Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 7. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.7 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Dráždivost a pohyby rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Dráždivost a pohyby rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: taxe, tropismy, nastie Ověřený dne:

2 Dráždivost a pohyby rostlin

3 Dráždivost a pohyby rostlin
Dráždivost = reakce pohybem nebo růstem na vnější fyzikální nebo chemický podnět Pohyb Pasivní (větrem, vodou…) Aktivní Fyzikální – vykonávají je živé i odumřelé části rostlin Vitální - vykonávají je pouze živé rostliny nebo jejich části

4 Fyzikální pohyby Hygroskopické (=bobtnavé) Vyvolané změnou vlhkosti
Př.: otevírání a zavírání šišek jehličnanů zakrucování koncových částí lusků Obr. 5 Obr. 4

5 Explozivní (=mrštivé)
Způsobeny rozdílným napětím nebo prudkým vyrovnáním turgoru v pletivech Př.: netýkavka (vystřelování tobolek) Obr. 6

6 Fyzikální pohyby Kohezní
Založeny na přilnavosti molekul vody k vnitřní straně buněčné stěny Př.: otevírání sporangia kapradin Obr. 3

7 Fyzikální pohyby Pohlcovací Způsobeny podtlakem uvnitř měchyřku
Př.: bublinatka vyrovnáváním tlaku pohltí živočicha Obr. 2

8 Vitální pohyby Lokomoční TAXE Ohybové TROPIZMY NASTIE NUTAČNÍ VARIAČNÍ

9 Lokomoční pohyby (TAXE)
POZITIVNÍ TAXE = Aktivní pohyb rostlin ke zdroji stimulu Př.: fototaxe, termotaxe, hydrotaxe, chemotaxe, geotaxe Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům. NEGATIVNÍ TAXE = aktivní pohyb od zdroje stimulu

10 Správné odpovědi… Fototaxe = aktivní pohyb za světlem
Termotaxe = aktivní pohyb za teplem Hydrotaxe = aktivní pohyb za vodou Chemotaxe = aktivní pohyb za nějakou chemickou látkou Geotaxe = aktivní pohyb směrem k zemské gravitaci

11 Ohybové pohyby Paratonické TROPIZMY NASTIE Autonomní NUTAČNÍ VARIAČNÍ
Vyvolané vnějším podrážděním TROPIZMY NASTIE Autonomní Samovolné NUTAČNÍ VARIAČNÍ

12 TROPISMY Jsou orientované - směr ohybu je závislý na směru působení
Fototropismus Geotropismus Chemotropismus Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům.

13 Správné odpovědi… Fototropismus = ohyb rostliny za světlem
Geotropismus = ohyb rostliny směrem za zemskou gravitací Chemotropismus = ohyb rostliny za nějakou chemickou látkou

14 Fototropismus u slunečnice
Obr. 1

15 NASTIE Jsou neorientované – směr ohybu není závislý na směru působení
Termonastie Fotonastie Seizmonastie Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům.

16 Správné odpovědi… Termonastie = ohyb rostliny vyvolaný teplem
Fotonastie = ohyb rostliny vyvolaný světlem Seizmonastie = ohyb rostliny vyvolaný otřesem zemské kůry

17 NUTAČNÍ (růstové) Nestejná rychlost růstu buněk
Př.: kývavé pohyby klíčních rostlin

18 VARIAČNÍ (turgorové) Způsobeny změnou vnitřního tlaku v buňce v důsledku přijetí vody Př.: v noci klesání a zvedání lístků jetele

19 Použitá literatura a internetové zdroje
H. Zell. Helianthus annuus [online]. [cit ]. Dostupný na www: < Fischermans. Utricularia jamesoniana [online]. [cit ]. Dostupný na www: < UBA. Esporangio helecho [online]. [cit ]. Dostupný na www: < ZooFari. Mesquite legumes.jpg[online]. [cit ]. Dostupný na www: < Randi Hausken. Spruce cones[online]. [cit ]. Dostupný na www: < Paul Lucas. Orange Common Jewelweed next to the Grand Union Canal[online]. [cit ]. Dostupný na www: < ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google