Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Erich Fromm ( ) Erik Erikson ( )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Erich Fromm ( ) Erik Erikson ( )"— Transkript prezentace:

1 Erich Fromm (1900-1980) Erik Erikson (1902-1982)
Neopsychoanalýza Erich Fromm ( ) Erik Erikson ( )

2 Neopsychoanalýza význam sociálního prostředí a kultury na formování osobnosti potlačila význam instinktů (zejména sexuality) důraz na vztah dítěte a matky E.Fromm – konzumní způsob života vede k patologii a frustracím člověka (potřeba mít X být) E. Erikson – 8 stupňů vývoje osobnosti, na každém stupni jedinec řeší určité problémy

3 Neopsychoanalýza ERICH FROMM sociolog, historik, filozof, psycholog
vnímal život člověka v rámci společnosti důraz na uvědomění si sebe samého a svých vnitřních hodnot humanistický komunitární socialismus = systém, na kterém se aktivně podílí každý pracující člověk, práce je pro něj smysluplná a přitažlivá osobnost = celek zděděných a získaných duševních vlastností, typických pro jedince, které ho činí jedinečným 2 složky – temperament, charakter

4 Neopsychoanalýza Temperament hlavní nástroj osobnosti
je konstituční, značně trvalý Charakter utváří se hodnotovými volbami je ovlivňován sociokulturním působením okolí Produktivní charakter obdarování druhých prostřednictvím lásky a práce Neproduktivní charakter jedinec to, co potřebuje musí a chce dostávat od druhých – pasivní chování, nebo aktivní úsilí (vykořisťování)

5 Neopsychoanalýza Proces získávání charakteru
socializace = vytvářím si vztah k druhým i k sobě a jsem ochoten jim poskytovat péči (podporuje růst produktivního charakteru) asimilace = aktivní činnost, člověk si přizpůsobuje své prostředí, tj. získává předměty, které chce (podporuje rozvoj neproduktivního charakteru)

6 Neopsychoanalýza Typy neproduktivní orientace:
receptivní orientace = osoba očekává hmotné i psychologické zajištění od vnějších zdrojů kořistnická orientace = očekává zajištění z vnějších zdrojů, ale je také odhodlána získat, co potřebuje tím, že si to vezme nebo uloupí hromadivá orientace = chce si uchovávat nahromaděný majetek, distancuje se od ostatních lidí tržní orientace = řídí se zásadou, že vše, co člověk potřebuje, se získává procesem výměny (moderní společnost podporuje tržní přístup k osobnosti, člověk není hodnocen podle toho jaký je, ale podle toho, jaký dojem činí)

7 Neopsychoanalýza 5 hlavních potřeb člověka
potřeba vztaženosti potřeba transcendence potřeba zakořeněnosti potřeba identity potřeba orientačního rámce Zralý, dobře přizpůsobený člověk, je schopen důvěrného vztahu k druhému, aniž by přitom ztratil svou identitu (např. zralá láska – jako aktivní síla člověka, schopnost milovat) „Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme“ (E.Fromm)

8 Neopsychoanalýza ERIK ERIKSON psychoanalytik, badatel
vývoj osobnosti v 8 stadiích (od narození – po stáří) – epigenetický princip (tj. že jeden prvek vzniká na podkladě jiného v čase a v prostoru) každé stadium obsahuje dva konfliktní póly (tj. prvky růstu i ohrožení) růst – když je konflikt přiměřeně vyřešen = ego člověka mohutní, vzniká ctnost konflikt není vyřešen – ctnost nevznikne, ego je oslabeno, vývoj jedince stagnuje význam životních rituálů pro získávání identity člověka

9 Neopsychoanalýza 8 STADIÍ
důvěra x základní nedůvěře, 0–1 rok, dítě musí získat pocit základní důvěry v život, důležitý je vztah s matkou (např. kojenec potřebuje stravu, bezpečí, matka toto zajišťuje, její chování je předvídatelné, důvěřuje matce i sobě), ctnost = naděje – základní lidská síla, aby člověk zůstal naživu autonomie x zahanbení a pochybnosti, 1-3 roky, dítě musí zvládnout rozpor pocitu autonomie a studu, protože je stále závislé na osobách a požadavcích okolí (dítě se učí chůzi, řeči, ovládat vyměšování apod.), ctnost = vůle iniciativa x vina, 3-6 let, vývoj svědomí, (dítě plánuje, experimentuje, je aktivní, snaží se mít úspěch), ctnost = účelnost

10 Neopsychoanalýza 4. snaživost x méněcennost, 6-12 let, dítě musí získat pocit vlastní snaživosti v práci a bránit se pocitům méněcennosti (přechod od hry k jiným činnostem-učení), ctnost = kompetence 5. identita x zmatení rolí, let, dítě hledá vlastní identitu, svou vlastní roli mezi lidmi, ctnost = věrnost (ve smyslu: osobní oddanost zvolenému povolání nebo životní filozofii) 6. intimita x izolaci, let (mladá dospělost), obětovat část své osobní identity druhému člověku, ctnost = láska 7. generativita x stagnaci, let (dospělost), potřeba zplození a výchovy další generace, ctnost = pečování 8. integrita ego x zoufalství, od 50 let (pozdní dospělost, stáří), přijetí vlastního života, osobního naplnění, smíření se smrtí, ctnost = moudrost

11 Neopsychoanalýza Další představitelé neopsychoanalýzy: KAREN HORNEYOVÁ
rozhodující úloha dětství ve vývoji osobnosti význam sociálních faktorů v prostředí dítěte (postoj dítěte -1.směrem k lidem, 2. proti lidem, 3. od lidí) neurotické potřeby dospělých – vycházejí ze strnulých, nevhodných sociálních postojů z dětství neurotická potřeba náklonnosti a chválení, p. partnera, který převezme péči o můj život, p. vymezit svůj život úzce vytyčenými hranicemi, p. moci, p. využívat druhých, p. prestiže, p. obdivu, p. výkonu, p. soběstačnosti a nezávislosti, p. dokonalosti a nenapadnutelnosti


Stáhnout ppt "Erich Fromm ( ) Erik Erikson ( )"

Podobné prezentace


Reklamy Google