Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
16. listopadu 2012 VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM ELEKTRICKÝ ODPOR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 1. Ohmův zákon 2. Odpor vodiče 3. Spojování rezistorů

3 Ohmův zákon elektrický proud [A] elektrické napětí [V]
Jmenujte tři základní elektrické veličiny a ke každé přiřaďte jednotku. elektrický proud [A] elektrické napětí [V] elektrický odpor [Ω] odpověď dále

4 Ohmův zákon Mezi elektrickým napětím vodiče a protékajícím elektrickým proudem platí vztah úměrnosti. Pokud zvětšujeme napětí v elektrickém obvodu za jinak stejných podmínek, pak se zvětšuje elektrický proud. Tuto závislost vyjadřuje Ohmův zákon neboli dále

5 Georg Simon Ohm na wikipedii
Ohmův zákon Tento poznatek objevil v roce 1826 německý fyzik Georg Simon Ohm. Ohmův zákon lze vyjádřit i slovně: Proud, který prochází vodičem se stálým odporem, je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče. Georg Simon Ohm na wikipedii dále

6 Ohmův zákon Ohmův zákon lze vyjádřit i graficky:
Tento graf se označuje také jako voltampérová charakteristika, které platí pro daný vodič při stále teplotě. U [V] I [A] R zpět na obsah další kapitola

7 Odpor vodiče Elektrický odpor vodiče závisí na délce, příčném průřezu a materiálu vodiče. ρ – měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω . m] l – délka vodiče [m] S – průřez – plocha [m2] Malý měrný odpor, mají dobré vodiče jako stříbro, měď nebo hliník. Naopak některé slitiny, které používáme pro topná tělesa nebo spirály vařičů, (konstantan) mají velký měrný odpor. Animace dále

8 Odpor vodiče Závislost elektrického odporu na teplotě.
Elektrický odpor se mění se změnou teploty. Můžeme použít vztah: R0 – odpor při teplotě O°C α – teplotní součinitel odporu [K-1] U kovů se elektrický odpor zvětšuje s rostoucí teplotou (α >0). U uhlíku se el. odpor s rostoucí teplotou zmenšuje (α<0). Velmi malou hodnotu α má slitina kovů konstantan, jejíž odpor se při zahřívání mění jen nepatrně. Odkaz na tabulky dále

9 Odpor vodiče Vodivost Převrácený poměr 1/R je označován jako vodivost (konduktance). G – vodivost [S] siemens zpět na obsah další kapitola

10 Spojování rezistorů Elektrotechnická součástka s přesně definovaným odporem se nazývá rezistor. Pokud můžeme u této součástky plynule měnit odpor, označujeme ji za reostat. Součástka, která umožňuje odebírat ze zdroje jen část napětí, se označuje jako potenciometr. Obr. 1 dále

11 Spojování rezistorů Sériové zapojení rezistoru (za sebou)
Charakteristika obvodu elektrický proud v obvodu tvoří jednu větev – proud je v celém obvodu stejný elektrické napětí se dělí podle odporů R1 R2 R3 I dále

12 Animace sériového zapojení
Spojování rezistorů Celkový odpor rezistoru, který nahradí spojení rezistorů, je roven součtu jednotlivých odporů rezistorů. Celkové napětí se rozdělí v poměru: Animace sériového zapojení dále

13 Spojování rezistorů Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe)
Charakteristika obvodu el. napěti je v celém obvodu stejné el. proud se větví I1 R1 I2 R2 I3 R3 I dále

14 Animace paralelního zapojení
Spojování rezistorů Převrácená hodnota odporu rezistoru, který nahrazuje zapojení rezistorů, je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů. Celkový proud se rozdělí v poměru: Animace paralelního zapojení zpět na obsah konec

15 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN

16 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 GROBE, Hannes. File:Rheostat hg.jpg: Wikimedia Commons [online]. 25 August 2008 [cit ]. Dostupné z: Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

17 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google