Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR? Petr Patočka, Glopolis 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR? Petr Patočka, Glopolis 1."— Transkript prezentace:

1 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR? Petr Patočka, Glopolis patocka@glopolis.org 1

2 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 1.Co jsou biopaliva a jak je dělíme 2.Biopaliva – pro a proti 3.Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv 4.Dopady produkce biopaliv – ILUC a další problémy 5.Současná a budoucí podpora biopaliv 6.Otázky do debaty 2

3 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 1.Co jsou biopaliva a jak je dělíme Základní dva typy: První generace biopaliv (z potravinových komodit) 1)Bionafta – z rostlinných olejů (slunečnicová olej, řepkový olej, palmová olej, sójový olej) 2)Ethanol – z cukrů a škrobů (cukrová řepa, cukrová třtina, kukuřice..) Druhá generace – z jakékoli biomasy, složitějšími a nákladnější technologiemi, při nichž se zpracovává celá rostlina (lze využít odpadu ze zemědělství) – zatím příliš drahé 3

4 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 4 1.Co jsou biopaliva a jak je dělíme Základní dva typy: Třetí generace biopaliv Biopaliva vyráběná z řas za použití velmi pokročilé technologie, často genetických modifikací apod. Zatím jde spíše o výzkumnou fázi – v budoucnu se očekává masivní využití

5 5

6 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 2. Biopaliva – pro a proti PRO: Obnovitelný zdroj, energetická nezávislost, podpora zemědělství, klimatické změny PROTI: Zábory půdy v rozvojových zemích (Etiopie, Keňa atd.), ILUC - nepřímé emise skleníkových plynů, růst cen potravin, degradace půdy (odlesňování), ztráta biodivrzity 6

7 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 3. Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv Kritéria jsou dána evropskou směrnicí – Renewable Energy Directive – RED a Směrnicí o kvalitě paliv Cílem je zajistit, aby došlo k úsporám emisí, ale také aby nedocházelo ke ztrátě biodiverzity a porušování lidských práv Produkce biopaliv je certifikována metodou posuzování životního cyklu (LCA) - cílem opatření je úspora emisí oproti fosilním palivům dnes 35 % (50 % v roce 2017 a 60 % od roku 2018), V EU je nejvíce používaná certifikace ISCC – International Sustainability and Carbon Certification 7

8 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 3. Kritéria udržitelnosti produkce biopaliv Biomasa nesmí pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí (CHKO, Natura 2000, původní lesy atd.) a s vysokou zásobou uhlíku (mokřady, lesy o ploše větší než 1ha, rašeliniště) Suroviny musí být pěstovány environmentálně odpovědným způsobem Sledování celého řetězce – od sklizně, přes dopravu a zpracování 8

9 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 4. Nepřímé dopady biopaliv – ILUC Nepřímé změny ve využití půdy - ILUC (Indirect Land Use Change) Díky rostoucí poptávce po biopalivech roste také poptávka po půdě na pěstování potravin, dochází také k růstu cen potravin. Zemědělská půda pro pěstování potravin je pak často získávána na úkor původních lesů či mokřadů Odlesňování a vysoušení mokřadů má dopady jak na biodiverzitu, tak na celkovou bilanci skleníkových plynů. 9

10 10

11 Problémy v rozvojových zemí Nárůst cen potravin Zábory půdy Vysidlování místních obyvatel (porušování lidských práv) Ztráta biodiverzity Velká spotřeba vody 11

12 Problémy v rozvojových zemí Nárůst cen potravin Podíl biopaliv na nárůstu cen potravin v roce 2008 (potravinová krize) se odhaduje mezi 30 % až 75 % Ceny potravin tvoří 80 – 90 % výdajů nejchudších lidí v rozvojových zemích 12

13 13

14 14

15 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 5. Současná a budoucí podpora biopaliv Současná podpora Podpora produkce biopaliv začala již před 10 lety Důležité směrnice EU: RED a FQD V ČR od roku 2010 – podíl 4,1 % u benzínu a 6 % u nafty (Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020) Podle směrnice RED je dán cíl pro rok 2020 – 10 % OZE v dopravě (v současné době prakticky pouze díky biopalivům) 15

16 16

17 17

18 18

19 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 5. Současná a budoucí podpora biopaliv Návrh Evropské komise: V říjnu 2012 EK představila návrh na úpravu legislativy Snížení cíle pro podíl biopaliv na 5 % pro rok 2020 Rozvoj biopaliv druhé třetí generace (nepotravinové plodiny) Zohlednění ILUC faktoru (ale pouze nezávazně pro moniotring Po roce 2020 – už pouze biopaliva 2. a 3. generace 19

20 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 5. Současná a budoucí podpora biopaliv Hlasování v Evropském parlamentu (září 2013) Cíl pro podíl biopaliv – 6 % pro biopaliva 1. generace (součástí RED i FQD) ILUC faktor by měl být uplatňován až od roku 2020 Žádné cíle pro biopaliva 2. a 3. generace pro roce 2020 20

21 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 5. Současná a budoucí podpora biopaliv Další kroky (rozhodnutí je na Radě): 12. prosince – Rada ministrů pro energetiku odmítla návrh Litevského předsednictví Litevské předsednictví navrhovalo cíl pro podíl biopaliv 7 % a nepočítá s uplatněním ILUC faktoru Přijetí nového rámce podpory se očekává v roce 2014 (v průběhu řeckého či italského předsednictví) Pozice ČR – nesouhlasí s 5 % cílem, pokud bude ponechán 10 % cíl pro OZE, ČR hlasovalo pro 7 % cíl na Radě, NE pro ILUC 21

22 Přináší nám biopaliva užitek či problémy? Klíčové resorty a odbory pro politiku podpory biopaliv v ČR: MPO – Odbor plynárenství a kapalných paliv MŽP - Odbor ochrany ovzduší 22

23 Problematika ILUC? 6. Otázky do debaty 1.Jak zamezit nepřímým změnám ve využívání půdy (ILUC) v třetích zemích? 2.Na jaké úrovni by měl být stanoven cíl pro biopaliva 1. generace pro rok 2020 a jak po roce 2020? 3.Jakými jinými alternativami může být reálně naplněn cíl 10 % OZE v dopravě do roku 2020? 4.Jak vidíte budoucnost využití biopaliv 2. a 3. generace biopaliv (respektive i možné problémy)? 23

24 Problematika ILUC? 5. Otázky do debaty 5. Myslíte si, že je v ČR možné zajistit 10 % cíl skrze biopaliva 1. generace aniž by byla ohrožena potravinová soběstačnost? 6. Myslíte si, že jsou současná kritéria udržitelnosti dobře nastavena? 7. Jak by podle Vás ovlivnilo snížení cíle pro biopaliva 1. generace na 5 až 6 % české firmy? 24

25 Díky za pozornost! Pražský institut pro globální politiku - Glopolis. E-mail: patocka@glopolis.org Web: www.glopolis.orgwww.glopolis.org 25


Stáhnout ppt "Přináší nám biopaliva užitek či problémy? 11.03.2014 Jak pracovat na nových rozvojových tématech v ČR? Petr Patočka, Glopolis 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google