Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová psychologie Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová psychologie Škola:"— Transkript prezentace:

1 Vývojová psychologie Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov21 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Vývojová psychologie – základní pojmy Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje úvod do vývojové psychologie, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 fylogeneze – vývoj lidstva jako druhu;
ontogeneze – vývoj člověka od početí po smrt;

3 Obecné znaky vývoje a) zákonitý proces; b) nezvratný proces;
c) celistvý proces (psychosomatický); d) proměna k dokonalejší úrovni; e) není plynulý a rovnoměrný; f) individuálně specifický;

4 Činitelé: 1) dědičnost 2) prostředí

5 Environmentalistické teorie – pro vývoj psychiky rozhodující prostředí, přeceňují učení; behaviorismus – Watson; Nativistické teorie – vývoj určen vrozenými dispozicemi; psychoanalýza – Freud; Interakcionistické teorie – výsledek vzájemného působení;humanistická psychologie – Maslow; Individualistické teorie – zaměřují se na jedinečnost, sebeuvědomování, seberealizaci; humanistická psychologie – Rogers, Frankl;

6 genotyp – dědičná výbava, souhrn náhodně vybrané poloviny mateřských a otcovských dispozic;
fenotyp – konkrétní realizace genotypu v určitém prostředí;

7 Periodizace lidského věku
prenatální období – početí - narození kojenecké období – 1. rok novorozenec – 1. měsíc batolecí období – 1-3 roky mladší 1-2 roky starší 2-3 roky předškolní období – 3-6 let mladší školní období – 6-11 let ( ročník ZŠ)

8 Periodizace lidského věku
adolescence raná adolescence, prepuberta, starší školní – let; střední adolescence, puberta – let ( roč. ZŠ); pozdní adolescence, dospívání – 15-18/21 let (SŠ); dospělost mladá (časná) dospělost – let; střední dospělost – let starší (pozdní) dospělost – let stáří rané stáří – 60-75 pravé stáří – 75- †

9 J. Piaget – kognitivní vývoj
1. senzomotorická inteligence: * – 1,5 až 2 roky 2. symbolické a předpojmové myšlení – do 4 let 3. názorové (prelogické) myšlení – do 7 / 8 let 4. konkrétní logické operace – do 11 / 12 let 5. formální logické operace – nad 11 / 12 let

10 E. H. Erikson – vývojové úkoly
1) bazální důvěra x nedůvěra 2) autonomie x stud, pochybnosti 3) iniciativa x pocit viny 4) snaživost, smysl počínání x méněcennost 5) identita x rozptýlená identita 6) intimita x izolovanost 7) generativita x stagnace 8) integrita já x zoufalství

11 L. Kohlberg – stupně morálního úsudku
Prekonvenční rovina: základem hodnocení konkrétní následky – odměna nebo trest; Konvenční rovina: nosným motivem je splnění sociálního očekávání; Postkonvenční (principiální) rovina: vědomé přijímání principů morálního chování a hodnot za své vlastní, předpoklad poznání „všelidských“ hodnot;

12 Prekonvenční rovina – konkrétní následky, odměna nebo trest;
a) Heteronomní stadium (orientace na trest a poslušnost); dítě je zaměřeno na poslušnost – neposlušnost vůči dospělému kvůli odměně a trestu; snaží se trestu vyhnout a získat odměnu ( někdy až vypočítavé tendence dětí); b) Stadium naivního instrumentálního hedonismu (výhoda – vyhnutí se nepříjemnosti); chování v souladu s příkazy a zákazy za účelem získání výhody nebo vyhnutí se trestu; jednání dítěte se vyznačuje účelovým uspokojováním vlastních potřeb („tržní“ vztahy);

13 Konvenční rovina – splnění sociálního očekávání;
Morálka „poslušného dítěte“ (orientace na souhlas vázaný k určité osobě); dítě se chová tak, jak se od něj očekává, účelem je udržení pozitivních vztahů; správné jednání je vždy se souhlasem autority (rodiče, vychovatele); Morálka svědomí a autority (orientace na právo a pořádek); dítě se chová podle soc. norem, aby předešlo kritice autoritativních osob a pocitům viny;

14 Postkonvenční (principiální) rovina – vědomé přijímání principů za své vlastní;
Morálka jako forma společenské smlouvy (orientace na zákonné chování a sociální úmluvy) respektuje společenskou užitečnost před individuálními právy; člověk přebírá to, co je dáno společensky a dokáže to hodnotit kriticky; Morálka všeobecných etických principů (orientace na univerzální etické principy); chová se tak, aby se sám před sebou nemusel stydět a sebe odsuzovat; váží si hodnot jako láska, rovnoprávnost, osobní víra aj.; dokáže s obrátit proti společnosti či autoritě, aby obhájil skutečnou hodnotu ;

15 Freud – vývojová stadia
orální stadium anální stadium falické stadium stadium latence genitální stadium

16 periodizace lidského věku
prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období mladší batole starší batole předškolní období mladší školní období adolescence prepuberta, starší školní období střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří rané stáří pravé stáří

17 periodizace lidského věku
početí – narození 1. rok života 1. měsíc 1-3 roky 1-2 roky 2-3 roky 3-6 let 6-11 let ( ročník ZŠ) prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období mladší batole starší batole předškolní období mladší školní období

18 periodizace lidského věku
raná adolescence, starší školní období, prepuberta střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání mladá dospělost střední dospělost starší dospělost rané stáří pravé stáří 11-13 let ( ročník ZŠ) 13-15 let ( ročník ZŠ) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 20-35 let 35-45 let 45-60 let 60-75 let 75 let - †

19 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Vývojová psychologie Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google