Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKUPINA ČEZ A ROZVOJ OZE Tisková konference Praha, 13.dubna 2006 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKUPINA ČEZ A ROZVOJ OZE Tisková konference Praha, 13.dubna 2006 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ."— Transkript prezentace:

1 SKUPINA ČEZ A ROZVOJ OZE Tisková konference Praha, 13.dubna 2006 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ

2 1 Výroba elektřiny Skupiny ČEZ v OZE /GWh/ + 18% v roce 2005 činil podíl Skupiny ČEZ na výrobě elektřiny z OZE 56 % 1 410 1 657 SKUPINA ČEZ MEZIROČNĚ ZVÝŠILA VÝROBU Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ O 18 %

3 2  největší potenciál pro rozvoj OZE nabízí v ČR oblast větrné energie  Skupina ČEZ plánuje v následujících 15 letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem 30 miliard korun  z toho zhruba 20 miliard korun bude určeno na výstavbu větrných elektráren SKUPINA ČEZ INVESTUJE 30 MILIARD KORUN DO ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

4 3  Evropská unie si dala jako jeden z cílů své energetické politiky výrazně zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů (přesáhnout hranici 20 % v roce 2020)  Česká republika si stanovila jako indikativní cíl vyrábět v roce 2010 8 % energie z obnovitelných zdrojů (tzn. zvýšit výrobu z OZE cca 2x)  Skupina ČEZ jako výrobce 70 % elektřiny z uhlí a jádra musí na tyto podněty reagovat SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

5 4 SKUPINA ČEZ JAKO VÝROBCE 70 % ELEKTŘINY V ČR MUSÍ REAGOVAT NA PODNĚTY EU A INSTITUCÍ ČR  Skupina ČEZ se hodlá podílet na hledání cest pro budoucí pokrytí spotřeby elektřiny  obnovitelné zdroje představují zajímavou podnikatelskou příležitost  Skupina ČEZ již nabízí všem svým zákazníkům Zelenou energii

6 5  Zelená energie Skupiny ČEZ nabízí možnost využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů přírody  jedná se o ekologickou energii získanou hlavně z vody, větru, slunce a případně z biomasy  v rámci Skupiny ČEZ vyrábíme Zelenou energii zejména ve vodních elektrárnách, ale i větrné a solární zdroje mají svůj drobný podíl  zároveň vykupujeme i další energii z obnovitelných zdrojů od soukromých subjektů, které tímto způsobem elektřinu vyrábějí N SKUPINA ČEZ A ZELENÁ ENERGIE

7 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE Tisková konference Praha, 13.dubna 2006 Josef Sedlák, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje

8 7 ČEZ Distribuce ČEZ Správa majetku ČEZ Prodej ČEZnet ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika SČE ZČE STE SME VČE ČEZ Distribuce ČEZ Správa majetku ČEZ Zák. služby ČEZData ČEZ Prodej ČEZnet ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika ČEZ Měření ČEZ Distribuce (Dispečink) ČEZ Obnovitelné zdroje ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje V PROJEKTU VIZE 2008 VZNIKLO 10 NOVÝCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

9 8 Praha Liberec České Budějovice Plzeň Karlovy Vary Třebíč Brno Olomouc Ostrava Hradec Králové Pardubice Ústí n. L. Zlín Obříství Kníničky Les Království Předměřice Spytihněv Veselí nad Moravou Komín Práčov I Přelouč Spálov Pastviny Vydra Hracholusky Čeňkova pila Černé jezero I, II, III Bukovec Střekov Nový Hrádek Jihlava větrná farma vodní elektrárna Instalovaný výkon MVE 43,4 MW VE Střekov 19,5 MW Větrné elektrárny 1,6 MW SPOLEČNOST ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE BUDE MÍT 21 VODNÍCH ELEKTRÁREN A 1 VĚTRNOU FARMU Rozvojové příležitosti  větrné elektrárny  malé vodní elektrárny  biomasa a bioplyn  solární energie

10 9 MVE Hradec Králové sídlo společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje budoucí sídlo informačního centra pro obnovitelné zdroje ČEZ Obnovitelné zdroje Křižíkova 788 Hradec Králové ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE

11 10 Poslání  podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ Vize  zaujmout významnou pozici ve využívání obnovitelných zdrojů v České republice  podílet se na rozvoji využití obnovitelných zdrojů v České republice i v mezinárodním měřítku MVE Práčov POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE

12 11  společenská podpora obnovitelných zdrojů energie  finanční síla Skupiny ČEZ  dlouhodobá tradice Skupiny ČEZ v oblasti hydroenergetiky  kvalitní tým zkušených odborníků v oblasti hydroenergetiky  spolehlivé provozování zdrojů  dobré vztahy s veřejností v oblastech, kde působíme MVE Spálov ZÁKLADY, NA KTERÝCH STAVÍME

13 12  na podstatné zvýšení počtu vodních elektráren není dostatek vhodných míst, nové příležitosti budou ojedinělé  v období do roku 2010 má největší potenciál růstu větrná energetika díky technologickému rozvoji umožňujícímu efektivně vyrábět i v mimohorských oblastech ČR  dlouhodobě lze očekávat největší zvýšení výroby z biomasy, ale v období do roku 2010 nebude dostatek paliva  připravovaná legislativní změna v oblasti odpadového hospodářství vytváří významný potenciál pro bioplyn  solární a geotermální energetika a skládkový plyn nemají při současných technologiích v podmínkách ČR významný přínos SOUČASNÉ MOŽNOSTI ROZVOJE OZE V ČR

14 13 STRATEGICKÉ CÍLE ČEZ OZE Základní strategické cíle v oblasti OZE  vytvoření stabilní, rentabilní společnosti, která má do roku 2010  20 % trhu v oblasti malých vodních elektráren  minimálně 20 % trhu v oblasti větrných elektráren  10 % trhu v oblasti biomasy a bioplynu  do roku 2020  30 % trhu v oblasti malých vodních elektráren  minimálně 30 % trhu v oblasti větrných elektráren  10 % trhu v oblasti biomasy a bioplynu Disponibilita zdrojů je minimálně 95 %.

