Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stejnosměrný a střídavý elektrický proud

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stejnosměrný a střídavý elektrický proud"— Transkript prezentace:

1 Stejnosměrný a střídavý elektrický proud
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Stejnosměrný a střídavý elektrický proud FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Stejnosměrný elektrický proud
Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně též ss nebo DC (direct current), je elektrický proud, který má stále stejný směr, na rozdíl od proudu střídavého.

4 Zdroj stejnosměrného proudu
Stejnosměrný proud vzniká ze zdroje stálého stejnosměrného napětí, tj. zdroje, který má na jednom z pólů stálý kladný potenciál a na druhém pólu stálý záporný potenciál. Takovým zdrojem je např. : galvanický článek. Elektrický proud z tohoto zdroje má alespoň po určitou dobu stálý směr i velikost. termočlánek fotoelektrických článek dynamo, neboli v generátor

5 Použití stejnosměrného proudu
Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison. Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností - například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například kondenzátor nebo tranzistor. Při výrobě a přenosu proudu na větší vzdálenosti je ale vhodnější střídavý proud z důvodu menších ztrát.

6 Směr elektrického proudu
Směr elektrického proudu je dán dohodou od kladného k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj(elektronů). Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů. V obvodu se směr značí šipkou.

7 Střídavý elektrický proud
Střídavý proud též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current).

8 Průběh střídavého proudu
Ideálním průběhem střídavého proudu je tzv. harmonický střídavý proud. Okamžitá hodnota harmonického střídavého proudu se v čase mění podle funkce sinus:

9 Výroba střídavého proudu
Střídavý proud vzniká elektromagnetickou indukcí v generátoru, nazývaném alternátor.

10 Výhody střídavého proudu
Zásadní výhodou střídavého proudu je, ve srovnání se stejnosměrným proudem, jeho mnohem jednodušší průmyslová výroba a distribuce: jednoduché (skokově přepínané) zvyšování a snižování napětí pomocí transformátorů. vzhledem k tomu, že proud prochází nulou každou půlperiodu, vycházejí přístroje určené k vypínání (vypínače a stykače) a ochraně (pojistky, jističe a chrániče) silových obvodů střídavého proudu konstrukčně mnohem menší. generátory střídavého proudu, na rozdíl od stejnosměrných dynam, nepoužívají komutátory (mechanické střídače), takže jsou jednodušší z hlediska výroby i údržby.

11 Nevýhody střídavého proudu
Hlavní nevýhody střídavého proudu ve srovnání se stejnosměrným: složitější rekuperace (vracení energie do sítě) - tento problém je zmírněn nástupem pokročilé polovodičové techniky (aplikace elektronických střídačů). nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti.

12 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Sin.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Alternator 1.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Stejnosměrný a střídavý elektrický proud"

Podobné prezentace


Reklamy Google