební období pět let volební období pět let zasedá a jedná veřejně zasedá a jedná veřejně rozhodnutí Evropského parlamentu a záznamy z jeho jednání jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropských společenství. rozhodnutí Evropského parlamentu a záznamy z jeho jednání jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropských společenství.Úředním věstníku Evropských společenstvíÚředním věstníku Evropských společenství

11 Úvod do právního systému Evropské unie Evropský parlament Evropský parlament Sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner Sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner Přijímá evropské právní předpisy - směrnice, nařízení Přijímá evropské právní předpisy - směrnice, nařízení Schvaluje, mění nebo zamítá znění návrhů evropských právních předpisů Schvaluje, mění nebo zamítá znění návrhů evropských právních předpisů

12 Úvod do právního systému Evropské unie Rada Evropské unie Rada Evropské unie Je rozhodovací institucí Evropské unie Je rozhodovací institucí Evropské unie Tvoří ji ministři členských států Tvoří ji ministři členských států Vykonává moc zákonodárnou Vykonává moc zákonodárnou Koordinuje obecnou hospodářskou politiku Koordinuje obecnou hospodářskou politiku Koordinuje zahraniční a bezpečnostní politiku Koordinuje zahraniční a bezpečnostní politiku Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Řeší spory členských států Řeší spory členských států

13 Úvod do právního systému Evropské unie Soudní dvůr Soudní dvůr Zajišťuje, aby bylo právo Evropské unie vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU Zajišťuje, aby bylo právo Evropské unie vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU Zajišťuje, aby soudy jednotlivých členských států nevydaly v téže věci rozdílná rozhodnutí Zajišťuje, aby soudy jednotlivých členských států nevydaly v téže věci rozdílná rozhodnutí Zajišťuje, aby členské státy a orgány EU činily, co jim právo ukládá Zajišťuje, aby členské státy a orgány EU činily, co jim právo ukládá Má sídlo v Lucemburku a z každé členské země pochází jeden soudce Má sídlo v Lucemburku a z každé členské země pochází jeden soudce

14 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Komunitární právo Komunitární právo Normy institucionální Normy institucionální Normy hmotněprávní Normy hmotněprávní Aplikovatelné na území EU Aplikovatelné na území EU Původ pojmu - community – společenství Původ pojmu - community – společenství

15 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém EU odvozuje své činnosti ze smluv, které jsou dobrovolně a demokraticky sjednávány všemi členskými státy EU odvozuje své činnosti ze smluv, které jsou dobrovolně a demokraticky sjednávány všemi členskými státy Smlouvy tvoří tzv. „primární právo“ Evropské unie, které je srovnatelné s ústavou na státní úrovni Smlouvy tvoří tzv. „primární právo“ Evropské unie, které je srovnatelné s ústavou na státní úrovni Smlouvy Druhým pramenem práva EU jsou mezinárodní smlouvy, které umožňují EU rozvíjet hospodářské, sociální a politické vztahy mimo její rámec Druhým pramenem práva EU jsou mezinárodní smlouvy, které umožňují EU rozvíjet hospodářské, sociální a politické vztahy mimo její rámecmezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy Třetím pramenem práva EU je „sekundární právo“ - celek normativních aktů, které byly přijaty evropskými institucemi jako prováděcí ustanovení smluv Třetím pramenem práva EU je „sekundární právo“ - celek normativních aktů, které byly přijaty evropskými institucemi jako prováděcí ustanovení smluvsekundární právosekundární právo

16 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Sekundární prameny Sekundární prameny Nařízení Nařízení Směrnice Směrnice Rozhodnutí Rozhodnutí Doporučení Doporučení Stanoviska Stanoviska

17 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Nařízení Nařízení Určeno všem subjektům práva Určeno všem subjektům práva Přímo obecně závazné a aplikovatelné Přímo obecně závazné a aplikovatelné Bezprostředně použitelné v každém členském státě EU Bezprostředně použitelné v každém členském státě EU Stává se součástí právního pořádku členů EU Stává se součástí právního pořádku členů EU Nevyžaduje prováděcí vnitrostátní akt Nevyžaduje prováděcí vnitrostátní akt Potlačuje jemu odporující vnitrostátní právo Potlačuje jemu odporující vnitrostátní právo

18 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Směrnice Směrnice Určena pro vybraný stát Určena pro vybraný stát Ponechává se volnost pro formu a prostředky aplikace Ponechává se volnost pro formu a prostředky aplikace Převádí se do národního práva implementačním aktem Převádí se do národního práva implementačním aktem Poskytuje přechodnou dobu k harmonizaci práva Poskytuje přechodnou dobu k harmonizaci práva

19 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Rozhodnutí Rozhodnutí Závazné pouze pro vyjmenované subjekty Závazné pouze pro vyjmenované subjekty Adresátem členské státy, právnické nebo fyzické osoby Adresátem členské státy, právnické nebo fyzické osoby Nevyžaduje transpozici rozhodnutí Nevyžaduje transpozici rozhodnutí Je vykonatelné podle stanovených podmínek Je vykonatelné podle stanovených podmínek

20 Úvod do právního systému Evropské unie Právní systém Právní systém Doporučení, stanoviska Doporučení, stanoviska Právně nezávazné akty orgánů EU Právně nezávazné akty orgánů EU Dobrovolnost plnění členů EU Dobrovolnost plnění členů EU Subjektivní práva nejsou právně vynutitelná Subjektivní práva nejsou právně vynutitelná Určují nezávazná pravidla pro výklad vnitrostátních předpisů a postupů zejména v oblasti fungování trhu Určují nezávazná pravidla pro výklad vnitrostátních předpisů a postupů zejména v oblasti fungování trhu Doporučují členům EU přijetí právní úpravy nebo změny právních předpisů ve vnitrostátním právu Doporučují členům EU přijetí právní úpravy nebo změny právních předpisů ve vnitrostátním právu

