Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách – pilotní ověření SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách – pilotní ověření SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách – pilotní ověření SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 Ostrava - Přívoz 2010

2 Struktura metodiky Úvod
Cíle Komu je metodika určena? Metodologické poznámky Dostupné informace o užívání návykových látek v romských komunitách Testované výzkumné metody Výsledky Zhodnocení metody Závěry z pilotního výzkumu Věcná doporučení

3 Cíl 1: Navrhuje výzkumné metody a jejich ověření
Rozhovory s experty Individuální rozhovory s uživateli Focus groups s dětmi a mladistvými ze sociálně vyloučených romských lokalit Dotazník pro žáky 2. stupně základních škol

4 Cíl 2: Mapuje stav rizikového chování vůči návykovým látkám u romských dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit ve městě Brně Jak vypadá užívání návykových látek u žáků a mladistvých, kteří navštěvují vybranou základní školu? Jaká je podoba jejich zkušeností (typ drogy, frekvence užívání, místo a událost užívání)? Jak vypadá rizikové chování romských dětí a mladistvých do 15 let vůči návykovým látkám z pohledu tzv. systémových aktérů?

5 Rozhovory s experty 14 polostrukturovaných rozhovorů s experty na problematiku návykových látek a/nebo experti působící v sociálně vyloučených lokalitách Drom, romské středisko, IQ Roma Servis, o. s., Teen Challenge, A Kluby ČR, o. p. s., Sdružení Podané ruce, o. s. a Pedagogicko-psychologická poradna Brno (Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti) Dále koordinátor inkluzívního vzdělávání, asistenti učitele a výchovní poradci základní školy, na které probíhaly ostatní fáze výzkumu

6 Užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží je závažný problém
Výsledky Užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží je závažný problém Rozšířené látky: cigarety, alkohol, marihuana, toluen Věk první zkušenosti: přelom prvního a druhého stupně ZŠ, ale může zasahovat až na první stupeň

7 Běžná zkušenost v 5. a 6. třídě ZŠ
Cigarety a alkohol Běžná zkušenost v 5. a 6. třídě ZŠ Závislých kuřáků mezi patnáctiletými: 50% Zkušenost s opilostí: 50% Kouření i alkohol tolerováno rodiči Snadná dostupnost

8 Populárnější než alkohol V patnácti letech zkušenost 80 až 90%
Marihuana Populárnější než alkohol V patnácti letech zkušenost 80 až 90% Menšina užívá marihuanu denně Výrazně integrující prvek Reakce na nudu – „přináší zážitky do obyčejného dne“

9 Toluen Mimořádně závažný problém: „druhá vlna“ (ojediněle zpochybnění) Výraz nefunkční rodiny Věk užívání: 8 až 10 let Nebezpečí: ohrožení dětí bezprostřední zkušeností konzumace Typický pro ohraničené skupiny dětí (na rozdíl od marihuany, cigaret a alkoholu) a pro určité školy Ostatními dětmi je označován za „drogu hloupých“ Zdroje: kamarádi, starší sourozenci, ojediněle rodiče Znalost lokalit, kde se užívá

10 Jiné tvrdé drogy Heroin, pervitin Počet problémových uživatelů: nepřesahuje desítky (nakaženi žloutenkou typu C) Závažný jev: oproti majoritní populaci věkový posun o několik let; závislost velké části vzniká do patnácti let, potom už obtížně řešitelná Specifika komunity znesnadňují intervence (chybí alternativy, podpora rodiny, reprodukce v komunitě, dítě jako partner rodičů)

11 Individuální rozhovory
Sedm romských dětí, 12 až 15 let (zkušenosti: cigarety, alkohol, marihuana, toluen, heroin, prášky Pracovníci DROMu a Podaných rukou Každodenní kontakt s návykovými látkami v lokalitách Odmítnutí návykové látky – vylučující a obtížné Zdroje: kamarádi, vrstevnické skupiny Pozitivní vliv prevence: znalost dokumentu o toluenu a heroinu

12 Skupinové rozhovory (focus groups)
2 rozhovory na vybrané škole (6. a 7. třída, 8. a 9. třída) Pracovníci z organizace Podané ruce v rámci preventivního programu Široké povědomí o návykových látkách a každodenní zkušenost z bezprostředního okolí Vlastní zkušenost: cigarety, alkohol, marihuana, léky, toluen Strach z rodičů u tvrdých drog, opovrhování toluenem

13 Indikovaná prevence na prvním stupni ZŠ a v lokalitách
Věcná doporučení Indikovaná prevence na prvním stupni ZŠ a v lokalitách Sociální práce s rodinou Řešení akutních stavů intoxikace dětí mladších patnácti let Terénní program Provázanost romských a prorosmkých organizací poskytujících specializované služby Pobytový program léčby


Stáhnout ppt "Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách – pilotní ověření SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google