Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v ČR Státní rozpočet ČR Přírodovědecká fakulta UJEP Pedagogická fakulta UJEP uvádějí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v ČR Státní rozpočet ČR Přírodovědecká fakulta UJEP Pedagogická fakulta UJEP uvádějí."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v ČR Státní rozpočet ČR Přírodovědecká fakulta UJEP Pedagogická fakulta UJEP uvádějí

2 Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. proděkan pro vědu a zahraniční vztahy PF UJEP Katedra pedagogiky PF UJEP QUO VADIS?

3 Paradigmata přírodovědného vzdělávání polytechnický model scientistický model dialektika vědecký materialismus pozitivismus hledání alternativ pozitivismu ?

4 Scientistický model abstrakce zevšeobecnění matematizace atomizace

5 Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní cíle -Utilitaristická učební strategie -Uniformní přístup k žákům -Unifikace informačních zdrojů Pokles kredibility přírodovědného vzdělávání

6 Nevěříte? Několik výsledků projektu ROSE (The Relevance of Science Education)

7 Nevěříte? Několik výsledků projektu ROSE (The Relevance of Science Education)

8 Nevěříte? Několik výsledků projektu ROSE (The Relevance of Science Education)

9 Průzkum přírodovědné gramotnosti a schopnosti řešení problémů u 15 letých žáků dle OECD PISA 2003

10 se postupně vyvíjejí a mění. Přírodní vědy… …jejich didaktiky… …i chápání jejich významů …přírodovědné předměty…

11 Přírodovědné vzdělávání CÍL PROSTŘEDEK Odlišné kompetence!!!

12 PROSTŘEDEK… … ale k čemu? Co bude člověk potřebovat umět a vědět v průběhu 40-50 let své profesní kariéry? Na co ho má škola připravit? Čím ho má vybavit?

13 Klíčové cíle a klíčové kompetence podle RVP ZV Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

14 Kdo splňuje kompetence dané RVP?

15 Soustava kurikulárních dokumentů Národní program vzdělávání Státní úroveň Školní úroveň Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy RVP PV RVP ZV RVP GV RVP SOV Jiné RVP ŠVP PV ŠVP ZV ŠVP GV ŠVP SOV

16

17 Ročník 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12 školní rok Vysvětlivky Pouze pilotní školy, ověřování prvků RVP ZV Pouze pilotní školy, ověřování výuky v plném rozsahu Školy podle vlastního rozhodnutí, vždy od. 1. a 6 ročníku Všechny školy závazně, vždy od. 1. a 6 ročníku Časový harmonogram náběhu RVP ZV

18 Na čem stojí předpokládané změny? koncept celoživotního učení koncept variability vzdělávacích programů na úrovni školy koncept posílení pedagogické autonomie koncept rozvoje individuality každého žáka koncept vzdělávání pro život koncept proměny klimatu škol

19 Možnost profilace škol Možnost specializace škol Realizace marketingové strategie škol KONKURENČNÍ BOJ MEZI ŠKOLAMI

20 Očekávané demografické změny v populaci ve věku 5-14 let v příštím desetiletí

21 Očekávané demografické změny v populaci ve věku 15-19 let v příštím desetiletí

22 Změny ve výdajích na studenta mezi roky 1995-2003

23 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Č lověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

24 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

25 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Historie) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie) Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor) Č lověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

26 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP ZV) Průřezová témata Výchova k sociálním dovednostem Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

27

28 Celkový počet vyučovacích hodin u žáků 7-14 letých

29 Co nového RVP přinášejí? Změna klíčových kompetencí žáků Volnost při tvorbě tematického plánu Využití inovativních a alternativních metod výuky MOŽNOST INTEGRACE VÝUKY

30 DÁNSKO Předměty: Jazyková větevMatematická větev 1. roč.2. roč.3. roč.1. roč.2. roč.3. roč. matematika - 135127132135127 fyzika--12779108127 chemie--12779135127 biologie79-12779135127 zeměpis-81-- - přírodověda (science) 79108---- Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU?

31 ESTONSKO Předměty:1. ročník2. ročník3. ročník matematika9 kurzů po 35 hodinách, tj. 315 hodin za 3 roky zeměpis3 kurzy po 35 hodinách, tj. 105 hodin za 3 roky biologie4 kurzy po 35 hodinách, tj. 140 hodin za 3 roky chemie4 kurzy po 35 hodinách, tj. 140 hodin za 3 roky fyzika6 kurzů po 35 hodinách, tj. 210 hodin za 3 roky Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU?

