Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MALÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY © Spurný, 2006. O ČEM TO BUDE?  PROČ  PROČ SOCIÁLNÍ SKUPINY, JEJICH VÝZNAM PRO JEDINCE, PRO PRAXI?  JAK  JAK ČLENÍME SOCIÁLNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MALÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY © Spurný, 2006. O ČEM TO BUDE?  PROČ  PROČ SOCIÁLNÍ SKUPINY, JEJICH VÝZNAM PRO JEDINCE, PRO PRAXI?  JAK  JAK ČLENÍME SOCIÁLNÍ."— Transkript prezentace:

1 MALÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY © Spurný, 2006

2 O ČEM TO BUDE?  PROČ  PROČ SOCIÁLNÍ SKUPINY, JEJICH VÝZNAM PRO JEDINCE, PRO PRAXI?  JAK  JAK ČLENÍME SOCIÁLNÍ SKUPINY A PODLE JAKÉHO KRITÉRIA (TYPY MSS)?  CO  CO POVAŽUJEME ZA MALOU SOCIÁLNÍ SKUPINU (CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY)? TVOŘÍ STRUKTURU A DYNAMIKU SOCIÁLNÍ SKUPINY?  NEJČASTĚJŠÍ  NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY VSTUPU JEDINCE DO DELIKVENTNÍ SKUPINY?  PSYCHOLOGICKÉ  PSYCHOLOGICKÉ PROSTŘEDKY A POSTUPY K POZNÁVÁNÍ A OVLIVŇOVÁNÍ SKUPINOVÝCH PROCESŮ?

3 PROČ SOCIÁLNÍ SKUPINY, JEJICH VÝZNAM PRO JEDINCE, PRO PRAXI? ?

4 JAK ČLENÍME SOCIÁLNÍ SKUPINY A PODLE JAKÉHO KRITÉRIA (TYPY MSS)? ?

5 TYPY MALÝCH SOCIÁLNÍ SKUPIN CHARAKTER SPOL.ČINNOSTI MEZIOSOBNÍ VZTAHY I. II. III. IV. + _ O

6 CO POVAŽUJEME ZA MALOU SOCIÁLNÍ SKUPINU? (PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA) ?

7 MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA  SPOLEČNÁ  SPOLEČNÁ ČINNOST  SPOLEČNÝ  SPOLEČNÝ CÍL ČINNOSTI  VZÁJEMNÁ  VZÁJEMNÁ ZNALOST ČLENŮ  KOMUNIKACE  KOMUNIKACE TVÁŘÍ V TVÁŘ  EXISTENCE  EXISTENCE MEZIOSOBNÍCH VZTAHŮ (VAZEB) VE SKUPINĚ  HODNOTOVÁ  HODNOTOVÁ ORIENTACE  ROZDĚLENÍ  ROZDĚLENÍ ROLÍ  EXISTENCE  EXISTENCE SKUPINOVÝCH NOREM A SANKCÍ

8 CO TVOŘÍ STRUKTURU A DYNAMIKU SOCIÁLNÍ SKUPINY? ?

9 STRUKTURÁLNÍ A DYNAMICKÉ SLOŽKY SOCIÁLNÍ SKUPINY  ČLENOVÉ  ROLE  ROLE (STATUS, POZICE) KTEROU ZAUJÍMAJÍ  SKUPINOVÉ  SKUPINOVÉ NORMY  SKUPINOVÉ SANKCE  SKUPINOVÉ  SKUPINOVÉ CÍLE (?)  SPOLEČNÁ ČINNOST  KOMUNIKACE  VZTAHY  VZTAHY MEZI ČLENY  MOTIVACE  MOTIVACE KE VSTUPU  HODNOTOVÁ ORIENTACE

10 SCHÉMA DYNAMIKY ROLOVÉHO CHOVÁNÍ OBSAH ROLE (vnější tlak, norma, očekávání, vzory a modely OSOBNÍ KONCEPCE (pojetí role) REALIZACE ROLE ZPĚTNÁVAZBA SOCIÁLNÍKONTROLA

11 PSYCHOLOGICKÁ PODSTATA SKUPINOVÉ KRIMINALITY TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ SPOLEČNĚ ČLENY ORGANIZOVANÉ SKUPINY. PŘÍTOMNOST SKUPINOVÝCH FENOMÉNŮ (SPOLEČNÝ CÍL, ČINNOST, DĚLBA PRÁCE, STRUKTURA ROLÍ, NORMY, SANKCE) UMOCŇUJE VÝSLEDNÝ EFEKT JEDNÁNÍ ČLENŮ, ZVYŠUJE SPOLEČENSKOU NEBEZPEČNOST ČINU.

