Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ MIKROEKONOMIE I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ MIKROEKONOMIE I"— Transkript prezentace:

1 TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ MIKROEKONOMIE I
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Úvod Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Opak trhu výrobků a služeb – domácnosti nabízejí a firmy poptávají výrobní faktory. Trh výrobků a služeb – domácnosti poptávají zboží za účelem maximalizace užitku. Trh výrobních faktorů – firmy poptávají takovou kombinaci vstupů, která jim umožňuje maximalizovat zisk.

3 Graf – Trh výrobního faktoru
PF S E PF* D F* F

4 Odlišnost trhu vstupů od trhu výrobků a služeb
Poptávka po výrobních faktorech Poptávka je odvozená – závislá od poptávky po zboží a službách, na jejíchž výrobu se daný faktor používá. Firmy je poptávají z toho důvodu, že s nimi chtějí vyrobit zboží a poskytnout služby. Nabídka výrobních faktorů Vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé (snaží se maximalizovat užitek). V případě práce (L) užitek podmiňují jak příjmové, tak nepeněžní aspekty zaměstnání. Je třeba rozlišovat nabídku výrobních faktorů celé ekonomice a nabídku faktorů jednotlivé firmě.

5 Cena výrobního faktoru
Je cena spojená se službou tohoto faktoru, tzn. s jeho pronájmem. Práce – za její službu se platí mzda a cenou této služby je mzdová sazba. Půda – za tuto službu se platí pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty. Kapitál – za tuto službu se platí úrok a cenou je úroková míra. Na trzích výrobních faktorů ovlivňuje zásadním způsobem vývoj rovnováhy časový horizont (délka období) a podmínky konkurence (dokonalá, nedokonalá).

6 Transferový výdělek Transferový výdělek – výše výdělku, kterou by daný vstup mohl získat při svém nejlepším alternativním využití. Je to tedy částka, kterou musí získat, aby přemístil svou službu do daného způsobu použití. Ekonomická renta – část výdělku daného vstupu, která převyšuje transferový výdělek. Představuje přebytek nad transferovým výdělkem. Obecně platí, že s rostoucí elasticitou nabídky ekonomická renta klesá. Čistá ekonomická renta – je ekonomická renta, která vzniká v případě vstupu s dokonale neelastickou nabídkou (výjimečné schopnosti, talent, pozemková renta).

7 Graf – Ekonomická renta
Rovnovážná cena Absolutně elastická S Absolutně neelastická S PF PF PF S S E E S E Transferový výdělek Ekonomická renta D D D F F F

8 Pozemková renta (R) Pozemková renta (R) – cena za pronájem půdy. Určitý způsob využívání půdy přináší pozemkovou rentu tehdy, když je celková nabídka půdy fixní (dokonale neelastická) a neexistuje jiná možnost jejího použití. Výši pozemkové renty určuje výše sazby pozemkové renty a množství pronajaté půdy. Pozemková renta může vznikat při: Pěstování určité plodiny Těžba surovin Stavební pozemek

9 Graf Pozemková renta pozemková renta R S E3 R3 E2 R2 D3 E1 R1 D2 D1
A1=A2=A3 A

10 Poptávka firmy po výrobním faktoru
Firma se na trhu výrobních faktorů rozhoduje, jaké vstupy a v jakém množství poptávat. Poptávka firmy po výrobních faktorech závisí na tom : jaký je výnos z výrobního faktoru (produktivita výrobního faktoru a cena produktu tímto faktorem vytvořená) jak vysoký je náklad na daný faktor

11 Příjem z mezního produktu
To znamená, že každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem, jehož výši určuje : Mezní fyzický produkt Cena výrobku Tento přírůstek se nazývá příjem z mezního produktu: je dodatečný příjem, který firma získává prodejem produktu, vytvořeného zapojením dodatečné jednotky vstupu do výroby, přičemž ostatní vstupy zůstávají konstantní. V podmínkách dokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb se tento přírůstek příjmu, tedy mezní příjem shoduje s cenou. MRP = MPP . P

12 Graf – Příjem z mezního produktu
MRP=MPP.P MPP F

13 Mezní náklady na faktor
Množství výrobního faktoru, které firma najímá, závisí nejen na výnosech, ale také na nákladech. Mezní náklady na výrobní faktor (Marginal Factor Costs – MFC) – jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru. Jde o změnu v celkových nákladech firmy v důsledku zaměstnání dodatečné jednotky výrobního faktoru. MFC = TC / F