21 Úvod do právního systému Evropské unie Soudnictví Soudnictví Soudní dvůr EU Soudní dvůr EU Správní soudnictví Správní soudnictví Kontrola pravomocí orgánů EU Kontrola pravomocí orgánů EU Ruší nařízení orgánů EU Ruší nařízení orgánů EU Vymáhá odpovědnost od orgánů EU za škodu Vymáhá odpovědnost od orgánů EU za škodu Řeší spory mezi institucemi EU a členskými státy Řeší spory mezi institucemi EU a členskými státy Právně nezávazné akty orgánů EU Právně nezávazné akty orgánů EU

22 Úvod do právního systému Evropské unie Soudnictví Soudnictví Soudní dvůr EU Soudní dvůr EU Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví Interpretace komunitárního práva Interpretace komunitárního práva Řešení sporů o dělbě pravomocí orgánů EU a mezi členskými státy a orgány EU Řešení sporů o dělbě pravomocí orgánů EU a mezi členskými státy a orgány EU Slučitelnost smluv EU s třetími zeměmi Slučitelnost smluv EU s třetími zeměmi Krizová pravomoc – pozastavuje provádění ustanovení primárního i sekundárního práva Krizová pravomoc – pozastavuje provádění ustanovení primárního i sekundárního práva

23 Úvod do právního systému Evropské unie Soudnictví Soudnictví Soudní dvůr EU Soudní dvůr EU Mezinárodní – arbitrážní činnost Mezinárodní – arbitrážní činnost Rozhodčí orgán pro spory mezi subjekty mezinárodního veřejného práva členských zemí EU Rozhodčí orgán pro spory mezi subjekty mezinárodního veřejného práva členských zemí EU Rozhoduje na základě tzv. rozhodčí doložky Rozhoduje na základě tzv. rozhodčí doložky Mezinárodní smlouvy obsahují doložku o rozhodci Mezinárodní smlouvy obsahují doložku o rozhodci

24 Úvod do právního systému Evropské unie Soudnictví Soudnictví Soudní dvůr EU Soudní dvůr EU Civilní soudnictví Civilní soudnictví Spory ze soukromoprávních smluv Spory ze soukromoprávních smluv Obchodní spory Obchodní spory Občanské věci Občanské věci

25 Úvod do právního systému Evropské unie Rozdělení pravomocí v EU Rozdělení pravomocí v EU Evropský parlament Evropský parlament Schvaluje spolu s Radou EU právní předpisy zejména v politických otázkách Schvaluje spolu s Radou EU právní předpisy zejména v politických otázkách Vykonává demokratický dohled nad orgány EU Vykonává demokratický dohled nad orgány EU Schvaluje rozpočet EU Schvaluje rozpočet EU Zřizuje vyšetřovací výbory Zřizuje vyšetřovací výbory

26 Úvod do právního systému Evropské unie Rozdělení pravomocí v EU Rozdělení pravomocí v EU Rada EU Rada EU Zákonodárný orgán EU Zákonodárný orgán EU Právo provádění přijatých právních aktů Právo provádění přijatých právních aktů Rozhoduje kvalifikovanou většinou Rozhoduje kvalifikovanou většinou Podpora pracovní skupiny Výbor stálých zástupců COREPER – velvyslanci členských států u EU Podpora pracovní skupiny Výbor stálých zástupců COREPER – velvyslanci členských států u EU

27 Úvod do právního systému Evropské unie Rozdělení pravomocí v EU Rozdělení pravomocí v EU Evropská rada Evropská rada Určuje politický směr Určuje politický směr Řeší sporné otázky členských států Řeší sporné otázky členských států Podává podněty k orgánům EU Podává podněty k orgánům EU

28 Úvod do právního systému Evropské unie Rozdělení pravomocí v EU Rozdělení pravomocí v EU Evropská komise Evropská komise Vypracovává prováděcí nařízení pro právní akty vydané Radou EU Vypracovává prováděcí nařízení pro právní akty vydané Radou EU Předkládá Radě EU návrhy sekundárních komunitárních Předkládá Radě EU návrhy sekundárních komunitárních aktů aktů Má vlastní rozhodovací pravomoc na základě zmocnění Má vlastní rozhodovací pravomoc na základě zmocnění Podává žaloby na členské státy Podává žaloby na členské státy

29 Úvod do právního systému Evropské unie Zásady Zásady Komunitární právo je nadřazeno každému národnímu právu včetně ústav členských států Komunitární právo je nadřazeno každému národnímu právu včetně ústav členských států Komunitární právo nemůže pozbýt účinnosti ani následnými akty národního zákonodárství Komunitární právo nemůže pozbýt účinnosti ani následnými akty národního zákonodárství Soudy i správní úřady musí komunitární právo respektovat a provádět Soudy i správní úřady musí komunitární právo respektovat a provádět

30 Úvod do právního systému Evropské unie DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

31 Úvod do právního systému Evropské unie NON QUAM CITO, SED QUAM BENE Ne jak rychle ale jak dobře.. -Evropská unie je širší možnost svobodné volby povolání. -Hranice státu se otevírají, lidské vztahy by je měly následovat. -Život je pouze řada příležitostí, nepravidelně po sobě jdoucí. -I na tobě záleží, zda je využiješ nebo strávíš život v čekárně.


Stáhnout ppt "Úvod do právního systému Evropské unie Vědomá zkušenost je povahově intencionální, vždy má subjektový i objektový pól.. Edmund Husserl FEL ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google