Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření úhlů Stupňová míra (devadesátinná, nonagesimální) je zavedena tak, že pravý úhel je rozdělen na 90 dílů, které se nazývají (úhlové) stupně, značí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření úhlů Stupňová míra (devadesátinná, nonagesimální) je zavedena tak, že pravý úhel je rozdělen na 90 dílů, které se nazývají (úhlové) stupně, značí."— Transkript prezentace:

1 Měření úhlů Stupňová míra (devadesátinná, nonagesimální) je zavedena tak, že pravý úhel je rozdělen na 90 dílů, které se nazývají (úhlové) stupně, značí se °. Kruh má 360°. Přímka rozdělí kruh na dvě části po 180°.

2 Úhly měříme úhloměrem. Postup při měření úhlů: Značku na středu úhloměru přiložíme k vrcholu´úhlu. Hranu úhloměru přiložíme na jedno rameno úhlu. Přečteme na stupnici, kde protíná druhé rameno oblouk úhloměru. B V α A Velikost úhlu AVB označujeme | AVB|. | AVB| = 27° | AVB| = α Písmeno α označuje úhel i jeho velikost.

3 Dávej pozor při čtení hodnot na stupnici úhloměru!
B V α A Podívej se nejdříve, která stupnice u prvního ramene začíná nulou. Na té stupnici u druhého ramene čti. B β | AVB| = α = 27° , α < 90° C V | CVB| = β = 153° , β > 90° A Procvičení: učebnice strana 10 – 12, cvičení 1, 2, 3, 5, 7, 8, pracovní sešit strana 125 – 126, cvičení 1 – 6.

4 V běžné praxi se velikosti úhlů udávají většinou ve stupních
V běžné praxi se velikosti úhlů udávají většinou ve stupních. Především v technických disciplínách, jako jsou například fyzika nebo elektrotechnika se používá oblouková míra – radián. Hodnota obloukové míry úhlu AVB se rovná délce oblouku kružnice AB, který je průnikem úhlu AVB a kružnice k se středem ve vrcholu V a poloměrem r. Úhlová jednotka obloukové míry se nazývá radián a označuje se rad. B r V α r A V 8. ročníku budeme počítat délku kružnice o = 2 · π · r, (π je Ludolfovo číslo). Radián je hlavní jednotkou rovinného úhlu. Patří mezi tzv. "doplňkové jednotky" mezinárodní soustavy jednotek SI. Při udávání velikosti úhlu v obloukové míře se značka rad zpravidla vynechává.

5 Rýsování úhlů dané velikosti
Narýsuj úhel AVB, | AVB| = 57°. Postup: Na přímce p vyznačíme body A, V. Hranu úhloměru přiložíme na rameno úhlu. Značku na středu úhloměru přiložíme k vrcholu úhlu. B B V A A V Na té stupnici, která u ramene začíná nulou, naměříme zadanou hodnotu, tedy 57°, v tomto místě uděláme značku a spojíme přímkou s vrcholem úhlu V. Na této přímce – rameni úhlu, vyznačíme bod B.

6 Narýsuj úhel AVB, | AVB| = 143°. Postupujeme stejně jako při rýsování v předchozí úloze. B A V Procvičení: učebnice strana 11, cvičení 4, strana 12, cvičení 7 pracovní sešit strana , cvičení 7 – 9. B V A

7 Úhlové stupně, minuty, vteřiny
Úhly měříme ve stupních. Úhlový stupeň značíme °. Úhly měříme úhloměrem Ve stupních měříme i teplotu, ale v tomto případě se jedná o stupně Celsia, které značíme °C. Teplotu měříme teploměrem. Při přesnějším měření teploty užíváme desetiny či setiny stupně Celsia. Menší jednotky velikosti úhlů než stupně jsou minuty a vteřiny. Jeden stupeň je 60 minut, úhlová minuta se značí '. 1° = 60' Jedna úhlová minuta je 60 vteřin, úhlová vteřina se značí ". 1' = 60"

