Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:"— Transkript prezentace:

1 Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA: http://www.zschemie.euweb.cz/
Chemické prvky Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:

2 Vodík (H) Výskyt: ve sloučeninách – ve vodě, v kyselinách, v bílkovinách, ve vesmíru nejrozšířenější prvek (90 %) Vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý, ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs hustota nejmenší ze všech prvků (14x lehčí než vzduch) tvoří dvouatomové molekuly (H2) Výroba: průmyslově ze zemního plynu, rozkladem vody elektrickým proudem Laboratorní příprava vodíku: Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 Využití: ke ztužování tuků, svařování a řezání kovů (autogen), pohon raketových motorů

3 Kyslík (O) Výskyt: nejrozšířenější prvek na Zemi, tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky, je součástí atmosféry (21 %), vody, zemské kůry a všech organismů, plyn nezbytný pro život na Zemi vyskytuje se ve dvouatomových nebo tříatomových molekulách: O2 – kyslík, který dýcháme O3 – ozon, který vzniká při bouřkách, v atmosféře vytváří ozonosféru, která chrání organismy před UV zářením, přízemní ozon je jedovatý

4 Výroba: destilací kapalného vzduchu
Vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, není hořlavý, ale podporuje hoření, podílí se na korozi kovů, kažení potravin Výroba: destilací kapalného vzduchu Užití: kyslíko - vodíkový plamen – sváření a řezání kovů (autogen), kapalný kyslík - pohon raketových motorů, náplň dýchacích přístrojů (lékařství) ozon se užívá k dezinfekci vzduchu a vody

5 Dusík (N) Vlastnosti: plyn, tvoří dvouatomové molekuly N2
málo reaktivní, bezbarvý, bez zápachu Výskyt: v přírodě se volný dusík vyskytuje ve vzduchu (78 %) bobovité rostliny mají na kořenech hlízkovité bakterie, které zachytávají vzdušný dusík a dokáží ho převádět na sloučeniny využitelné rostlinami v bílkovinách Užití: kapalný dusík (-196°C) → v chladicích zařízeních v potravinářském průmyslu a zdravotnictví, při skladování hořlavin dusíkatá hnojiva

6 Koloběh dusíku v přírodě

7 Koloběh dusíku v přírodě:
N je obsažen v půdě jako dusičnan, kořeny rostlin ho přijímají z půdy → přemění se na bílkoviny → živočichové přijímají bílkoviny (rostliny) v potravě, využívají je pro stavbu svého těla, část jich rozloží na jednodušší látky, které vylučují → ty se dostanou do půdy -> odkud je přijímají rostliny

8 Uhlík (C) Výskyt: Vlastnosti:
v přírodě ve dvou formách: diamant a tuha (grafit), vázán v tělech organismů, v ropě, zemním plynu, uhlí, v oxidu uhličitém uměle vyrobené formy uhlíku – saze, koks, aktivní uhlí Vlastnosti: diamant je nejtvrdší nerost, vede teplo a nevede elektrický proud grafit je velmi měkký, nevede teplo a vede elektrický proud aktivní uhlí má velký povrch, a proto je schopno zachycovat barviva, jedovaté plyny

9 Využití: diamanty – broušení a řezání materiálů s vysokou tvrdostí, šperkařství (vybroušený diamant – briliant) grafit – tužky, elektrody saze – pneumatiky koks – při výrobě surového železa, pevné palivo aktivní uhlí – filtry ochranných masek, součást živočišného uhlí

10 Halogeny Fluor – F Chlor – Cl Brom – Br Jod – I
Výskyt: v přírodě pouze ve sloučeninách (nerosty halit NaCl, fluorit CaF2), I vázán v mořských řasách, také součástí hormonu štítné žlázy (thyroxin), F v zubní sklovině, Cl v žaludeční šťávě

11 Vlastnosti: VII. A skupina, 7 valenčních elektronů
vytváří dvouatomové molekuly (F2, Cl2, Br2, I2) velká schopnost slučovat se, charakteristický zápach, jsou zdraví škodlivé, mají větší hustotu než vzduch F2 – žlutozelený plyn Cl2 – žlutozelený plyn, ničí bakterie a choroboplodné zárodky Br2 – červenohnědá kapalina, leptá pokožku I2 – šedočerná pevná látka, schopnost sublimace

12 Použití: Fluor - výroba zubních past a teflonu Chlor – dezinfekce pitné vody, k výrobě dezinfekčních přípravků (SAVO), plastů (PVC) a kyseliny chlorovodíkové HCl Brom – výroba léčiv a k výrobě halogenových žárovek Jod – desinfekce okolí ran (jodová tinktura)


Stáhnout ppt "Nekovy DOPORUČENÁ STRÁNKA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google