Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty 3. Elektrický náboj

2 Fyzikální jednotky

3 Fyzikální jednotky Hodnotu každé veličiny, kterou měříme, stanovíme pomocí jednotek příslušné veličiny. Jednotky dělíme na: ZÁKLADNÍ ODVOZENÉ

4 Základní jednotky definujeme dle Systéme International d´Unités (SI)
Fyzikální jednotky Pomocí sedmi základních jednotek odvodíme jednotky každé další veličiny. Základní jednotky definujeme dle Systéme International d´Unités (SI)

5 Měření prostoru - jednotka délky
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření prostoru - jednotka délky metr (označení m) Definice: Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/ s.

6 Měření hmotnosti - jednotka hmotnosti kilogram (označení kg)
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření hmotnosti - jednotka hmotnosti kilogram (označení kg) Definice: Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

7 Měření času - jednotka času
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření času - jednotka času sekunda (označení s) Definice: Sekunda je doba trvání period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

8 Měření el. proudu - jednotka el. proudu
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření el. proudu - jednotka el. proudu ampér (označení A) Definice: Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1m od sebe vyvolá mezi nimi sílu 2x10-7 newtonu na 1m délky vodičů.

9 Měření teploty - jednotka teploty
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření teploty - jednotka teploty Kelvin (označení K) Definice: Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.

10 Měření svítivosti - jednotka svítivosti
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření svítivosti - jednotka svítivosti kandela (označení cd) Definice: Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s frekvencí 540x1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

11 Měření látkového množství - jednotka
Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření látkového množství - jednotka mol (označení mol) Definice: Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik entit, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12C.

12 síla = hmotnost x zrychlení
Fyzikální jednotky ODVOZENÉ JEDNOTKY uveďme příklad odvození jednotky síly síla = hmotnost x zrychlení Jednotka síly: [F]= [m] x [a] = [kg] x [ms-2] = [N] 1N = 1kgms-2

13 Fyzikální jednotky NÁSOBKY JEDNOTEK tera T 1012 terajoule [TJ] giga G
109 gigabyte [GB] mega M 106 megawatt [MW] kilo k 103 kilometr [km] mili m 10-3 milivolt [mV] mikro μ 10-6 mikrosekunda [μs] nano n 10-9 nanofarad [nF] piko p 10-12 pikofarad [pF]

14 Stavba hmoty

15 Stavba hmoty Hmota se skládá z molekul, které se skládají z atomů. Atomy jsou dále dělitelné, avšak z našeho pohledu je můžeme považovat za nejmenší částice hmoty.

16 Stavba hmoty Atomy se skládají z: jádra
ve kterém jsou neutrony a protony obalu ve kterém jsou elektrony neutrony - částice bez nábojů protony - kladně nabité částice elektrony - záporně nabité částice

17 Elektrický náboj

18 jednotkou je Coulomb - označení C
Elektrický náboj označujeme písmenem Q jednotkou je Coulomb - označení C Definice 1 coulombu: je to náboj který projde libovolným průřezem vodiče za jednu sekundu, prochází-li tímto vodičem proud 1 ampér 1C=1As

19 větší jednotky el. náboje
Elektrický náboj větší jednotky el. náboje 1 Ah = 3600 As = 3600 C Příklad: Akumulátor má kapacitu 65 Ah 65 x 3600 As = As = C

20 Elektrický náboj Elektrické náboje jsou kladné a záporné.
Některá tvrzení o elektrickém náboji: Elektrické náboje jsou kladné a záporné. Kolem každého el. náboje vzniká el. pole. Nejmenším nábojem je náboj 1 elektronu, který má velikost -1,602x10-19C. Elektrický náboj je na tělesech v klidu jen na jejich povrchu. Souhlasné náboje se odpuzují. Nesouhlasné náboje se přitahují.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty"

Podobné prezentace


Reklamy Google