Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta"— Transkript prezentace:

1 Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta

2 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY „nahá“ vajíčka nejsou v semeníku > leží volně na ♀ plodolistech > dozrávají v semena > mohou napodobovat plody (semenné plody) nevytvářejí květní obaly > pyl se dostává na nahá vajíčka > opylení větrem mikrosporofyly (♂ výtrusné listy) makrosporofyly (♀ výtrusné listy)

3 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY dřevní část CS tvoří cévice (tracheidy)
dvě vývojové větve: 1. megafylní listy: velké, členěné, zpeřené kapraďosemenné, cykasy 2. mikrofylní listy: malé, jednoduché, celistvé jinany, jehličnany

4 KAPRAĎOSEMENNÉ Lyginodendrophyta
vyhynulé (karbon, perm) vzhled stromovitých kapradin semena jsou bez zárodku možná fylogeneze ke krytosemenným

5 CYKASY Cycadophyta recentní, ale nejvíce ve druhohorách
dřeviny, nevětvený kmen, dvoudomé zpeřené listy na vrcholu kmene oddělená květenství – šištice (strobily) ♀ plodolisty, ♂ tyčinky plod: semenná peckovice výskyt: tropy, subtropy

6 JINANY Ginkophyta společný původ s jehličnany (?)
jediný zástupce: jinan dvoulaločný dvoudomý strom mikrosporofyly (♂ tyčinky) vyrůstají z brachyblastů megasporofyly (♀ plodolisty) nesou dvě vajíčka, jedno z nich se po oplození vyvíjí v kulaté semeno podobné peckovici na zimu shazuje listy třetihory > S polokoule, dnes > JV Čína

7 JEHLIČNANY Pinophyta většinou stále zelené dřeviny
listy jehlicovité nebo šupinovité v pletivech > pryskyřičné kanálky (× tis) silná kutikula (ochrana vody v zimě), průduchy pod její úrovní tyčinky a plodolisty v šišticích semenné šupiny nesou 2 vajíčka ♀ > fialové; ♂ > žluté

8 JEHLIČNANY Pinophyta převážně jednodomé rostliny
oddělené samčí a samičí šištice nejstarší > konec karbonu největší rozmach > druhohory větrosnubné cca 60 rodů, 600 druhů

9 JEHLIČNANY – systém Pinophyta

10 ŘÁD: BOROVICOTVARÉ ČELEĎ: BOROVICOVITÉ
většinou stromy nápadné brachyblasty, z nichž vyrůstají jehlice po 2, 3 nebo 5 jehlice s jednou žilkou mikrosporofyly > 2 vzdušné vaky > větrosnubné rostliny nejstarší fosilní zástupci pochází z jury

11 SMRK OBECNÝ (S. ZTEPILÝ)
naše původní dřevina (horské oblasti) jednodomý monokultury × škůdci citlivý na kyselé deště > opad jehličí mělký kořenový systém > vývraty šiška vzpřímená

12 SMRK PICHLAVÝ introdukovaný původ: USA
silná vrstva kutikuly na povrchu buněk

13 SMRK SRBSKÝ „omorika“ velmi odolný vůči znečištění původ: Balkán

14 JEDLE BĚLOKORÁ naše původní dřevina
na spodní straně jehlice voskové pruhy citlivá na kvalitu prostředí vzpřímená šiška je rozpadavá

15 DOUGLASKA TISOLISTÁ introdukovaná
absence brachyblastů a vzdušných vaků

16 MODŘÍN OPADAVÝ naše původní dřevina odolný vůči znečištění
nápadné brachyblasty používá se na výrobu nábytku nebo jako obkladový materiál

17 BOROVICE LESNÍ naše původní dřevina
hluboký kůlovitý kořen > časté jsou polomy jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2 snese extrémní životní podmínky (sucho, nedostatek vody, živin)

18 BOROVICE KOSODŘEVINA = borovice horská = borovice kleč
jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2 odolná vůči znečištění roste ve vyšších nadmořských výškách (až od 1000 m. n. m.)

19 BOROVICE ČERNÁ dlouhé jehlice kalcitofytní (vyžaduje zásadité pH)
nenáročná

20 BOROVICE VEJMUTOVKA jemné jehlice citlivá na kvalitu prostředí
delší zakřivené šištice

21 BOROVICE PINIE roste ve Středomoří
její semena se jí („piniové oříšky“)

22 JEDLOVEC KANADSKÝ moderní okrasná dřevina pěstovaná v parcích a zahradách

23 CEDR ATLASKÝ vyskytuje se na jižní polokouli

24 ŘÁD: CYPŘIŠOTVARÉ ČELEĎ: TISOVCOVITÉ
jednodomé rostliny velké rozměry dožívají se vysokého věku listy šupinovité nebo krátce jehlicovité

25 SEKVOJOVEC OBROVSKÝ dorůstá výšky 100 m stáří až 4000 let
„mamutí stromy“ štítky šišek mají tvar kosočtverce

26 TISOVEC DVOUŘADÝ opadavý vytváří dýchací kořeny
spolu s dalšími rostlinami dal vzniknout druhohor-nímu hnědému uhlí

27 METASEKVOJE ČÍNSKÁ popsána jako relikt, ale byla znovu objevena
„žijící fosilie“

28 ŘÁD: CYPŘIŠOTVARÉ ČELEĎ: CYPŘIŠOVITÉ
jednodomé i dvoudomé rostliny stromy i keře listy šupinovité nebo jehlicovité obsahují toxiny (jedy)

29 CYPŘIŠ OBECNÝ v ČR nepřežije zimu kulovité šištice

30 ZERAV ZÁPADNÍ „túje“ odolný, mírně jedovatý
listy šupinovité, vstřícně křižmostojné

31 JALOVEC OBECNÝ semenné bobule (nejedovaté)
použití: farmacie, koření, destiláty

32 ŘÁD: TISOTVARÉ ČELEĎ: TISOVITÉ
absence pryskyřičných kanálků

33 TIS ČERVENÝ alkaloid taxin semeno v červeném míšku (ptáci)
dužnina není jedovatá nevymrzá, rychle roste (parky) dvoudomý


Stáhnout ppt "Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta"

Podobné prezentace


Reklamy Google