Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní soustava jednotek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní soustava jednotek"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní soustava jednotek
SI

2 Každá fyzikální veličina souvisí s mnoha jinými veličinami.
Nelze proto volit jednotky fyzikálních veličin libovolně. - vztahy mezi čísly udávajícími velikost veličin by nemuseli být totožné se vztahy mezi samotnými veličinami - soubor jednotek by byl nepřehledný  vytváříme soustavy fyzikálních veličin a jednotek 1) volíme určitý počet veličin za základní - stanovíme k nim ZÁKLADNÍ JEDNOTKY 2) jednotky ostatních veličin definujeme (odvozujeme) od základních jednotek pomocí fyzikálních zákonů veličinovými rovnicemi v nichž vystupují základní veličiny - tzv. ODVOZENÉ JEDNOTKY

3 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Jednotky délky: metr, kilometr, centimetr, stopa, míle, yard, palec, loket, astronomická jednotka, parsec, světelný rok... Zákonné jednotky používané u nás vycházejí z Mezinárodní soustavy jednotek označované SI - Systéme Internacional d´Unités.

4 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
podle Mezinárodní soustavy jednotek SI: základní veličiny a jejich jednotky, odvozené veličiny a jejich jednotky, násobky a díly jednotek, vedlejší jednotky. Pozn.: Mezi odvozené jednotky patří také radián (rovinný úhel) a steradián (prostorový úhel), které dříve tvořily samos- tatnou skupinu nazývanou Doplňkové jednotky.

5 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Základní veličiny a jejich jednotky název veličiny značka jednotka značka jednotky délka l metr m hmotnost kilogram kg čas t sekunda s elektrický proud I ampér A termodynamická teplota T kelvin K svítivost kandela cd látkové množství n mol

6 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Odvozené jednotky fyzikálních veličin název veličiny značka jednotka značka jednotky obsah S čtverečný metr m2 objem V kubický metr m3 rychlost v metr za sekundu m.s-1 síla F newton N tlak p pascal Pa energie E joule J výkon P watt W

7 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Odvozené jednotky fyzikálních veličin Odvození jednotky rychlosti: Odvození jednotky objemu: fyzikální rozměr Odvození jednotky energie: jednotka

8 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Rovinný a prostorový úhel název veličiny značka jednotka značka jednotky rovinný úhel a,b,g radián rad prostorový úhel S,W,P steradián sr Velikost rovinného úhlu s vrcholem ve středu kružnice se měří délkou oblouku, který tento úhel vytíná na kružnici. Velikost prostorového úhlu s vrcholem ve středu kulové plochy se měří velikostí plochy, kterou kužel vytíná na povrchu koule.

9 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Rovinný a prostorový úhel název veličiny značka jednotka značka jednotky rovinný úhel a,b,g radián rad prostorový úhel S,W,P steradián sr Radián je rovinný úhel, který na kružnici s poloměrem r vytne oblouk kružnice stejné délky l, jako je její poloměr (l = r).

10 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Rovinný a prostorový úhel název veličiny značka jednotka značka jednotky rovinný úhel a,b,g radián rad prostorový úhel S,W,P steradián sr Steradián je prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část o obsahu čtverce se stranou délky poloměru koule. Steradián je prostorový úhel, který na povrchu koule o poloměru r vytíná plochu o obsahu r2.

11 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Rovinný a prostorový úhel název veličiny značka jednotka značka jednotky rovinný úhel a,b,g radián rad prostorový úhel S,W,P steradián sr Radián a steradián jsou bezrozměrné jednotky. Jejich fyzikální rozměr je 1.

12 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Násobky a díly jednotek fyzikálních veličin předpona značka násobek tera T 1012 giga G 109 mega M 106 kilo k 1 000 103 mili m 0,001 10-3 mikro 0, 10-6 nano n 0, 10-9 piko p 0, 10-12

13 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Další často užívané násobky a díly předpona značka násobek hekto h 100 102 deka da 10 101 deci d 0,1 10-1 centi c 0,01 10-2

14 Zákonné fyzikální veličiny a jejich jednotky
Vedlejší jednotky fyzikálních veličin název veličiny značka jednotka značka jednotky teplota t stupeň celsia oC čas minuta, hodina, den min, h, d objem V litr l hmotnost m tuna obsah S hektar ha energie E elektronvolt eV vzdálenost d astronomická jednotka AU


Stáhnout ppt "Mezinárodní soustava jednotek"

Podobné prezentace


Reklamy Google