12 FUNKCE SKUPINY PŘI PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI EXPRESIVNÍ U DELIKVENTNÍCH SKUPIN MLÁDEŽE SKUPINA USPOKOJUJE POTŘEBY JEDINCE (POTŘEBA PŘÍSLUŠNOSTI KE SKUPINĚ) INSTRUMENTÁLNÍ U ZLOČINNÝCH USKUPENÍ SKUPINA JE PROSTŘEDKEM PRO DOSAHOVÁNÍ SKUPINOVÝCH CÍLŮ

13 DELIKVENTNÍ SKUPINY MLÁDEŽE DIFUZNÍ, „AD HOC“ VZNIKLÁ SKUPINA DELIKVENTNÍ PARTA ORGANIZOVANÁ SKUPINA (TLUPA)

14 DIFUZNÍ, „AD HOC“ VZNIKLÁ SKUPINA  ČINNOST  ČINNOST VARIABILNÍ, SITUAČNÍHO RÁZU  CÍLE  CÍLE KRÁTKODOBÉ  ORGANIZACE  ORGANIZACE NESTABILNÍ, ROLE NEVYHRANĚNÉ  DĚLBA  DĚLBA PRÁCE MINIMÁLNÍ  VZTAHY  VZTAHY FORMOVANÉ NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉ PŘITAŽLIVOSTI  NORMY  NORMY STANOVUJE VYHRAŇUJÍCÍ SE VŮDCE, NÍZKÁ SKUPINOVÁ SOUDRŽNOST  KOMUNIKACE  KOMUNIKACE „KAŽDÝ S KAŽDÝM“, NÍZKÁ EFEKTIVITA

15 DELIKVENTNÍ PARTA  ČINNOST  ČINNOST MÁ JIŽ PRVKY SPOLEČNÉ ČINNOSTI (PODSKUPINY) A PLÁNOVITOSTI  CÍL  CÍL STANOVEN RÁMCOVĚ  STABILIZACE  STABILIZACE ROLÍ (ZEJM. VŮDCOVSKÁ)  DĚLBA  DĚLBA PRÁCE V RÁMCI PODSKUPIN  VZTAHY  VZTAHY NA ZÁKLADĚ SKUPINOVÝCH ROLÍ  SKUPINOVÉ  SKUPINOVÉ NORMY „CO SE DĚLÁ“, „CO SE NEDĚLÁ“, JEJICH VLIV JE VÝRAZNĚJŠÍ  ZVYŠUJE  ZVYŠUJE SE PŘESNOST A RYCHLOST KOMUNIKACE

16 ORGANIZOVANÁ SKUPINA (TLUPA)  ČINNOST  ČINNOST MÁ VÝRAZNĚ CHARAKTER SKUPINOVÉ ČINNOSTI, PLÁNOVITÁ, SMĚŘUJÍCÍ K DOSAŽENÍ SKUPINOVÝCH CÍLŮ  SKUPINOVÉ  SKUPINOVÉ CÍLE DLOUHODOBÉ  IDENTIFIKACE  IDENTIFIKACE ČLENŮ SE SKUPINOVÝMI CÍLI  VYSOKÝ  VYSOKÝ STUPEŇ ORGANIZACE, DĚLBY PRÁCE, SPECIALIZACE ČLENŮ, PROFESIONALIZACE  VZTAHY  VZTAHY MEZI ČLENY NA ZÁKLADĚ ROLÍ  KLESÁ  KLESÁ VÝZNAM SKUPINOVÝCH NOREM A SANKCÍ, VYSOKÁ SKUPINOVÁ SOUDRŽNOST  VYSOKÁ  VYSOKÁ RYCHLOST A PŘESNOST KOMUNIKACE

17 ? NEJČASTĚJŠÍ MOTIVY VSTUPU JEDINCE DO DELLIKVENTNÍ SKUPINY?

18 MOTIVACE K ČLENSTVÍ V DELIKVENTNÍ SKUPINĚ MLÁDEŽE  SKUPINA  SKUPINA USPOKOJUJE JEDINCOVU POTŘEBU KLADNÉ ODEZVY, SOCIÁLNÍHO SOUHLASU JE SCHOPNA PARTICIPOVAT NA ČINNOSTI JEDINCE  JEDINEC  JEDINEC SI VE SKUPINĚ REALIZUJE SVOJI POTŘEBU ÚSPĚCHU, UZNÁNÍ, POCITU BEZPEČÍ VE SKUPINĚ ZÍSKÁVÁ POCIT ROVNOCENNÉHO ČLENA (POTŘEBA ROVNOSTI)  SKUPINA  SKUPINA A JEJÍ ČINNOST ODPOVÍDÁ HODNOTOVÉMU SYSTÉMU JEDINCE, AFINITA ZÁJMŮ, POSTOJŮ, CÍLŮ

19 ? PSYCHOLOGICKÉ PROSTŘEDKY A POSTUPY K POZNÁVÁNÍ A OVLIVŇOVÁNÍ SKUPINOVÝCH PROCESŮ


Stáhnout ppt "MALÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY © Spurný, 2006. O ČEM TO BUDE?  PROČ  PROČ SOCIÁLNÍ SKUPINY, JEJICH VÝZNAM PRO JEDINCE, PRO PRAXI?  JAK  JAK ČLENÍME SOCIÁLNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google