Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Anorganická chemie Téma: Vodík Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva. Obsahuje základní údaje k tématu – vlastnosti, výskyt a užití vodíku. Text (psaný černě) slouží i jako zápis do sešitu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 VODÍK H

3 Vodík je v periodické tabulce umístěn v ____periodě a v ____________skupině. Má _____valenční elektron.

4 Vodík objevil roku 1766 Angličan Henry Cavendish, když si všiml, že při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselině vzniká bezbarvý hořlavý plyn.

5 Vodík bezbarvý plyn bez zápachu hořlavý ( ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs) nejmenší hustota (14 krát lehčí než vzduch) Přepravuje se stlačený v červeně označených ocelových lahvích.

6 dříve se vodíkem plnily balóny a vzducholodě 6.května 1937 došlo k havárii vzducholodi Hindenburg, při které zahynulo 36 lidí. Katastrofa ukončila éru balonů a vzducholodí plněné vodíkem.

7 tvoří dvouatomové molekuly _____________ Na zemi se vyskytuje nejčastěji vázaných ve sloučeninách. Nejběžnější sloučenina je voda a peroxid vodíku (dezinfekce, odbarvovač) Je vázán v některých nerostech a v organických látkách – biogenní prvek. Vysvětli, co znamená biogenní. Na zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem. Protože má nejlehčí atomy, připadá na něj hmotnostně necelé 1% hmotnosti zemského povrchu. Ve vesmíru je nejvíce zastoupeným prvkem, 90% všech atomů ve vesmíru jsou atomy vodíku.

8 V přírodě se vyskytuje ve třech izotopech Izotopy jsou prvky složené z atomů se stejným protonovým číslem, ale různým nukleonovým číslem (liší se počtem neutronů v jádře). lehký vodík 1 1 H deuterium 2 1 H tritium 3 1 H Tritium vzniká v jaderných reaktorech, v přírodě se nevyskytuje. V přírodě se vyskytuje převážně jen lehký vodík, vázaný zejména ve vodě a v organických sloučeninách.

9 Výroba vodíku průmyslově ze zemního plynu (methan) rozkladem vody elektrickým proudem – elektrolýza vody 2H 2 O → 2H 2 + O 2 v laboratořích se připravuje neušlechtilého kovu s kyselinou Zn + 2 HCl → H 2 + ZnCl 2 důkaz vodíku: přiložení zapálené špejle ke zkumavce

10 Využití: Plynný vodík se používá v chemickém průmyslu: výroba amoniaku – čpavku výroba syntetického kaučuku při výrobě kovů ztužování pokrmových tuků S kyslíkem se využívá ke svařování a řezání kovů. Kapalný vodík má využití jako pohon raketových motorů.

11 Zdroje: BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy: úvod do obecné a anorganické chemie. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2000, 143 s. Duhová řada, sv. 93. ISBN 80-716-8720-0 VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1995, 365 s. ISBN 80-859-3708-5. http://www.youtube.com/watch?v=p-pd2oi7YCU – příprava vodíku, video k 23.1.2013 http://www.youtube.com/watch?v=p-pd2oi7YCU


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google