Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
25. listopadu 2012 VY_32_INOVACE_ _Opakovani_elektriny_DUM OPAKOVÁNÍ ELEKTŘINY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Pravidla hry žáci se rozdělí do skupin
učitel moderuje a řídí celou hru žáci se rozdělí do skupin skupiny střídavě vybírají otázky, na odpověď mají 30s pokud odpoví správně, získávají body za špatnou odpověď se body neodečítají hru vyhraje skupina s nejvyšším počtem bodů učitel si může upravit pravidla tak, aby odpovídala jeho potřebám začít hru

3 Vyberte otázku Elektrický náboj Elektrické veličiny Elektrický odpor
Elektrický proud Elektrický odpor 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 KONEC

4 Jmenuj tři vlastnosti elektrického náboje.
Elektrický náboj za 1000 Jmenuj tři vlastnosti elektrického náboje. odpověď

5 Elektrický náboj za 1000 Existují dva druhy elektrického náboje, kladný a záporný. Souhlasné náboje se přitahují, nesouhlasné náboje se odpuzují. další otázka

6 Elektrický náboj za 2000 Jmenuj tři způsoby, jak lze zmenšit nebezpečí elektrostatických jevů v průmyslu. odpověď

7 Nebezpečí elektrostatických jevů v průmyslu lze odstranit, např.:
Elektrický náboj za 2000 Nebezpečí elektrostatických jevů v průmyslu lze odstranit, např.: odvedením náboje do země používáním vodivých podlah používáním ochranných pomůcek používáním neutralizátorů zvyšováním vlhkosti vzduchu další otázka

8 Jak lze vypočítat síly, které působí mezi náboji nebo nabitými tělesy?
Elektrický náboj za 3000 Jak lze vypočítat síly, které působí mezi náboji nebo nabitými tělesy? odpověď

9 K určení velikosti těchto sil použijeme Coulombův zákon.
Elektrický náboj za 3000 K určení velikosti těchto sil použijeme Coulombův zákon. Q1,Q2 – el. náboje [C] r – vzdálenost mezi náboji [m] k – konstanta, která závisí na prostředí další otázka

10 Porovnej Newtonův gravitační zákon a Coulombův zákon.
Elektrický náboj za 4000 Porovnej Newtonův gravitační zákon a Coulombův zákon. odpověď

11 Elektrický náboj za 4000 Formálně je Coulombův zákon podobný Newtonovu gravitačnímu zákonu, ale gravitační síla je vždy pouze přitažlivá a elektrická síla může být i odpudivá. další otázka

12 Elektrické veličiny za 1000
Popiš veličinu elektrický potenciál a uveď definiční vztah. odpověď

13 Elektrické veličiny za 1000
Elektrický potenciál je definovaný jako podíl potenciální energie náboje v určitém místě elektrostatického pole a tohoto náboje. Značí se φ a jednotkou je volt [V] nebo [J . C-1]. další otázka

14 Elektrické veličiny za 2000
Nakresli ekvipotenciální plochy radiálního pole kladného náboje. odpověď

15 Elektrické veličiny za 2000
další otázka

16 Elektrické veličiny za 3000
Popiš veličinu elektrické napětí a uveď jeho souvislost s potenciálem. odpověď

17 Elektrické veličiny za 3000
Elektrické napětí mezi dvěma body elektrostatického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů. Elektrické napětí se značí U a jednotkou je volt [V] nebo [J . C-1]. další otázka

18 Elektrické veličiny za 4000
Popiš veličinu elektrická kapacita a uveď definiční vztahy s potenciálem a napětím. odpověď

19 Elektrické veličiny za 4000
Elektrická kapacita vyjadřuje schopnost vodiče přijmout při dané hodnotě potenciálu určitý náboj čím větší je kapacita, tím více nábojů může být na vodiči je definována vztahem: další otázka

20 Elektrický proud za 1000 Popiš podle obrázku, co se děje ve vodiči, pokud je připojen do elektrického obvodu. odpověď

21 Elektrický proud za 1000 Po připojení vodiče do elektrického obvodu se nabité částice začnou pohybovat uspořádaně jedním směrem. další otázka

22 Vysvětli přeměnu energie v těchto elektrických spotřebičích.
Elektrický proud za 2000 Vysvětli přeměnu energie v těchto elektrických spotřebičích. Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 odpověď

23 Elektrický proud za 2000 V mixéru se mění elektrická energie na mechanickou. V elektrické zářivce se mění elektrická energie na světelnou. V telefonu se mění elektrická energie na zvukovou. další otázka

24 Elektrický proud za 3000 Nakresli zapojení jednoduchého elektrického obvodu, v kterém lze měřit elektrický proud ampérmetrem. odpověď

25 Elektrický proud za 3000 A další otázka

26 Elektrický proud za 4000 Nakresli šest elektrotechnických značek pro různé součástky elektrických obvodů. odpověď

27 Elektrický proud za 4000 Tabulku se schématickým znázorněním elektrotechnických součástek najdete na wikipedii. další otázka

28 Popiš grafické znázornění Ohmova zákona.
Elektrický odpor za 1000 Popiš grafické znázornění Ohmova zákona. U [V] R I [A] odpověď

29 Elektrický odpor za 1000 Tento graf zobrazuje závislost elektrického napěti na elektrickém proudu. Graf se nazývá voltampérová charakteristika a je pro daný vodič konstantní. další otázka

30 Elektrický odpor za 2000 Na čem závisí elektrický odpor vodiče?
Které látky jsou dobrými vodiči? odpověď

31 Dobrými vodiči jsou např.: stříbro, měď nebo hliník.
Elektrický odpor za 2000 ρ – měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω . m] l – délka vodiče [m] S – průřez – plocha [m2] Dobrými vodiči jsou např.: stříbro, měď nebo hliník. další otázka

32 Popiš závislost elektrického odporu vodiče na teplotě.
Elektrický odpor za 3000 Popiš závislost elektrického odporu vodiče na teplotě. odpověď

33 Elektrický odpor se mění se změnou teploty.
Elektrický odpor za 3000 R0 – odpor při teplotě O°C α – teplotní součinitel odporu [K-1] Elektrický odpor se mění se změnou teploty. další otázka

34 Elektrický odpor za 4000 Popiš zapojení elektrických odporů.
Co lze říci o el. napětí, proudu a celkovém odporu obvodu? R1 R2 R3 I odpověď

35 Sériové zapojení rezistorů
Elektrický odpor za 4000 Sériové zapojení rezistorů Charakteristika obvodu elektrický proud v obvodu tvoří jednu větev – proud je v celém obvodu stejný elektrické napětí se dělí podle odporů další otázka

36 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN

37 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 CHRIS 73. File:ElectricBlender.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 November 2004 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 2 JDORWIN. File:Curly3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 December 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 3 TAKKK. File:Hungarian Telephone Factory 1937 Budapest.jpg: Wikimedia Commons [online]. 22 November 2009 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

38 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google