32 FINSKO Předměty: Nižší úroveňVyšší úroveň - kurzy 7.roč. 8.roč. 9.roč. povinnéspecializační matematika96 – 102 – 3 biologie a zeměpis7-- fyzika a chemie6-- biologie---22 zeměpis---22 fyzika---17 chemie---13

33 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? FRANCIE Předměty Přípravný cyklus Hlavní cyklus Profilační cyklus 6. ročník5. ročník4. ročník3. ročník matematika 43,5 – 4,5 4 historie, zeměpis a občanská výchova 33 – 4 3 – 3,5 biologie a vědy o Zemi 1,51,5 – 2 1,5 technologie 1,51,5 – 2 2 fyzika a chemie -1,5 – 2

34 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? IRSKO Předměty: Junior cyklusSenior cyklus 1.2.3.1.2. přírodověda (science)počet hodin nepředepisován-- Přírodovědná skupina matematika--- nespecifikováno fyzika--- chemie--- fyzika a chemie--- biologie--- aplikovaná matematika--- Aplikované vědy fyzika a chemie--- nespecifikováno zemědělství--- Společenskovědní skupina zeměpis---nespecifikováno

35 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? ITÁLIE Předměty:1. ročník2. ročník3. ročník matematika a přírodní vědy666 historie a zeměpis445 technické vzdělávání333

36 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? KYPR Předměty:gradus Agradus Bgradus C matematika434 zeměpis111 fyzika-22 chemie-11 botanika a zoologie2-- antropologie-1- biologie--1

37 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? LICHTENŠTEJNSKO Předměty:1. roč.2. roč.3. roč.4. roč. Povinné předměty matematika3555 přírodní vědy3333 historie, politické vědy, zeměpis 3434 Povinně volitelné a volitelné předměty matematika1222 přírodní vědy---2

38 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? LITVA Předměty:11. roč.12. roč. matematika55 přírodní vědy (biologie, fyzika a astronomie, chemie) 44

39 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? MALTA Předměty: Oblastní školaJunior lyceum 1.-2. roč.3.-5. roč.1.-2. roč.3.-5. roč. matematika 5555 integrovaná přírodověda (fyzika, chemie, biologie) 4444 zeměpis 1121

40 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? NIZOZEMÍ Předměty:1. ročník2. ročník3. ročník zeměpis140 matematika400 fyzika a chemie200 biologie120 technologie180

41 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? POLSKO Předměty:1. ročník2. ročník3. ročník matematika12 fyzika a astronomie4 chemie4 biologie4 zeměpis4 technologie2

42 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? PORTUGALSKO Předměty: 2. cyklus3. cyklus 5. roč.6. roč.7. roč.8. roč. matematika a přírodní vědy7-- společenské vědy, dějepis, zeměpis --7 matematika--6 přírodní vědy, fyzika, chemie--6,5

43 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? RAKOUSKO Předměty5. roč.6. roč.7. roč.8. roč. zeměpis a ekonomie7 – 12 matematika14 – 20 biologie a životní prostředí7 – 12 fyzika1,5 – 4 chemie5 – 10

44 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? RUMUNSKO Předměty5. roč.6. roč.7. roč.8. roč. matematika4444 fyzika-222 chemie--22 biologie1–222 zeměpis1–2 2 technická výchova1–2

45 ŘECKO (povinné předměty) Předměty:1. gradus2. gradus3. gradus Hlavní povinné předměty (pro všechny specializace) matematika4–54- matematika a statistika--2 fyzika-chemie4–5-- fyzika-chemie-biologie-4- fyzika-biologie--2 Povinné předměty přírodovědné specializace matematika-35 fyzika-23 chemie-22 biologie--2 Povinné předměty technické specializace matematika-35 fyzika-23 chemie a biochemie--2

46 ŘECKO (volitelné předměty) Volitelné předměty environmentální vědy-2- astronomie a vesmír-2- biologie-2- chemie-2- management přírodních zdrojů-2- statistika--2 agronomie--2 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU?