14 Mezní náklady na faktor
Při dokonalé konkurenci na trhu výrobních faktorů firma najímá vstupy za ceny určené trhem – firma přijímá tržní cenu. Firma totiž najímá tak malý podíl daného vstupu, že její činnost nemůže ovlivnit jeho cenu. Přírůstek nákladů na faktor je proto určen výší jeho ceny. MFC = PF

15 Graf – Mezní náklady na výrobní faktor
Předpokládáme mzdovou sazbu 60Kč/hod. Křivka mezních nákladů na výrobní faktor je současně křivkou nabídky výrobního faktoru dané firmě = různé množství vstupu je nabízeno při určité (trhem určené) ceně výrobního faktoru. PF MFC 60 F

16 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Firma maximalizující zisk bude najímat dodatečné množství vstupu, dokud jí bude přinášet vyšší dodatečné příjmy než náklady (MRP > MFC). Firma je v rovnováze, pokud se příjem z mezního produktu faktoru shoduje s mezními náklady na výrobní faktor. Je-li MRP > MFC Firma najímá další jednotky VF, rozšiřuje výrobu až do bodu kdy MRP=MFC. Je-li MRP < MFC Firma snižuje nájem VF, omezuje výrobu, až do bodu kdy MRP=MFC. MRP = MFC

17 Rovnováha dokonale konkurenční firmy
Protože v podmínkách dokonalé konkurence platí, že zvýšení množství vstupu nevede k růstu jeho ceny, tedy že MFC na faktor se rovnají jeho ceně, pro rovnovážný stav platí : Firma zvyšuje množství najímaného výrobního faktoru dokud se MRP tohoto výrobního faktoru nevyrovná s úrovní ceny výrobního faktoru. Pro jednotlivé výrobní faktory to znamená, že v rovnováze : MRP půdy = sazba pozemkové renty MRP práce = mzdová sazba MRP kapitálu = úroková míra MRP = MFC = PF

18 Graf – rovnováha dokonale konkurenční firmy
Rovnováha firmy PF MFC PF* (60) MRP F*=5 F

19 Poptávka po výrobním faktoru
Cena za faktor v dokonalé konkurenci nezávisí na chování jedné firmy, může se však měnit v závislosti na podmínkách trhu (změna tržní poptávky). Protože MFC = PF, změna ceny způsobí posun přímky MFC a v důsledku toho se posune bod rovnováhy – průsečík této přímky s křivkou MRP. Pro různé úrovně ceny vstupu existují rovnovážná množství daného faktoru daná průsečíkem MRP a MFC, křivka MRP je tedy od určitého bodu (výše ceny) současně křivkou poptávky firmy po faktoru.

20 Graf Odvození křivky poptávky firmy po výrobním faktoru a) Rovnovážná množství vstupu b) křivka poptávky PF PF E3 MFC3 E3 PF3 PF3 E2 MFC2 E2 PF2 PF2 E1 MFC1 E1 PF1 PF1 D MRP F3 F2 F1 F F3 F2 F1 F

21 Změna poptávky firmy po výrobním faktoru
Změnu poptávky, která se projeví posunem křivky poptávky, mohou způsobit zejména následující faktory : Změna poptávky po finální produkci: zvýšení poptávky po automobilech zvýší jejich cenu a následně příjem z mezního produktu práce použité při jejich výrobě. Množství jiných vstupů: změna výrobního zařízení v automobilce mění produktivitu jejích zaměstnanců, příjem z mezního produktu a poptávku po jejich práci. Změny v technologii: rozvoj technologie zážehových motorů zvyšuje počet km, které je možné ujet s jedním litrem benzínu, a tak zvyšuje produktivitu benzinu.

22 Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci
Stejně jako v podmínkách dokonalé konkurence, tak i v nedokonalé konkurenci, určuje poptávku firmy po výrobním faktoru MRP. Velikost MRP vstupu je však na podmínkách konkurence závislá. MRP výrobního faktoru je v případě nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb násobkem MPP a MR, získaného prodejem dodatečné jednotky zboží MRP = MPP . MR

23 Graf – MRP v nedokonalé konkurenci
MPP MPP F MRP=MPP.P MRP=MPP.MR F

24 Otázky na cvičení 8. přednáška – Trh výrobních faktorů
Trh výrobních faktorů – charakteristika, odlišnosti, cena VF. Transferový výdělek, ekonomická renta, pozemková renta. Poptávka firmy po VF, MRP, MFC, rovnováha dokonale konkurenční firmy na trhu VF. Poptávka firmy po VF, změna poptávky, MRP v nedokonalé konkurenci.

25 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ MIKROEKONOMIE I"

Podobné prezentace


Reklamy Google