Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – odvětví průmyslu POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_CR_20 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – žáci jsou seznámeni s nejdůležitějšími průmyslovými odvětvími v ČR a s příklady jejich lokalizace či sortimentem výrobků METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Hutnický průmysl Hutnictví železa se vyskytovalo především v oblasti těžby železné rudy a černého uhlí V 2. polovině 20. století patřily mezi hlavní oblasti hutnického průmyslu Ostravsko a Kladensko V současnosti jsou v Česku pouze dvě společnosti s úplným hutním cyklem, tj. od výroby železa přes výrobu oceli až po výrobu ocelových polotovarů a především válcovaných výrobků Firmy ArcelorMittal Ostrava působící v areálu Nová huť v Ostravě a Třinecké železárny Dříve i Poldi Kladno

3 Strojírenský průmysl Po celé republice Často navazuje na hutní průmysl
Ostravsko (zejména těžké strojírenství) Těžké strojírenství výrobky s velkou hmotností a rozměry (např. části lodí, velká letadla, těžební a hutní technika) Lehké strojírenství výroba obráběcích strojů, dopravních prostředků jako automobilů a menších lodí a jiných menších strojů (např. pro textilní průmysl) V lednu 2010 tvořily stroje a dopravní prostředky podíl na vývozu 54,3 % Důležitou součástí průmyslu v ČR je automobilový průmysl Nejvýznamnější výrobce osobních automobilů je mladoboleslavská společnost Škoda Auto (zaměstnává 24 tisíc lidí.)

4

5 Strojírenský průmysl V Nošovicích vozy Hyundai a Kia
U Kolína provozuje TPCA továrnu na osobní automobily V Kopřivnici nákladní automobily Tatra a v Praze Avia Autobusy - Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě Součástí automobilového průmyslu je výroba automobilových součástek jiných firem Výrobci letadel jsou Aero Vodochody, Let Kunovice Firma Škoda holding a.s., sídlící v Plzni, vyrábí - elektrické lokomotivy tramvaje, trolejbusy a modernizuje pražské metro Montážní linka automobilky

6 Elektrotechnický průmysl
Produkuje materiály, přístroje a zařízení využívající elektrickou energii Vznik a rozvoj je spojen se jmény podnikatelů jako byli František Křižík, Emil Kolben  EP funguje ve velké míře jako subdodavatelské odvětví automobilového a strojírenského průmyslu V oboru spotřební elektroniky jsou v Česku umístěny spíše montovny, které sestavují výrobky z komponent dovezených ze zahraničí: Panasonic, Foxconn František Křižík (1847  – 1941) technik a vynálezce. Nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa, světelnou fontánu, zdokonalil elektrické tramvaje.

7 Chemický průmysl Ukazatelem hospodářské vyspělosti země, vyžaduje kvalifikované pracovníky, výchozí suroviny, elektrickou energii a vodu Výroba je nebezpečná a náročná na životní prostředí Chemický průmysl je důležitý ve všech výrobních odvětvích Důležité části chemického průmyslu v ČR jsou zpracování ropy (petrochemie), farmaceutický průmysl (výroba léků), gumárenský a plastikářský průmysl a výroba papíru Podnik Česká rafinérská v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou se zabývá zpracováním surové ropy na ropné produkty, zejména benzín, naftu, letecký petrolej a asfalt

8 Chemický průmysl Podnik Paramo v Pardubicích se zabývá výrobou nafty, zkapalněných ropných plynů a mazacích olejů Výrobou farmak se v Česku zabývá Zentiva v Praze Zástupcem gumárenského a plastikářského průmyslu jsou Gumárny Zubří Letecký pohled) na Spolanu Neratovice - výrobce chloru, PVC

9 Energetický průmysl Získávání a distribuce všech forem energie, zejména elektrické a také těžbou a využitím surovin jako je uhlí, ropa, zemní plyn, jaderné palivo a dřevo Také využitím obnovitelných zdrojů energie, jako jsou sluneční energie, větrná energie, vodní energie, biomasa atd. Hlubinná těžba černého uhlí probíhá momentálně pouze na Ostravsko-karvinském revíru prostřednictvím firmy Ostravsko-karvinské doly (OKD) Hnědé uhlí se těží povrchovou těžbou na Mostecké pánvi Kvůli povrchové těžbě dochází k rozsáhlé devastaci krajiny, ale současně probíhá i rekultivace Momentálně probíhá spor o prolomení limitů těžby V České republice je 16 tepelných elektráren s instalovaným výkonem nad 200 MW Nejvyšší výkon má elektrárna Prunéřov II nedaleko Chomutova

10 Energetický průmysl Výroba elektrické energie
Mírně převažují pevná paliva – jejich podíl se snížil (současnost asi 52%) Roste význam dovážené ropy a zejména zemního plynu Základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany) Podíl tzv. obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v ČR v současnosti pohybuje kolem 12 % Nejvýraznější využití vodních elektráren (Vltava), tvořících přibližně 60 % Výstavba je podporována dotacemi EU a podle plánu má jejich podíl na trhu stoupnout v roce 2020 na 13 %