47 SLOVENSKO Předměty:5. roč.6. roč.7. roč.8. roč.9. roč. zeměpis22221 matematika55544 fyzika-2221 chemie---23 přírodopis22221

48 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? SLOVINSKO Předměty:4. roč.5. roč.6. roč.7. roč.8. roč. zeměpis--706648 přírodověda (science)70 --- biologie--706648 chemie---6664 fyzika---6664 matematika175140 132128 přírodovědné dny1612161216

49 Jak je to s integrací výuky přírodovědných předmětů v zemích EU? ŠPANĚLSKO (vybrané provincie) Předměty: AndalusieGalicieBaskicko 1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4. matematika 343344334433 společenské vědy, dějepis, zeměpis 33333333332,53 přírodní vědy 334-32--2342,5 fyzika a chemie---3--23---- biologie, geologie---3--23---- technologie33232323222,5

50 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? jednotlivé samostatné předměty (nulová integrace) 1 větší důraz na mezipředmětové vztahy v rámci samostatných předmětů 2 společná (integrovaná) výuka vybraných témat 3 širší integrace – např. formou práce na projektech 4 plná integrace dvou či více přírodovědných předmětů 5

51 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? 1.chemie-přírodopis60,90% 2.fyzika-chemie-přírodopis58,90% 3.chemie-fyzika56,60% 4.člověk a příroda (fyzika-chemie-zeměpis-přírodopis)52,60% 5.přírodopis-zeměpis45,10% 6.chemie-zeměpis-přírodopis39,60% 7.fyzika-chemie-zeměpis34,80% 8.fyzika-zeměpis-přírodopis29,90% 9.fyzika-přírodopis28,30% 10.chemie-zeměpis24,50% 11.fyzika-zeměpis20,00% Vhodnost plné integrace předmětů na ZŠ

52 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? Vhodnost plné integrace předmětů na ZŠ

53 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? jednotlivé samostatné předměty (nulová integrace) 1 větší důraz na mezipředmětové vztahy v rámci samostatných předmětů 2 společná (integrovaná) výuka vybraných témat 3 širší integrace – např. formou práce na projektech 4 plná integrace dvou či více přírodovědných předmětů 5

54 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? Vhodnost plné integrace předmětů na SŠ chemie-biologie47,60% chemie-fyzika41,30% fyzika-chemie-biologie41,10% člověk a příroda (fyzika-chemie-zeměpis-biologie)37,90% biologie-zeměpis30,40% chemie-zeměpis-biologie29,60% fyzika-chemie-zeměpis25,80% fyzika-zeměpis-biologie25,30% fyzika-biologie22,90% fyzika-zeměpis21,00% chemie-zeměpis20,40%

55 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? Vhodnost plné integrace předmětů na SŠ

56 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé? Optimalizovaný učební plán výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Předmět(y) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník chemie0122 fyzika1122 zeměpis 2 211 přírodopis221

57 A jak se staví k integraci výuky přírodovědných předmětů naši učitelé?

58

59

60

61

62 Co v současné době nejvíce brání zavádění integrované výuky přírodovědných předmětů do škol? Profilace učitelů na 1–2 předměty. Nedostatečná odborná způsobilost učitelů. Chybějící učebnice. Nedostatek finančních prostředků především na dovybavení specializovaných učeben a laboratoří.

63 Co v současné době nejvíce brání zavádění integrované výuky přírodovědných předmětů do škol? Náročnost tvorby rozvrhu. Neochota učitelů měnit zažité způsoby výuky. Nedostatečná motivace.

64 … a propós… když už je řeč o motivaci… Platy učitelů přepočítané na US $ za rok

65 Co v současné době nejvíce brání zavádění integrované výuky přírodovědných předmětů do škol? Chybějící spolupráce mezi předměty. Přílišná časová náročnost. Nezájem žáků. Nezájem vedení školy.

66 Možnosti integrace v současně platných vzdělávacích programech

67 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ Látky a tělesa (vlastnosti látek, skupenství) fyzika 6. roč. chemie 8. roč. Částicové složení látek (atom a jeho složení, proton, neutron, elektron, ion, molekula) fyzika 6. roč. chemie 8. roč. Vlastnosti kapalin a plynů, vzduch, atmosférický tlak, základy meteorologie fyzika 6. roč. zeměpis 7. roč. přírodopis 6. roč. chemie 8. roč. Světelné jevy, světlo (fotosyntéza), stín, zatmění Slunce a Měsíce, fyzika 7. roč. přírodopis 6. roč. zeměpis 6. roč.

68 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ Elektrický náboj, elektrický článek, elektrický proud, akumulátor, redox děje, elektrolýza fyzika 8. roč. chemie 9. roč. Energie a její přeměny, vnitřní energie, aktivační energie, exo a endotermické reakce. fyzika 8. roč. chemie 9. roč. Výroba energií, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie fyzika 8. roč. zeměpis 8. roč. chemie 9. roč. Vesmír, sluneční soustava a její složení, hvězdný a sluneční den. fyzika 9. roč. zeměpis 6. roč. Čistota ovzduší, teplotní inverze, smog, kyselé deště, ozonová díra zeměpis 8. roč. přírodopis 6. roč. chemie 8. roč.

