Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 4. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.4 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Pletiva Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Pletiva. . Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: trvalé pletivo, meristém, cévní svazky Ověřený dne:

2 Pletiva

3 Co jsou to pletiva? Soubor buněk tvořící morfologický a funkční celek
HISTOLOGIE= nauka o pletivech Obr. 11

4 Klasifikace pletiv Podle původu a způsobu vzniku
Podle tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny Podle buněčného obsahu Podle ontogenetického vývoje

5 A) podle původu a způsobu vzniku
Pletiva pravá Pletiva nepravá Pletiva smíšená

6 A) podle původu a způsobu vzniku
Pletiva pravá vznikla z buněk, které po rozdělení zůstaly spolu a jsou spojeny střední lamelou Obr. 1

7 A) podle původu a způsobu vzniku
Pletiva nepravá Vznikají druhotným seskupením buněk př.: kolonie řas Pediastrum Obr. 9

8 A) podle původu a způsobu vzniku
Pletiva smíšená Vznikají propletením a druhotným srůstem pravých pletiv (př. Plektenchym houbových hyf) Obr. 10 Obr. 2

9 B) podle tvaru buněk a tloušťky BS
Parenchym Merenchym Aerenchym Aktinenchym Prosenchym Kolenchym Sklerenchym Úkol: V učebnici či na internetu vyhledej charakteristiku výše jmenovaných pletiv.

10 B) podle tvaru buněk a tloušťky BS
Parenchym tenkostěnné buňky kubického tvaru DĚLENÍ Merenchym – kulovitý tvar a mezibuněčné otvory Aerenchym – provzdušňovací, interceluláry vyplněné kyslíkem Aktinenchym – aerenchymatické pletivo s hvězdicovitě protaženými buňkami

11 Parenchym Obr. 11

12 Aerenchym Obr. 8

13 B) podle tvaru buněk a tloušťky BS
Prosenchym Soubor tenkostěnných a tlustostěnných buněk protáhlého tvaru, šikmé příčné přepážky Obr. 15

14 B) podle tvaru buněk a tloušťky BS
Kolenchym Soubor buněk s nerovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou Obr. 16

15 B) podle tvaru buněk a tloušťky BS
Sklerenchym Soubor buněk s výrazně ztloustlou buněčnou stěnou Obr. 17

16 C) Podle buněčného obsahu
Chlorenchym soubor buněk obsahujících chloroplasty Amylenchym Zásobní pletivo jehož buňky obsahují škrob

17 D) Podle ontogenetického vývoje
Pletiva Dělivá (meristémy) Trvalá Krycí Vodivá, zpevňovací Základní

18 D) Podle ontogenetického vývoje
Pletiva dělivá (meristémy) Pletiva tvořená parenchymatickými buňkami, které mají dělivou schopnost Dělení Podle uložení v těle Podle posloupnosti vzniku

19 D) Podle ontogenetického vývoje Meristémy
Podle uložení v těle Meristém difúzní Nepravidelně rozmístěný Meristém vrcholový Na vrcholech stonků nebo kořenů Meristém vmezeřený Mezi trvalými pletivy, těsně pod kolénky trav

20 D) Podle ontogenetického vývoje Meristémy
Podle posloupnosti vzniku Meristém počáteční (PROTOMERISTÉM) Nahosemenné rostliny = jednovrstevný Krytosemenné rostliny = vícevrstevný rozlišen na plášť a korpus

21 D) Podle ontogenetického vývoje Meristémy
Podle posloupnosti vzniku Meristém prvotní (PRIMÁRNÍ) Vzniká činností protomeristému Základ pro tvorbu trvalých pletiv 3 vrstvy Protoderm krycí pletiva Prokambium primární svazky cévní Základní meristém základní trvalá pletiva

22 D) Podle ontogenetického vývoje Meristémy
Podle posloupnosti vzniku Meristém druhotný (SEKUNDÁRNÍ) Zakládá se z buněk trvalého pletiva, která se začnou dělit FELOGÉN z primární kůry, dává vznik sekundárnímu krycímu pletivu KAMBIUM z buněk mezi prvotním dřevem a lýkem a z prokambia

23 Felogén (7) a kambium (5) Obr. 12

24 D) Podle ontogenetického vývoj
Pletiva trvalá (definitivní) Tvarově i funkčně diferencovaná, ztratily dělivou schopnost Dělení Krycí Vodivá a zpevňovací Základní

25 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Krycí pletiva Ochrana rostliny před vnějšími vlivy Vznikají z protodermu nebo z felogénu DĚLENÍ PRIMÁRNÍ Epidermis - pokožka u nadzemních částí rostliny krytá kutikulou (obsahuje průduchy, chlupy, výčnělky) Rizodermis – pokožka kořene bez kutikuly

