Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 8. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.8 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Vodní režim rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Vodní režim rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: transpirace, difuze, osmóza Ověřený dne:

2 Vodní režim rostlin

3 Otázka… Kolik procent vody obsahuje lidské tělo a kolik tělo rostlinné?

4 Vodní režim rostlin Čerstvá rostlina obsahuje 70-80% vody
U vodních rostlin až 95 % Zdřevnatělé části rostlin do 50 % Zralá semena 5-15 % Snížení obsahu vody omezuje životní děje (lidské tělo obsahuje okolo 60-ti % vody)

5 Úkol: zkus vyjmenovat všechny funkce vody v rostlinném organismu, které tě napadnou…

6 Funkce vody Rozpouštědlo Transport látek rostlinným organismem
Účastní se většiny metabolických reakcí Termoregulace Význam při oplození výtrusných rostlin Rozšiřování semen a plodů Pohyby a růst rostlin

7 Příjem vody Vodní nižší rostliny
Příjem vody celým povrchem vody pomocí osmózy a difuze DIFUZE = pohyb molekul vody z oblasti vyšší koncentrace (vyššího tlaku) do oblasti nižší koncentrace (nižšího tlaku) OSMÓZA = difúze přes semipermeabilní membránu = transport vody na buněčné úrovni Osmotický tlak = tlak, který je nutné vyvinout proti částicím, aby nedocházelo k jejich pohybu přes semipermeabilní membránu

8 Příjem vody Vyšší suchozemské rostliny
Příjem vody kořenovými vlásky Rozvod vody pomocí cév či cévic Vše je zajištěno transpiračním proudem zabezpečeným kohezí mezi molekulami vody Úkol: Vyhledej význam pojmu transpirační proud a koheze a pokus se je vysvětlit vlastními slovy.

9 Příjem vody Transpirační proud - PRINCIP:
Voda v listech se vypařuje do mezibuněčných prostor houbového parenchymu Houbový parenchym je průduchy spojen s atmosférou V atmosféře je nižší koncentrace vodní páry než v listu Na základě difuze tedy voda uniká ven z listu do atmosféry Díky soudržným silám (kohezi) mezi molekulami vody táhnou unikající molekuly za sebou další molekuly vody v cévách listů = TRANSPIRAČNÍ PROUD

10 TRANSPIRACE = výdej vody rostlinou (listem) Pokožková Průduchová
pronikání vody z pokožkových buněk přes kutikulu max. 10% celkové transpirace Průduchová Regulována otevíráním a uzavíráním průduchů Úkol: Vyhledej a vlastními slovy vysvětli význam pojmu transpirační koeficient.

11 Správné řešení: Transpirační koeficient = množství vody (v gramech), které musí rostlina vypařit, aby vznikl 1 g sušiny

12 Faktory ovlivňující transpiraci
Vnitřní faktory Velikost a počet průduchů Stavba a tvar listu Vnější faktory Teplota vlhkost vzduchu Pohyb vzduchu Půdní vlhkost

13 Význam transpirace Úkol: Zamysli se a pokus se vyjmenovat všechny významy transpirace, které tě napadnou…

14 Význam transpirace Zásobování všech částí rostliny vodou
Zabraňuje přehřívání listů Otevřenými průduchy proniká do rostliny CO2 a O2 (fotosyntéza a dýchání) Souvislé rostlinné porosty vyrovnávají teplotní rozdíly mezi dnem a nocí – viz. veliké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí v poušti

15 Příjem vody kořeny PASIVNĚ = v době, kdy má rostlina vyvinuté listy
Molekuly vody prostupují submikroskopickými prostory v buněčné stěně Tuto difuzi zajišťuje koncentrační spád do vnitřní části kořene, způsobený transpiračním sáním

16 Příjem vody kořeny AKTIVNĚ = když rostlina nemá ještě vyvinuté listy, je spotřebovávána energie Molekuly vody prostupují cytoplazmou do vakuoly Tím se zvětšuje její objem a vzrůstá tlak Tlak vtlačuje vodu do výše položených pletiv = KOŘENOVÝ VZTLAK

17 Použitá literatura ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google