11 Větrné elektrárny u Ostružné, Jesenicko

12 Letecký pohled na elektrárnu od jihovýchodu, v pozadí Říp

13 Výroba elektrické energie
Významnými znečišťovateli ovzduší jsou tepelné elektrárny spalující fosilní paliva Jaderné elektrárny jsou předmětem sporů, neboť podle některých je jejich provoz rizikový (černobylská havárie) a také vznikají problémy s uskladněním jaderného odpadu Podle jiných jsou zase jaderné elektrárny levným, ekologickým zdrojem energie Rakousko dlouhodobě nesouhlasí s provozem jaderné elektrárny Temelín Roční spotřeba paliva v Temelíně (velikost hrany krychle by byla přibližně 1,6 m)

14 Chladicí věže Temelína

15 Světová spotřeba energie na osobu v roce 2003 (v kgoe – kilogramech olejového ekvivalentu)

16 Spotřební průmysl Výrobky určené pro krátkodobou nebo dlouhodobou spotřebu Jedná se především o průmysl textilní, oděvní, obuvnický, dřevozpracující a polygrafický (tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy) Textilní průmysl zpracovává textilní vlákna jako třeba vlnu, bavlnu aj. na polotovary nebo zčásti na hotové zboží Největší česká textilní firma OP Prostějov v Prostějově skončila  2010 kvůli dluhům V České republice zastupuje obuvnický průmysl zlínská firma Baťa Působí v 68 zemích světa, provozuje 50 výrobních závodů, 9 koželužen, 4 743 prodejen a dosud prodala 221 000 000 párů obuvi

17 Potravinářský průmysl
Výchozími surovinami jsou zemědělské produkty, produkty lesního a vodního hospodářství a dovážené suroviny Závody bývají nedaleko zdroje suroviny s ohledem na trvanlivost i nedaleko spotřebitele Soustřeďuje se v úrodných nížinách, zejména v Polabí, na jižní Moravě a na Hané, také ve velkých městech Na mnoha místech trvá tradiční výroba, jako například olomoucké tvarůžky, štramberské uši apod. Štramberské uši

18 Potravinářský průmysl
V České republice je nejvyšší spotřeba piva na hlavu (cca 160 litrů ročně) V roce 2008 byl počet pivovarů v ČR 48 a bylo vyrobeno téměř 19 806 107 hl piva, z toho bylo 3 705 953 hl piva vyvezeno do zahraničí Významné pivovary se nacházejí po celé České republice, ty nejvýznamnější v Praze, Plzni, Českých Budějovicích ,Brně a Nošovicích Mezi největší výrobce piva v ČR patří Plzeňský Prazdroj, Staropramen, společnost Heineken a Budějovický Budvar

19 Potravinářský průmysl
V České republice se vyrábí cukr z cukrové řepy Významné cukrovary jsou v Polabí, Poohří, na Hané a na Jižní Moravě Mlékárny jsou rozloženy po celé republice, vzhledem k trvanlivosti mléčných výrobků (v řádu týdnů) Mezi mléčné výrobky patří zejména mléko, máslo, sýry, smetana, jogurt …. Historická máselnice

20 Odvětví průmyslu Stavební průmysl
Mezi největší stavební firmy patří Skanska, Metrostav Stavebnictví v České republice trpí ekonomickou recesí Zbrojní průmysl Zbrojní průmysl prošel po pádu komunismu redukcí výroby, Momentálně se zbrojní průmysl specializuje spíše na kvalitu, než na kvantitu Firma Aero Vodochody vyrábí nedaleko Prahy bitevní letouny L-159 Alca Česká zbrojovka v Uherském Brodě vyrábí pro Armádu České republiky střelné zbraně Zbrojovka Vsetín vyrábí odstřelovačskou pušku Falcon Kopřivnická Tatra vyrábí nákladní automobily Tatra 810

21 L 159 ALCA – armády ČR

22 Tatra T-810 Czech Army

23 Sklářský průmysl V Česku dlouholetou tradici, způsobenou zejména dostatkem surovin potřebných k výrobě skla Sklářský průmysl v ČR se rozvíjel především v horských oblastech, to díky dostatku surovin jako křemen, vápenec a dalších a také dřeva, které sklářský průmysl spotřebuje obrovské množství na vytápění Zejména v kraji Libereckém (sklářský, bižuterní), Vysočina (sklářský), Ústeckém (sklářský) Výroba: ploché sklo, obalové sklo (lahve), skleněná vlákna (izolační skleněná vlákna), užitkové sklo (ozdobné, umělecké apod.), ostatní sklo (speciální skla – laboratorní sklo, trubice, skleněné díly pro obrazovky, optické sklo, bižuterní sklo aj.)

24 Použité zdroje a literatura
Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: Obrazové materiály: TAMBA52. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NYKODYM, Milan. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JIRINA, Marcel. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MANKA. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SG. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ALKOHOLIA.CZ. Magazín Alkoholia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

25 Použité zdroje a literatura
JAPO. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TUNGSTEN. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LUKAČOVIČ, Ivo. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VAVŘÍK, Martin. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MORAVEC, Hynek. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: HUBICKA. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SNELSON, Brian. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PROCHAINE. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google