26 Krycí pletiva primární
Epidermis rhizodermis Obr. 13 Obr. 7

27 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Krycí pletiva SEKUNDÁRNÍ Suberoderm (korek) – tvořen buňkami produkovanými felogénem směrem ven Felogén (korkotvorné pletivo) – sekundární meristém produkující sekundární trvalá pletiva Feloderm (zelená kůra) – tvořen buňkami produkovanými felogénem směrem dovnitř, buňky obsahují chloroplasty BORKA – tvořena buňkami odumřelých sekundárních krycích pletiv = kůra stromů

28 Krycí pletiva sekundární
Obr. 14

29 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Vodivá a zpevňovací pletiva Soustava trvalých pletiv zajišťujících rozvádění látek v rostlinném těle Vznikla s přechodem na souš LÝKO – zajišťuje asimilační proud (= rozvod asimilátů z fotosyntetizujících orgánů) DŘEVO – zajišťuje transpirační proud (= rozvod minerálních látek z kořene)

30 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Vodivá a zpevňovací pletiva DĚLENÍ LÝKO (floém) Sítkovice – hlavní vodivá složka lýka Lýkový parenchym – zajišťuje rozvod látek na krátké vzdálenosti Buňky průvodní – funkce zásobní a vyživovací Lýkový sklerenchym – zajišťuje lýku pevnost v tahu

31 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Vodivá a zpevňovací pletiva DĚLENÍ DŘEVO (xylém) Cévy – vodivé dráhy u krytosemenných rostlin z mrtvých buněk, které mají rozpuštěné příčné přepážky Cévice – vodivé dráhy u vyšších rostlin z mrtvých buněk, které mají příčné přepážky Dřevní parenchym – zajišťuje rozvod látek na krátké vzdálenosti Dřevní sklerenchym – zajišťuje dřevu pevnost v tahu

32 Xylém a floém dřen protoxylem xylem floem Sclerenchym cortex epidermis
Obr. 6

33 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Vodivá a zpevňovací pletiva CÉVNÍ SVAZKY Soubor složek lýkové a dřevní části vodivých pletiv Primární lýko a primární dřevo vzniká z prokambia Sekundární lýko a sekundární dřevo vzniká z kambia

34 Vodivá a zpevňovací pletiva CÉVNÍ SVAZKY
D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva Vodivá a zpevňovací pletiva CÉVNÍ SVAZKY Typy CS Úplné – obsahují dřevo i lýko Neúplné – obsahují pouze jednu složku Otevřené – mezi dřevem a lýkem je kambium Uzavřené – nemají kambium Podle polohy složek soustředné (lýko x dřevostředné), paprsčité, bočné (lýko I dřevo), dvojbočné (lýko I dřevo I lýko)…

35 Cévní svazky Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4

36 D) Podle ontogenetického vývoje Trvalá pletiva
Základní pletiva Vyplňují prostor mezi krycími a vodivými pletivy Funkce: zásobovací, fotosyntetická, dýchací DĚLENÍ Buňky vyměšovací – uzavírají zplodiny látkové přeměny Mléčnice – obsahují oranžové emulze tříslovin, latexu, bílkovin, kaučuku Interceluláry – mezibuněčné prostory různého původu a funkce Hojivá pletiva – podílejí se na zacelování mechanicky poškozených místech rostlin

37 Opakování Vysvětli pojem kolenchym, prosenchym, parenchym…
Jaký je rozdíl mezi trvalými pletivy a meristémy? Jaké pletivo zajišťuje druhotné tloustnutí? Jaké znáš typy vodivých pletiv? U jakých organismů se vyskytují pletiva nepravá? U jakých organismů se vyskytují pletiva smíšená? (správnost odpovědí si zkontroluj podle výpisků)

38 Internetové zdroje User:Micropix. File:Cyperus alternifolius, stalk, Etzold green 9.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < Tony Wills. Gymnopilus_junonius-02.jpg[online]. [cit ]. Dostupný na www: < > Frank Vincentz. Aptenia cordifolia2 ies.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < > Frank Vincentz. Celery cross section.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < > Frank Vincentz. Armoracia rusticana ies.jpg[online]. [cit ]. Dostupný na www: <

39 Internetové zdroje SuperManu. Stem histology cross section tag.svg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < Chippolito. Root xs.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < User:Bb Aerenchyma2.JPG [online]. [cit ]. Dostupný na www: < Luis Fernández García. Pediastrum.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < Andreas Kunze. Hyphae with septa.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na www: < User:Micropix. Tradescantia[online]. [cit ]. Dostupný na www: < Autor neuveden. Kambium.png[online]. [cit ]. Dostupný na www: < Obr. 13, 14, 15, 16, 17 vlastní

40 Použitá literatura ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google