Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček"— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček
III. Soudnictví, územní správa, bezpečnostní sbory

2 Soudní organizace recipované soudy nová soudní organizace (1928)
veřejnoprávní soudy

3 Civilní a trestní soudy
řádné (sjednoceny 1928) mimořádné trestní (kmetské, vojenské, státní soud, soudy mládeže) civilní mimořádné a rozhodčí (živnostenské /od roku 1932 pracovní/, labské plavební, pojišťovací apod.)

4 Řádné soudy (1928) okresní (samosoudce)
krajské (sborové soudy první instance) civilní, trestní, obchodní, exekuční vrchní (sborové soudy druhé instance) Nejvyšší soud /trojinstanční řízení/

5 Veřejnoprávní soudy Ústavní soud (1920) Nejvyšší správní soud (1918)
Volební soud (1920)

6 Organizace územní správy po vzniku republiky
recepce základním článkem obce na Slovensku municipální správa (župy, municipální města) v českých zemích dvojkolejnost

7 Organizace územní správy podle župního zákona č. 126/1920 Sb.
- částečně realizována jen na Slovensku (1923) (župní svazy) 21 žup (mimo Praha, spory o Podkarpatskou Rus) okresy

8

9

10 Orgány župy župan župní úřad župní zastupitelstvo župní výbor komise

11 Orgány v okresech okresní úřady okresní náčelník okresní výbor komise

12 Zákon o organizaci politické správy (č. 125/1927 Sb.)
= kombinace státní správy a samosprávy země (krajiny) Česká Moravsko-slezská Slovenská Podkarpatoruská okresy

13 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání

14 Orgány na úrovni země zemský úřad zemský prezident
zemské zastupitelstvo zemský výbor zemské komise

15 Orgány na úrovni okresu
okresní úřad okresní hejtman okresní zastupitelstvo okresní výbor komise

16 Obce na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů
přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) zrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátem zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění

17 Zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.)
města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“), starosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstci rada obecní komise městský notářský úřad (vrchní notář) městský senát (vrchní notář + 2 přísedící) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) malé obce (obdobně)

18 Obce v českých zemích zákon č. 76/1919 Sb.
= doplnění a změna obecních zřízení obecní zastupitelstvo (dříve výbor) obecní rada (dříve představenstvo) starosta komise

19 Ozbrojené složky armáda četnictvo (žandárstvo) státní policie
obecní policie finanční stráž (1919 – 1927: pohraniční finanční stráž a důchodková kontrola)

20 Armáda vrchním velitelem prezident republiky MNO
Hlavní štáb čs. branné moci 4 zemská vojenská velitelství (+ 48 doplňovacích okresních velitelství) NROS (1936) Stráž obrany státu (SOS, 1936)

21 Četnictvo (žandárstvo)
zákon o četnictvu 299/1920 Sb. (1928) MV Generální velitelství četnictva (+ územní organizace) Ústřední pátrací oddělení 1922 (+ pátrací oddělení 1928) četnické pohotovostní oddíly (1933)

22 a

23 Státní policie policejní ředitelství + policejní komisariáty (pohraniční p. k.) zákon č. 165/1920 – zmocnění pro vládu, zřizovat policejní úřady (1936) sbory stráže bezpečnosti (1922, sjednocení 1936) Zpravodajská ústřednna (1923) Všeobecná kriminální ústředna (1929)

24 a


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček"

Podobné prezentace


Reklamy Google