Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie a současnost ochrany přírody v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie a současnost ochrany přírody v České republice"— Transkript prezentace:

1 Historie a současnost ochrany přírody v České republice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Historie a současnost ochrany přírody v České republice Pří_079_Rozmanitost přírody_Historie a současnost ochrany přírody v České republice Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro práci za pomoci počítače s interaktivní tabulí. Je součástí tématického okruhu „Rozmanitost přírody.“ Materiál je v souladu s osnovami vyučovacího předmětu přírodověda a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slušovice. Je určený k vyvozování nového učiva, opakování a procvičování učiva.V prezentaci je stručným způsobem uvedena historie a součastnost ochrany přírody v České republice. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět. Bratislavská 23d, Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., ISBN Je určen pro předmět přírodověda 5.ročník.

3 Historie a současnost ochrany přírody
v České republice Přírodověda 5. ročník 2. 1.

4 Krajina v Česku byla lidskou činností v průběhu staletí výrazně změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těžbou surovin, průmyslovou a zemědělskou činností atd.). 3.

5 V současnosti existují a platí zákony na ochranu životního prostředí.
4.

6 Zvýšená ochrana a péče se věnuje ekologicky cenným územím a málo poškozeným lidskou činností.
5.

7 Počátky ochrany přírody v České republice
Za první snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření. Zvěř chovaná v oborách potřebovala zachování přirozeného prostředí s vysokou různorodostí prostředí, a tak díky oborám zůstaly zachované velké neporušené části přírody až do pozdního novověku.

8 Počátky ochrany přírody v České republice
Ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit využití přírodních zdrojů. Původní funkcí ochrany přírody bylo zachránění nepoškozených částí přírody formou vyhlašování rezervací, mnohdy i s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka.

9 Nejstarší rezervace v České republice
Žofínský prales - vyhlášen 1838 na panství Buquoyů Hojná voda Boubínský prales - vyhlášen 1858 na panství Schwarzenbergů

10 v Novohradských horách
Žofínský prales Žofínský prales je národní přírodní rezervace v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem. 6.

11 Žofínský prales Přírodní rezervace Žofínský prales je společně s pralesem Hojná voda nejstarší rezervací v pevninské Evropě. Založil ji roku 1838 hrabě Jiří František August Buquoy na ploše 38,3 ha. Později rozhodl lesní inženýr W. Rolland o zmenšení plochy rezervace na 1,7 ha. V roce 1882 byl vydán absolutní zákaz těžby a od roku 1888 se plocha rezervace opět zvyšovala až na současnou rozlohu. V roce 1933 vyhlásilo tehdejší ministerstvo školství a národní osvěty Žofínský prales úplnou státní rezervací s výměrou 97,72 ha.

12 Žofínský prales Rozloha současné rezervace je 102 ha.
Nejstarší stromy jsou až 400 let staré. Od poloviny 18. století se na většině tohoto území vyvíjí prales bez jakéhokoliv zásahu člověka. Mezi stromy zde převládá buk, v menším počtu se zde vyskytuje smrk a jedle. Od roku 1991 je prales oplocen a nepřístupný veřejnosti.

13 Žofínský prales Do roku 1975 zde rostla Žofínská královna jedlí.
Dožila se věku 425 let. Obvod kmene dosahoval 553 cm. Celková výška stromu byla 51 m. Padla za prudkého nárazového větru 6. ledna 1975.

14 Hojná voda je národní přírodní památka
v okrese České Budějovice. 7.

15 Hojná voda Nachází se v Novohradských horách na jihovýchodním svahu Vysoké, 3 km jihovýchodně od vsi Staré Hutě. Spolu s Žofínským pralesem je nejstarším českým chráněným územím. Důvodem ochrany je pralesovitý porost horské smíšené bučiny s mnoha vzácnými druhy rostlin, ptáků a hmyzu.

16 Boubínský prales Boubínský prales je národní přírodní rezervace
nedaleko Včelné pod Boubínem a Horní Vltavice v okrese Prachatice. 8.

17 Boubínský prales Národní přírodní rezervace, která byla vyhlášena již v roce 1858. Jedná se tedy o třetí nejstarší českou přírodní rezervaci. Prales se nachází v chráněné krajinné oblasti Šumava a spravuje ji Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

18 Boubínský prales Rezervace byla zřízena na popud lesníka Josefa Johna, tehdejšího lesmistra vimperských lesů schwarzenberského panství. Během let se postupně rozrůstala z původních 47 ha na současných 685 ha. V průběhu let byla část pralesa poničena povětrnostními vlivy, narůstajícím turismem, kůrovcovou kalamitou i přemnoženou zvěří. Z toho důvodu byla vnitřní část pralesa ohraničena plotem, který zamezuje vstupu turistů a zvěře a tím chrání mladou generaci stromků.

19 Boubínský prales Na území rezervace se nachází stromy staré 400 až 500 let. Mezi nejznámější zástupce patřil Král smrků, který uschl v roce 1969 a 4. prosince v roce 1970 byl povalen sněhovou vichřicí. Dosáhl stáří 440 let, výšky 57 m a průměru kolem 160 cm.

20 Boubínský prales Důvodem ochrany je bukosmrkový porost s vtroušeným javorem klenem, nacházející se v okolí 1362 metrů vysokého vrchu Boubín a tvořící jednu z nejvýznamnějších lesnických lokalit v Evropě. Na území rezervace se vyskytuje řada vzácných a chráněných druhů rostlin, mechorostů, hub a živočichů.

21 První zákon na ochranu přírody v Česku
V roce 1956 byl schválen první zákon na ochranu přírody, 40/1956 Sb. Zákon byl velice stručný. Postihoval spíše prosté občany, než velké podniky, což bylo dáno tím, že omezování průmyslu a zemědělství nebylo v zájmu tehdejšího režimu. Zákon obsahoval seznam chráněných druhů rostlin a živočichů.

22 Zákon 40/1956 Sb. rozlišoval tyto kategorie chráněných území
Národní park - platí dodnes Chráněná krajinná oblast - platí dodnes Státní přírodní rezervace - tato kategorie již neexistuje Chráněný přírodní výtvor - tato kategorie již neexistuje Chráněný park a zahrada - tato kategorie již neexistuje Chráněná studijní plocha - tato kategorie již neexistuje

23 Současná ochrana přírody
v České republice Řídí se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb.

24 Současná ochrana přírody
v České republice Zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. Obecná ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů před vyhubením Zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a druhovou ochranu.

25 Současná ochrana přírody
v České republice Orgány ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Krajský úřad (KÚ) Obec s rozšířenou působností (ORP) Obecní úřad (OÚ)

26 Opakování

27 Jak se nazývá nejstarší rezervace v České republice?
Žofínská brána Žofínská voda Žofínský prales

28 Kde se Žofínský prales nachází?
V Novohradských horách v Krkonoších v Jeseníkách

29 První zákon na ochranu přírody v Česku byl vydán:
V roce 1948 V roce 1956 V roce 1950

30 Král smrků zničila vichřice v roce:

31 Mezi chráněná území dnes nepatří:
Národní park Chráněná krajinná oblast Státní přírodní rezervace

32 Hlavním orgánem ochrany přírody v České republice je:
Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33 ZDROJE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:
Soubor:Cedule PR Kaňon Labe u Belvedéru.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:CHKO (Moravský kras).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Coal mine Wyoming.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Chalupska-slat.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Čihadlo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Žofínský prales 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Národní přírodní památka Hojná voda (01).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z: Soubor:Boubinsky prales during NS Boubinsky prales in summer 2011 (13).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Historie a současnost ochrany přírody v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google