Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v chemii52/CH26/25. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v chemii52/CH26/25. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v chemii52/CH26/25. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: VIII. Tematický okruh: Uhlovodíky Téma: Uhlovodíky - nenasycené Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad seznamuje žáky s nenasycenými sloučeninami uhlíku a vodíku, uvádí nejdůležitější zástupce alkenů, alkynů a arenů. Objasňuje odlišnost těchto látek v závislosti na násobných vazbách. Použité zdroje: - Chemie učebnice pro osmý ročník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2006, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie.

2 UHLOVODÍKY Dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku NENASYCENÉ

3 Alkeny Nenasycené uhlovodíky Mají mezi atomy uhlíku dvojnou vazbu Důkaz dvojné vazby – pomocí roztoku bromu ve vodě – odbarví se Koncovka názvu -en Obecný vzorec C n H 2n Dieny mají dvě dvojné vazby

4 Alkeny, dieny uhlovodíkvlastnostipoužití Ethylen (ethen) C 2 H 4 H 2 C=CH 2 Bezbarvá, plynná hořlavá látka, se vzduchem výbušná směs Výroba polyethylenu, etanolu,.. Ve skladech k urychlování zrání ovoce Propylen (propen) C 3 H 6 CH 2 =CH-CH 2 Výroba polypropylenu Butadien C 4 H 6 H 2 C=CH=CH-CH 2 Bezbarvá plynná látka Základní surovina pro výrobu syntetického kaučuku

5 Alkyny Nenasycené uhlovodíky Obsahují trojnou vazbu Koncovka –yn Obecný vzorec C n H 2n-2

6 Alkyny uhlovodíkvlastnostipoužití Ethyn Acetylen C 2 H 2 HC ≡ CH Plynná bezbarvá lehce zápalná látka Se vzduchem výbušná směs Výroba acetaldehydu, kyseliny octové, PVC, Ke sváření a řezání kovů – autogen

7 Areny Aromatické uhlovodíky Benzenové jádro, aromatický kruh Násobné vazby- střídají se vazby jednoduché s dvojnými

8 Areny uhlovodíkvlastnostipoužití Benzen C 6 H 6 Bezbarvá, charakteristicky zapáchající hořlavá kapalná látka jedovaté páry, karcinogenní látka Výroba léčiv, plastů, výbušnin, rozpouštědlo Naftalen C 10 H 8 Bezbarvá, krystalická, charakteristicky páchnoucí látka, sublimuje při zahřívání Výroba barviv ToluenVysoce hořlavá a škodlivá látka,nerozpustná ve vodě Rozpouštědlo barev a laků Inhalační droga Styren C 8 H 8 C 6 H 5 -CH=CH 2 Bezbarvá kapalná látkaVýroba polystyrenu

9 Procvičení butancyklohexanacetylen Řetězec otevřený Vazba jednoduchá alkeny Která z podskupin uhlovodíků ve schématu chybí? Uveď její zástupce. Kolikavazný je uhlík v uhlovodících? Jaké vazby se mohou v molekulách uhlovodíků vyskytovat?

10 Video http://www.youtube.com/watch?v=Zp_yq r6DdXE http://www.youtube.com/watch?v=Zp_yq r6DdXE

11 Použité zdroje http://athena.zcu.cz/kurzy/noch/000/HTML/17/Ta31.jpg http://athena.zcu.cz/kurzy/noch/000/HTML/17/Ta32.jpg http://vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/foto/uhlovodiky.gif http://www.chemierol.wz.cz/vazby%20uhlik.gif http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/foto/retezce.gif http://www.vedanasbavi.cz/obrazky/1352897511.jpg http://memento.junweb.cz/clanky/dssps3_soubory/image002.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Buck minsterfullerene_animated.gif/100px- Buckminsterfullerene_animated.gif http://www.zschemie.euweb.cz/uhlik/grafit.jpg http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_08/mrizDiamant.jpg http://www.akcieatrhy.cz/users_data/image/fotogalerie/diamant.jpg http://www.hajduch.eu/Chemie/ALKANY_soubory/image014.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Benz ene_structure.png/350px-Benzene_structure.png


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v chemii52/CH26/25. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google