Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fy_104_Elektromagnetické jevy_Vznik střídavého proudu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fy_104_Elektromagnetické jevy_Vznik střídavého proudu"— Transkript prezentace:

1 Fy_104_Elektromagnetické jevy_Vznik střídavého proudu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Fy_104_Elektromagnetické jevy_Vznik střídavého proudu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Střídavý proud Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current). Například při běžné síťové frekvenci 50 Hz se směr proudu změní každých 10 milisekund. O střídavém proudu nejčastěji mluvíme v energetických rozvodech, často máme na mysli spíše obvody, které jsou napojené na síť ve které je stálé harmonické střídavé napětí.

4 Vznik střídavého proudu
Střídavý elektrický proud lze vyrobit s využitím principu elektromagnetické indukce : rovnoměrným pohybem (otáčením) cívky v magnetickém poli nebo otáčením magnetu v blízkosti cívky

5 Vznik střídavého proudu otáčením magnetu v blízkosti cívky

6 Vznik střídavého proudu otáčením cívky mezi nesouhlasnými póly dvou magnetů

7 Časový průběh střídavého proudu
Křivka, která graficky znázorňuje časový průběh střídavého proudu se nazývá SINUSOIDA. Takový časový průběh má elektrická energie vyráběná v elektrárnách, a my jej odebíráme doma ze zásuvek

8 Výhody střídavého elektrického proudu
Zásadní výhodou střídavého proudu je, ve srovnání se stejnosměrným proudem, jeho mnohem jednodušší průmyslová výroba a distribuce jednoduché (skokově přepínané) zvyšování a snižování napětí pomocí transformátorů. vzhledem k tomu, že proud prochází nulou každou půlperiodu, vycházejí přístroje určené k vypínání (vypínače a stykače) a ochraně (pojistky, jističe a chrániče) silových obvodů střídavého proudu konstrukčně mnohem menší. generátory střídavého proudu, na rozdíl od stejnosměrných dynam, nepoužívají komutátory (mechanické střídače), takže jsou jednodušší z hlediska výroby i údržby. V oblasti distribuce se ale stejnosměrný proud výjimečně používá také, a sice pro masivní dálkové vedení 750 kV odlehlými a nepřístupnými oblastmi divočiny, případně i pod hladinou moře, kde je pak potřeba jen jediný vodič, který může být i v supravodivém provedení.

9 Nevýhody střídavého elektrického proudu
Hlavní nevýhody střídavého proudu ve srovnání se stejnosměrným: složitější rekuperace (vracení energie do sítě) – tento problém je zmírněn nástupem pokročilé polovodičové techniky (aplikace elektronických střídačů) nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti nutnost vyvažovat nejen toky samotného činného výkonu, ale i jalového podstatný vliv rozložených liniových parametrů vedení, jako parazitní indukce a kapacita.

10 Použité zdroje: www.wikipedie.org
KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c2000, 232 s. ISBN


Stáhnout ppt "Fy_104_Elektromagnetické jevy_Vznik střídavého proudu"

Podobné prezentace


Reklamy Google