8 Převádění úhlových stupňů na minuty:
1° = 60' 2° = 2 · 60' = 120' 3° = 3 · 60' = 180' 4° = 4 · 60' = 240' 5° = 5 · 60' = 300' 6° = 6 · 60' = 360' 7° = 7 · 60' = 420' 8° = 8 · 60' = 480' 9° = 9 · 60' = 540' Převádění úhlových minut na stupně a minuty: 260' = 240' + 20' = 4 · 60' + 20' = 4° + 20' = 4° 20' 260' = ? 260 : 60 = 4 (zb. 20) 20 260' = 4° + 20' = 4° 20' Minuty můžeme vyjádřit i pomocí desetinného čísla. Desetiny ani setiny ale neodpovídají úhlovým minutám, protože 1 stupeň má 60 minut, ne sto! 0,1° = 0,1 · 60' = 6' 0,01° = 0,01 · 60' = 0,6'

9 Dělení úhlu na minuty si můžeme znázornit na kruhu (hodinách)
Dělení úhlu na minuty si můžeme znázornit na kruhu (hodinách) ° = 60' (1 hod = 60 min) 15' = 0,25° (15 min = 0,25 hod) 30' = 0,5° (30 min = 0,5 hod) 45' = 0,75° (45 min = 0,75 hod) 60 : 10 = 6 6' = 0,1° (6 min = 0,1 hod) 12' = 0,2° : 6 = 2 (12 min = 0,2 hod) 18' = 0,3° 18 : 6 = (18 min = 0,3 hod) 24' = 0,4° : 6 = 4 (24 min = 0,4 hod) 30' = 0,5° : 6 = 5 (30 min = 0,5 hod) 36' = 0,6° : 6 = 6 (36 min = 0,6 hod) 42' = 0,7° : 6 = 7 (42 min = 0,7 hod) 48' = 0,8° : 6 = 8 (48 min = 0,8 hod) 54' = 0,9° : 6 = 9 (54 min = 0,9 hod)

10 Převádění úhlových minut na vteřiny:
1' = 60" 2' = 2 · 60" = 120" 3' = 3 · 60" = 180" 4' = 4 · 60" = 240" 5' = 5 · 60" = 300" 6' = 6 · 60" = 360" 7' = 7 · 60" = 420" 8' = 8 · 60" = 480" 9' = 9 · 60" = 540" Převádění úhlových vteřin na minuty a vteřiny: 260" = 240" + 20" = 4 · 60" + 20" = 4' + 20" = 4' 20" 260" = ? 260 : 60 = 4 (zb. 20) 20 260" = 4' + 20" = 4' 20" Vteřiny můžeme vyjádřit i pomocí desetinného čísla. Desetiny ani setiny ale neodpovídají úhlovým vteřinám, protože 1 minuta má 60 vteřin, ne sto! 0,1' = 0,1 · 60" = 6" 0,01' = 0,01 · 60" = 0,6"

11 Obdobně si dělení úhlu na vteřiny můžeme znázornit na kruhu (hodinách)
Obdobně si dělení úhlu na vteřiny můžeme znázornit na kruhu (hodinách) ' = 60" (1 min = 60 s) 15" = 0,25' (15 min = 0,25 hod) 30" = 0,5' (30 min = 0,5 hod) 45" = 0,75' (45 min = 0,75 hod) 60 : 10 = 6 6" = 0,1' (6 s = 0,1 min) 12" = 0,2' : 6 = 2 (12 s = 0,2 min) 18" = 0,3' 18 : 6 = (18 s = 0,3 min) 24" = 0,4' : 6 = 4 (24 s = 0,4 min) 30" = 0,5' : 6 = 5 (30 s = 0,5 min) 36" = 0,6' : 6 = 6 (36 s = 0,6 min) 42" = 0,7' : 6 = 7 (42 s = 0,7 min) 48" = 0,8' : 6 = 8 (48 s = 0,8 min) 54" = 0,9' : 6 = 9 (54 s = 0,9 min)

12 Převádění úhlových stupňů, minut a vteřin:
1° = 60' = 60 · 60" = 3 600" 5° 24' 46" = ?" 5° = 5 · 3 600" = " 24' = 24 · 60" = 1 440" 46" = " 5° 24' 46" = " " + 46" = " " = ?° ?' ?" : 60 = (zb. 55) 16 3 4 37 175 55 " = 4 272' 55" 4 272 : 60 = 71(zb. 12) 72 12 " = 71° 12' 55" Procvičení: učebnice strana 13, cvičení 9 – 14, pracovní sešit strana , cvičení 9 – 19.


Stáhnout ppt "Měření úhlů Stupňová míra (devadesátinná, nonagesimální) je zavedena tak, že pravý úhel je rozdělen na 90 dílů, které se nazývají (úhlové) stupně, značí."

Podobné prezentace


Reklamy Google