69 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ Fosilní paliva, uhlí, ropa, jejich těžba a ekologická rizika přírodopis 9. roč. chemie 9. roč. zeměpis 8. roč. Rozlišení anorganických a organických látek, jejich charakteristika přírodopis 6. roč. chemie 9. roč. Radioaktivní záření, jaderná energie, účinek záření na organismy fyzika 8. roč. přírodopis 9. roč. Bioorganické látky, biopolymery, nukleové kyseliny, dědičnost přírodopis 8. roč. chemie 9. roč. Země jako planeta, její přírodní složky a vývoj zeměpis 6. roč. přírodopis 9. roč.

70 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na gymnáziu Fy Molekulová fyzika a termika Relativní atomová a molekulová hmotnost, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost a objem, hmotnost atomů a molekul Úvod do studia chemie Ch Fy Fyzika mikrosvěta Elektronový obal, kvantování energie atomu, atomové orbitaly, jejich typy, zaplňování, valenční elektrony Složení a struktura chemických látek Ch Fy Molekulová fyzika a termika Základy termochemie, enthalpie, vnitřní energie, termodynamické zákony Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí Ch Fy Elektřina a magnetismus Základy elektrochemie, Faradayovy zákony Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty Ch

71 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na gymnáziu Bi Základní děje na buněčné úrovni Enzymy a jejich význam, anabolismus, katabolismus, dýchání, kvašení, fotosyntéza, proteosyntéza, syntéza NK, bioenergetika Základy biochemie Ch BiBiologie člověka Toxikománie, alkoholismus, návykové látky, chemie přírodních látek Chemie přírodních látek Ch BiEkologie Biochemické cykly prvků C, N, P, Ca… Základy anorganické chemie Ch BiEkologie Ekologické problémy v rámci udržitelného rozvoje společnosti, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Chemie a životní prostředí Ch

72 Interdisciplinární témata ve výuce přírodovědných předmětů na gymnáziu Ze Země jako vesmírné těleso Základní stavba vesmíru, hvězdy a planety. Planeta Země jako součást vesmíru AstrofyzikaFy Ze Přírodní obraz země Organismy na Zemi a jejich životní prostředí, biosféra jako jedna ze sfér Země, biosféra a člověk, antropogenní vlivy na biosféru, ekologická valence a abiotické faktory EkologieBi Ze Krajina a životní prostředí Životní prostředí, ochrana a rozvoj životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. EkologieBi

73 Učitel přírodovědných předmětů – specialista nebo univerzalista? Specializace na jediný předmět Univerzalisté Dvou až tří oborová aprobace Stav v evropských zemích

74 Učitel přírodovědných předmětů – specialista nebo univerzalista? ISLAND Učitelé s širší aprobací jsou aprobováni k výuce všech předmětů tvořících součást povinného vzdělávání.

75 Co jsou RVP a co přinesou RVP? „Současný vzdělávací systém není nahrazován něčím lepším. Pouze něčím novým.“ Prof. RNDr. František Kuřina, CSc. ?

76 Co jsou RVP a co přinesou RVP? Nesporná pozitiva: Šance na změnu. Možnost profilace škol. Podpora inovativních trendů ve vyučování. Cesta od vědomostí k dovednostem. Rozvoj individuality (žáků, učitelů, škol…) Větší samostatnost, adaptabilita.

77 Je profilace škol vůbec výhodná? Výsledky žáků 9. ročníku (dle OECD PISA 2003)

78 Co jsou RVP a co přinesou RVP? Nesporná negativa: Celostátní experiment na lidech. Snížení až znemožnění horizontální prostupnosti systému vzdělávání. Nedostatek kvalifikovaných učitelů (např. pro integrovanou výuku). Přílišná závislost ŠVP na aktuálním stavu ve školách (vybavenost, lidské zdroje atd.). Přijímací zkoušky na vyšší stupně škol.

79 Evaluace RVP … aneb kdy zjistíme, zda jde o dobrou myšlenku nebo o omyl? „Reformu dělá vždy učitel.“ Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

80 Osud a další směřování českého školství máte nyní v rukou vy.

81 Děkuji Vám za pozornost a trpělivost a přeji Vám hodně úspěchů a pevné nervy ve Vaší další pedagogické práci.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v ČR Státní rozpočet ČR Přírodovědecká fakulta UJEP Pedagogická fakulta UJEP uvádějí."

Podobné prezentace


Reklamy Google