Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Stav financování vodohospodářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Stav financování vodohospodářských."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz „Stav financování vodohospodářských projektů z OPŽP“ Ing. Petr Valdman I. náměstek ředitele SFŽP ČR

2 Obsah prezentace  OP ŽP celkový přehled implementace  S tav čerpání PO 1  Analýza predikce čerpání  Očekávané události

3 Stav implementace OP ŽP

4 Rekapitulace výzev v PO 1 v r. 2009  9. výzva – velké projekty ­Vyhlášena 23. 3. 2009, ukončena 14. 12. 2009 ­Podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů* ­Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody (pouze v kombinaci s 1.1.1.)  10. výzva – individuální projekty ­Vyhlášena 4. 5. 2009, ukončena 30. 6. 2009 ­Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany  12. výzva – individuální projekty ­Vyhlášena 24. 8. 2009, ukončena 15. 10. 2009 ­Podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů* ­Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody  13. výzva – individuální projekty ­Vyhlášena 2. 11. 2009, ukončena 5. 1. 2010 ­Podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů ­Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody (pouze v kombinaci s 1.1.1) * Pozn. Omezení: Pouze aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací ČR, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS.

5 Stav implementace PO 1 Oblast podpory Počet schválených projektů Dotace schválené projekty 1.1 + 1.2 563 IP + 6 VP 35,5 mld. Kč 1.3 94 675,5 mil. Kč

6 Skutečné čerpání PO 1

7 Náběh skutečného čerpání FS 2004-2006

8 Náběh skutečného čerpání v OPI 2004-2006

9 Dosavadní vývoj v oblasti tzv. velkých projektů v PO 1  EK schválila doposud 3 velké projekty (Nové Mlýny, Dyje II, Chebsko) v celkové výši dotace FS 72,34 mil. eur;  K odeslání připraveny projekty „Brno“ a „Čistá řeka Bečva II“;  Jako dobře připravený s nadějí na rychlé odeslání do EK je hodnocen projekt „Ústí nad Orlicí“;  Počet schválených projektů Slovensko - 0, Polsko – 4 (+9 předložených), Maďarsko – 4 (+2 předložené).

10 Důvody pozvolného nárůstu čerpání  Projektová nepřipravenost příjemců podpory;  Nezajištění zdrojů na spolufinancování v rozpočtech měst a obcí v plánovaných harmonogramech realizace (v dosavadním vývoji administrace v PO 1 žádost o prodloužení dvanácti měsíční lhůty pro uzavření smlouvy o dílo podalo 114 příjemců, kteří mají schválené projekty s celkovými náklady za více než dvanáct miliard korun. Jedná se o projekty schválené v březnu 2008 a v lednu 2009);  Proces výběrov ých řízení.

11 Očekávané události v r. 2010  Plán výzev (1.1.1 aglomerace nad 2000 EO - červen /2010, 1.1.1. aglomerace pod 2000 EO říjen/2010?, 1.2. – rozhodnutí do konce května – velké úpravny vs. malé aglomerace nebo re-alokace do 1.1.1) ;  Diskuse nad případnou re-alokací v rámci OPŽP ;  Rozhodnutí o financování projektu „ Ú ČOV Praha“ ;  Výrazný nárůst realizace projektů a tedy i skutečného čerpání (projekty z období 04 – 06 nárůst až cca 2 – 3 roky od schválení projektů, v OPŽP do 1,5 roku !).

12 Realizované projekty (ČOV Paseky nad Jizerou a ČOV Kublov)

13 Děkuji za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Stav financování vodohospodářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google