15 14 JAKÉ BILANCE V OZE MŮŽE SKUPINA ČEZ DOSÁHNOUT DO ROKU 2010 Malý scénář Skupina ČEZ dosáhne minimálně dvojnásobku všude tam, kde je to reálně možné (ve velkých vodních elektrárnách to nelze). To znamená zvýšení výroby z OZE ve Skupině ČEZ cca o 20 %. výroba 2005 možná výroba 2010 velké vodní elektrárny1,3 TWh spoluspalování biomasy0,1 TWh0,2 TWh plán ČEZ OZE0,2 TWh0,4 TWH celkem1,6 TWH1,9 TWh vítr 100 MW

16 15 JAKÉ BILANCE V OZE MŮŽE SKUPINA ČEZ DOSÁHNOUT DO ROKU 2010 Střední scénář Skupina ČEZ dosáhne minimálně dvojnásobku všude tam, kde je to reálně možné (ve velkých vodních elektrárnách to nelze). To znamená zvýšení výroby z OZE ve Skupině ČEZ cca o 50%. výroba 2005 možná výroba 2010 velké vodní elektrárny1,3 TWh spoluspalování biomasy0,1 TWh0,3 TWh plán ČEZ OZE0,2 TWh0,8 TWH celkem1,6 TWH2,4 TWh vítr 200 MW VE Děčín10 MW Bio30 MW

17 16 JAKÉ BILANCE V OZE MŮŽE SKUPINA ČEZ DOSÁHNOUT DO ROKU 2010 Velký scénář Skupina ČEZ dosáhne zdvojnásobení své produkce z OZE masivními investicemi do větrné energetiky. To znamená zvýšení výroby z OZE ve Skupině ČEZ cca o 100%. výroba 2005 možná výroba 2010 velké vodní elektrárny1,3 TWh1,4 TWh spoluspalování biomasy0,1 TWh0,3 TWh plán ČEZ OZE0,2 TWh1,5 TWH celkem1,6 TWH3,2 TWh vítr 500 MW VE Děčín10 MW Bio50 MW

18 17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR VARIANT  Společenská podpora  možnosti umístění výroben OZE –energetické koncepce krajů nepočítají s některými typy OZE –řada výborných lokalit pro umístění větrných elektráren je v území NATURA 2000  veřejné mínění o OZE  Ekonomická podpora = výše výkupních cen  výkupní cena u větrné energie opakovaně poklesla

19 18  koncentrace malých vodních elektráren Skupiny ČEZ  zvýšení výroby stávajících elektráren o 10%  výběr vhodných příležitostí k získání nových elektráren MVE Spálov STRATEGIE ČEZ OZE V OBLASTI VODNÍCH ELEKTRÁREN

20 19 STRATEGIE ČEZ OZE V OBLASTI VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN  v období do roku 2010 postavíme větrné elektrárny  vybereme transparentním způsobem vhodné projekty zajišťující 15-ti letou návratnost  při výběru lokalit prověříme prioritně naše vlastní lokality  prověříme možnost vstupu do projektu Větrný park Chomutov, který je aktuálně největším v Evropě  v období po roce 2010 budeme ve výstavbě pokračovat v závislosti na vývoji v tomto energetickém odvětví

21 20 VYBEREME TRANSPARENTNÍM ZPŮSOBEM VHODNÉ PROJEKTY ČEZ Obnovitelné zdroje vypisuje předběžnou poptávku na nákup projektů na výstavbu větrných elektráren na území České republiky. Minimální velikost projektovaného výkonu jedné větrné farmy je 10 MW. www.cez.cz

22 21 VYBEREME TRANSPARENTNÍM ZPŮSOBEM VHODNÉ PROJEKTY

23 22  5-10 MWe v případě biomasy  1-2 MWe v případě bioplynu s cílem dosáhnout celkového instalovaného výkonu cca 50 MWe a celkové roční výroby cca 300 GWh. STRATEGIE ČEZ OZE V OBLASTI BIOMASY A BIOPLYNU Monitorovat situaci a připravit si lokality na budování výroben s výkonem

24 23  v roce 2005 zvýšila Skupina ČEZ výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o 18 % proti roku 2004  podíl Skupiny ČEZ na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice se zvýšil z 51 % v roce 2004 na 56 % v roce 2005  V rámci projektu VIZE 2008 vznikla ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která provozuje malé vodní elektrárny a připravuje rozsáhlý investiční program do dalších oborů obnovitelných zdrojů  největší potenciál pro nejbližší období vidíme v oblasti větrné energie, a proto vyhlašujeme transparentní výběr na tyto projekty ZÁVĚR


Stáhnout ppt "SKUPINA ČEZ A ROZVOJ OZE Tisková konference Praha, 13.dubna 2006 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google