Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halogeny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halogeny."— Transkript prezentace:

1 Halogeny

2

3 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I, (At)
Obecná valenční konfigurace: ns2np5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e- - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem –I, ve kterých vystupují ve formě aniontů Jako prvky se vyskytují ve formě dvouatomových molekul X2 V elementární formě se nevyskytují v přírodě, stejně tak sloučeniny Cl a Br s kladnými oxidačními čísly jsou umělé F, Cl, Br, I vykazují vysokou elektronegativitu

4 Fluor a jeho sloučeniny
Plyn Extremně reaktivní a vysoce toxický (zeslabená vazba F – F) Největší elektronegativita za všech prvků Vždy oxidační číslo –I Reaguje prakticky se všemi látkami s výjimkou He, Ne a Ar Neexistuje oxidační činidlo, které by bylo schopné oxidovat fluorid na fluor – možné pouze pomocí elektrolysy (elektrického proudu) Výroba: elektrolysa taveniny KF (přídavek HF pro snížení teploty tání na 250 °C)

5 Fluor a jeho sloučeniny
Fluorovodík – HF Plyn Velmi toxický Ve vodě tvoří kysele reagující roztok – kyselinu fluorovodíkovou Leptá sklo (uchovává se v plastových lahvích) Výroba: vytěsnění HF z fluoridu vápenatého pomocí H2SO4 Použití: Leptání skla (mléčné žárovky) Chemické synthesy PTFE Pevná látka Nehořlavý, nereaktivní Organická sloučenina – polymer – polytetrafluorethylen Výroba teflonu

6 Chlor Plyn Nazelenalý, štiplavého, dusivého zápachu (savo)
Toxický (bojový plyn – 1915) Vysoce reaktivní, ale méně než fluor (silnější vazba Cl – Cl) Ve vodě disproporcionuje na kyselinu chlorovodíkovou a chlornou Kyselina chlorná oxiduje amoniak a dusíkaté organické látky na chloraminy – desinfekční účinky Podstata chlorace vody Příprava: oxidace kyseliny chlorovodíkové oxidačními činidly Výroba: elektrolysa solanky Použití: Výroba chlorovaných organických látek (PVC, léky) Desinfekce vody Bělidla Desinfekční prostředky

7 Chlorovodík – HCl Nejstarší uměle připravovaná sloučenina chloru
Plyn, vodný roztok označován jako kyselina chlorovodíková (solná) – koncentrovaný roztok w = 35 % Bezbarvý, dráždivý, leptá sliznice Suchý chlorovodík na vzduchu dýmá Příprava: vytěsnění koncentrovanou kyselinou sírovou z chloridu sodného Výroba: Stejně (+ 2. stupeň) Slučováním z prvků Jako vedlejší produkt chlorace organických látek Použití: Moření kovů Čistící prostředky (Cillit)

8 Chlornany a chlorečnany
Vznikají zaváděním chloru do chladných roztoků hydroxidů 5% roztok NaClO se používá jako čistící prostředek – Savo, Domestos, Chlorox Chlorové vápno bělení celulosy a papíru Vzniká zaváděním chloru do suspense Ca(OH)2 Chlorečnany: Vznikají zaváděním chloru do horkých roztoků hydroxidů Oxidační činidla Chlorečnan sodný – NaClO3 Bělící činidlo Herbicid Hygroskopický Chlorečnan draselný – KClO3 Zápalky (hlavička) Světlice, ohňostroje Výbušniny

9 Chloristany a kyselina chloristá
Příprava: opatrný rozklad roztavených chlorečnanů Výroba: elektrolytický rozklad chlorečnanů Chloristan sodný – NaClO4 Vyráběn ve velkých množstvích Používán na přípravu chloristanu amonného NH4ClO4, který slouží jako oxidovadlo v raketách Reakcí s kyselinou sírovou vzniká kyselina chloristá Kyselina chloristá – HClO4 Nejsilnější laboratorně používaná kyselina (silnější než H2SO4) Čistá kyselina (100 %) výbušná, reaguje i na náraz V laboratoři 70% roztok – méně nebezpečný

10 Brom a jod Chemicky velmi podobní chloru, pouze méně reaktivní
Reakce s alkalickými roztoky naprosto shodné, pouze ve směru od chloru k jodu menší výtěžky reakcí Halogen s menším protonovým číslem oxiduje halogen s větším protonovým číslem Brom Rudohnědá kapalina Málo rozpustný ve vodě Dobře rozpustný v organických rozpouštědlech Použití pro synthesu léků (bromhexin) Jod Pevná látka kovového vzhledu Použití: Desinfekce (jodová tinktura) Analytická chemie – důkaz škrobu, jodometrie


Stáhnout ppt "Halogeny."

Podobné prezentace


Reklamy Google