Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nekovy a polokovy Chemie 8. třída.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nekovy a polokovy Chemie 8. třída."— Transkript prezentace:

1 Nekovy a polokovy Chemie 8. třída

2 POLOKOVY Mají vlastnosti kovů i nekovů, většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají malou elektrickou vodivost (zvyšuje se zahřáním). Využívají se na výrobu polovodičů a el. součástek. Arsen – šedá, lesklá krystalická látka, sloučeniny jsou jedovaté, výroba procesorů

3 k výrobě polovodičů, solární články aj.
Germanium- je to vzácný, lesklý šedobílý polokov, výroba polovodičů, optických kabelů aj. Křemík- v přírodě je ve sloučeninách(křemen), je stálý, využívá se v hutnictví nebo k výrobě polovodičů, solární články aj.

4 NEKOVY Jsou to prvky, které nemají vlastnosti kovů nebo jen některé z nich. Nemají kovový vzhled, nevedou teplo a el. Proud (výjimkou je uhlík), patří sem asi 20 prvků. VODÍK Je to nejlehčí prvek, tvoří dvouatomové molekuly H2. Je hořlavý, se vzduchem výbušný, vyskytuje se pouze ve sloučeninách např. H2O. Je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Používá se ke svařování a řezání kovů(červeně označené láhve), jako raketové palivo.

5 http://www. videacesky
KYSLÍK Nejrozšířenější prvek na Zemi, tvoří mnoho sloučenin. Je to bezbarvý plyn těžší než vzduch. Je důležitý pro dýchání, řezání a sváření kovů, podporuje hoření, lékařství aj. Může být i škodlivý – rezavění, tlení dřeva, kažení potravin. Vyskytuje se buď jako O2 (ten, který dýcháme) nebo Ozón – O3 vzniká z kyslíku vlivem slunečního záření a el. Výbojů (blesk), km nad Zemí je ozónová vrstva – chrání nás před nebezpečným vesmírným zářením. V současnosti je narušována → ozónová díra.

6 DUSÍK Vyskytuje se převážně ve vzduchu nebo vázaný ve sloučeninách-amoniak, dusičnany, bílkoviny (koloběh dusíku v přírodě). Za normálních podmínek je plyn, tvoří dvouatomové molekuly N2 , je málo reaktivní →ochranná atmosféra u hořlavin. Kapalný se používá v chladících zařízeních. Vyrábí se z něj dusíkaté sloučeniny a dusíkatá hnojiva.

7 HALOGENY Jsou to prvky VII. A skupiny. Jsou velmi reaktivní, volné tvoří dvouatomové molekuly, jsou jedovaté a mají široké využití. Fluor F2- nazelenalý plyn, je velmi reaktivní a jedovatý, používá se k výrobě plastů, je součástí zubních past Chlor Cl2 – je nejvýznamnější, silně jedovatý, dráždí sliznice, je to žlutozelený plyn. Používá se k bělení papíru a textilii, k dezinfekci, k výrobě plastů

8 Brom Br2- červenohnědá kapalina, rychle se vypařuje a je velmi jedovatá, výroba léčiv a barviv
Jod I2- fialové krystalky, které snadno sublimují, vyskytuje se v mořské vodě. Je důležitý pro vývoj a zdraví člověka (jodizovaná sůl), jodová tinktura

9 Uměle se vyrábí saze- výroba pneumatik , koks- palivo a výroba železa,
UHLÍK Vyskytuje se jako diamant nebo grafit (vodič el. proudu, výroba tužek))- je v uhlí, v těle organizmů, ropě, zemním plynu aj. Uměle se vyrábí saze- výroba pneumatik , koks- palivo a výroba železa, aktivní uhlí – je schopné na svůj povrch zachycovat plyny, páry a barviva → adsorpce (používá se jako filtr nebo lék)

10 Využívá se k výrobě kyseliny sírové, pryže aj.
SÍRA Má nízkou teplotu tání, je to žlutá pevná a křehká látka, tvoří různé formy- prášková, krystalická. Využívá se k výrobě kyseliny sírové, pryže aj.

11 Vyskytuje se pouze ve sloučeninách
FOSFOR Vyskytuje se pouze ve sloučeninách Bílý – velmi jedovatý, samozápalný, reaktivní, uchovává se pod vodou. Výroba zápalných prostředků, signální munice Červený- není jedovatý, je méně reaktivní- výroba zápalek


Stáhnout ppt "Nekovy a polokovy Chemie 8. třída."

Podobné prezentace


Reklamy Google