Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie a praxe městského marketingu v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie a praxe městského marketingu v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Teorie a praxe městského marketingu v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

2 Městský marketing jako puzzle prvky představující filozofii městského marketingu prvky představující procesní fáze městského marketingu prvky představující obsah a nástroje městského marketingu 1. spolupráce aktérů4. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 7. organizace a řízení 2. orientace na služby5. rozvojové vize8. propagace 3. orientace na cílové skupiny 6. realizace a vyhodnocování projektů 9. komunikace s veřejností

3 Které z následujících prvků městského marketingu realizujete? Podíl odpovědí v %. % realizace konkrétních projektů90 komunikace s občany, podnikateli a dalšími cílovými skupinami82 orientace na služby poskytované městem (především na kvalitu)73 spolupráce co možná největšího počtu aktérů rozvoje města72 myšlení podle rozdílných cílových skupin72 zefektivnění organizace Městského úřadu a veřejných služeb64 rozvíjení vizí dalšího rozvoje města (různé scénáře rozvoje)61 pojetí města jako celku (marketing jako filozofie dalšího rozvoje města)58 analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí města57 zesílení propagace a reklamy města50

4 Problémy s prosazením a realizací městského marketingu. Podíl odpovědí v %. rozdílné chápání marketingu města různými aktéry71 nezájem a malá angažovanost jednotlivých skupin aktérů65 chybějící finanční prostředky ve fázi rozběhu60 malá schopnost dialogu a spolupráce mezi jednotlivými aktéry (občany, občanskými sdruženími, podnikateli atd.) 54 příliš dominantní postavení jednotlivých osob či skupinových zájmů49 nejasné vymezení marketingu vůči klasickým úkolům města jako je územní plánování, městské investice atd. 41 nejasné vymezení kompetencí mezi správou města a nositeli městského marketingu 32 časté politické střety, které brání zavedení koncepce překračujícící délku volebního období 28 časté změny ve vedení města21 chybějící cílová orientace (nevíme jak dál)20 pozdní či nedostatečné zapojení městské rady17

5 Význam jednotlivých prvků městského marketingu. Srovnání ČR a Bavorska (v %). ČRBavorsko 1. spolupráce aktérů7261 2. orientace na služby7341 3. orientace na cílové skupiny7233 4. SWOT analýza57 5. rozvojové vize6155 6. realizace a vyhodnocování projektů9062 7. organizace a řízení6421 8. propagace50 9. komunikace s veřejností8228

6 Otázky k další diskuzi 1.je městský marketing odpovídajícím nástrojem řešení problémů českých měst? 2.mají politici zájem o městský marketing? Vnímají jeho zavádění jako zkvalitňování a profesionalizace rozhodnutí či jako okleštění svých kompetencí? 3.Jsou v podmínkách měst vytvořeny personální a motivační předpoklady pro realizaci městského marketingu? 4.Existují soukromé zájmové skupiny a podnikatelé, kteří jsou připraveni se podílet na realizaci městského marketingu? 5.Mají občané, případně zájmová uskupení anebo podnikatelé zájem o participaci na procesu městského marketingu? 6.Existují odborně zdatní a sociálně kompetentní experti, kteří mohou pomáhat městům při realizaci městského marketingu?


Stáhnout ppt "Teorie a praxe městského marketingu v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google